Home > EPD / ECD > Eerste kamer remt ontwikkeling EPD af
Eerste kamer remt ontwikkeling EPD af

Eerste kamer remt ontwikkeling EPD af

De Eerste Kamer heeft op 6 juli 2010 drie moties aangenomen en daarmee de verdere ontwikkeling van het landelijke elektronische patiëntendossier (EPD) voorlopig afgeremd. Van een volledige stand still lijkt geen sprake te zijn. De Eerste Kamer stel immers ook nieuwe randvoorwaarden bij die verdere ontwikkeling, zoals een goede bezwaarprocedure en een communicatieplan over hoe die ontwikkeling nu verder zal gaan verlopen.

Voorlopig geen onomkeerbare stappen zetten

Het persbericht op de website van de Eerste Kamer meldt dat de Minister van VWS (Klink) zich hier niet tegen verzet en het eens is met de Eerste Kamer dat in de huidige fase van de ontwikkeling van het landelijke EPD geen onomkeerbare stappen gezet mogen worden. De Eerste Kamer verzoekt de regering om Nictiz (verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het EPD) in overweging te geven nieuwe aansluitingen van zorgaanbieders en verdere implementatie van het landelijks schakelpunt (LSP) op te schorten tot de Eerste Kamer zich heeft uitgesproken over het wetsvoorstel over het EPD. Dat wetsvoorstel is momenteel nog in behandeling in de Tweede Kamer.

Bezwaarprocedure indien invoering toch plaatsvindt

Gelet op deze voorzichtig geformuleerde opdracht aan de regering zal dit vermoedelijk niet betekenen dat de verdere ontwikkeling van het landelijke EPD nu tot een volledige stand still komt. Bovendien stelt de Eerste Kamer ook enkele nieuwe randvoorwaarden als het landelijke EPD er uiteindelijk toch komt.  Dit betekent dus dat de deur niet definitief dicht is geslagen. Zo wordt de regering gevraagd om voor een procedure te zorgen waarmee burgers toestemming kunnen geven of kunnen weigeren om hun gegevens via het landelijke EPD te laten ontsluiten.  Die procedure zal door de Eerste en Tweede Kamer moeten worden goedgekeurd.

Communicatieplan over vervolgtraject

De regering wordt verder nog gevraagd om een communicatieplan op te stellen over de stand van zaken rondom de invoering van het EPD en duidelijkheid geeft over het vervolgtraject.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen