Home > Domeinnamen > Verbod domeinnaam op grond van onrechtmatige daad I
Verbod domeinnaam op grond van onrechtmatige daad I

Verbod domeinnaam op grond van onrechtmatige daad I

Vaak worden domeinnaamzaken beslecht op grond van een absoluut recht van intellectuele eigendom, zoals het handelsnaamrecht of het merkenrecht. Zo niet in de zaak over baks-shop.nl, waarin de rechter vandaag op grond van het leerstuk van onrechtmatige daad een verbod oplegt.

Deze zaak betreft een geschil tussen concurrenten in audiovisuele middelen. Eiseres Bax, houder van de domeinnaam bax-shop.nl, constateert dat gedaagde Clubsound onder meer de domeinnaam baks-shop.nl (en baksshop.nl) gebruikt als doorlink naar diens eigen site. De rechter wijst de merkrechtelijke vordering af, omdat er nog geen inschrijving is. De handelsnaamrechtelijke claim strandt omdat baks-shop.nl niet als handelsnaam wordt gebruikt. De vorderingen op grond van de onrechtmatige daad worden wél toegewezen, omdat de domeinnaam wordt gebruikt voor het trekken van bezoekers naar gedaagdes eigen site, die met die van Bax concurreert. Er is volgens de rechter gevaar voor verwarring te duchten, althans door gedaagde wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit de domeinnaam en onderneming van Bax.

Naast een verbod om de domeinnamen te gebruiken, moet gedaagde deze ook overdragen.

Joost Becker, advocaat domeinnaamrecht

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen