Home > Domeinnamen > Nieuwe arbitrageregeling .nl domeinnamen
Nieuwe arbitrageregeling .nl domeinnamen

Nieuwe arbitrageregeling .nl domeinnamen

Op 28 februari 2008 heeft de SIDN een nieuwe geschillenregeling voor .nl domeinnamen gelanceerd gebaseerd op de internationale UDRP regeling. Dit ter vervanging van de oude, weinig gebruikte arbitrageregeling.

In de nieuwe regeling sluit de SIDN aan bij de populaire UDRP arbitrageregeling, die wel veelvuldig wordt gebruikt (bijvoorbeeld voor de populaire .com domeinnamen). De regeling kan worden ingeroepen indien een partij van mening is dat een bestaande .nl domeinnaam identiek is aan een naam waarop hij rechten kan doen gelden of indien zo’n naam of titel hiermee zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan. Daarbij kan het gaan om een merk of een handelsnaam, maar ook om een persoonsnaam, een naam van een overheidsorgaan, een stichting of een vereniging. Daarnaast dient vast komen te staan dat de huidige domeinnaamhouder geen eigen recht of een legitiem belang ten aanzien van de domeinnaam heeft. Tenslotte moet worden vastgesteld dat hij de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt. In het reglement wordt een aantal voorbeelden gegeven van het eigen recht of legitiem belang en van kwade trouw, zodat duidelijker wordt hoe de nieuwe begrippen moeten worden uitgelegd.

In de procedure kan alleen overdracht van de domeinnaam worden gevorderd en dus geen schadevergoeding. De regeling staat open voor alle .nl domeinnamen, dus ook domeinnamen die zijn geregistreerd vóór de inwerkingtreding van het nieuwe reglement. Handig voor de eiser is dat tijdens de arbitrageprocedure de domeinnaam niet meer kan worden overgedragen door de gedaagde. Opvallend is dat er geen mogelijkheid wordt geboden om de advocaatkosten van de winnende partij te vergoeden. De verwachting is dat het gewone kort geding daardoor een belangrijke concurrent zal blijven van de arbitrageregeling, omdat daar integrale vergoeding van de proceskosten wel mogelijk is.

Tenslotte is van belang dat na de arbitrageprocedure nog altijd de gang naar de gewone rechter open staat. Indien de gedaagde partij binnen een periode van veertien dagen na de uitspraak een gerechtelijke procedure start, zal de SIDN de uitspraak nog niet uitvoeren. Dit lijkt wat omslachtig en tijdrovend, maar bij de vergelijkbare regeling in de UDRP wordt er in de praktijk maar zelden een beroep op gedaan. Het is dus even afwachten hoe deze regeling in Nederland zal uitpakken.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen