Home > Privacyrecht > Eerste NEN7510 gecertificeerde zorginstelling
Eerste NEN7510 gecertificeerde zorginstelling

Eerste NEN7510 gecertificeerde zorginstelling

Eerder berichtten wij nog dat uit onderzoek bleek dat het gebruik van de norm NEN7510 voor informatiebeveiliging binnen de zorg afneemt. ICTzorg bericht nu echter dat Triversum als eerste Nederlandse zorginstelling van Lloyd’s Register Quality Assurance NEN7510 certificatie heeft gekregen.

Hoewel diverse zorginstellingen worstelen met het volledig en correct toepassen van deze (strenge) normen, is het dus kennelijk toch mogelijk volledig aan deze eisen te voldoen.

In een eerder bericht hebben we het belang van deze NEN7510 norm al uiteen gezet en aangegeven welke maatregelen  het College Bescherming Persoonsgegevens en kan opleggen indien hier niet aan voldaan wordt.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen