Home > Algemeen > 10-11-2010 Workshop ICT-contracten in de zorg
10-11-2010 Workshop ICT-contracten in de zorg

10-11-2010 Workshop ICT-contracten in de zorg

Ziekenhuizen en zorginstellingen zijn in steeds grotere mate afhankelijk van de goede werking van ICT-systemen. Denk daarbij niet alleen aan Ziekenhuis Informatie Systemen en het EPD/ECD, maar ook aan ERP en logistieke systemen, communicatienetwerken, opslagcapaciteit en medische apparatuur. Uit onderzoek is gebleken dat bij veel ICT-projecten ernstige problemen ontstaan, bijvoorbeeld doordat het overeengekomen budget wordt overschreden, het systeem te laat wordt opgeleverd of de producten niet blijken te voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever. Hoe kunt u de risico’s zoveel mogelijk verkleinen door middel van goede contracten en ervoor zorgen dat uw project wel slaagt?

In deze workshops van Dirkzwager advocaten en notarissen N.V. zal in vier praktijkgerichte presentaties worden stilgestaan bij de do’s and don’ts  bij ICT-contracten in de zorg.   

Lees hieronder verder of klik direct door: 

Thema’s

Deel 1: De juridische valkuilen tijdens de voorfase 

Moet een zorginstelling verplicht aanbesteden of kan zij vrij onderhandelen met een leverancier? Hoe gaat u om met algemene voorwaarden van leveranciers, zoals de veelgebruikte en beruchte ICT-Office/Fenit voorwaarden? Tot wanneer heeft u tijdens onderhandelingen nog de vrijheid om ‘nee’ te zeggen? Heeft het zin om een Letter of Intent (LOI) te sluiten? 

Deel 2: Wat staat er in een goed ICT-contract? 

Hoe zorgt u ervoor dat uw belangen goed geborgd zijn in het contract en dat u de leverancier kunt aanspreken op alle mooie beloften uit de voorfase? Hoe vangt u belangrijke risico’s en aansprakelijkheden op in het contract? Hoe zorgt u er voor dat de leverancier zijn verplichtingen goed nakomt? 

Deel 3: Onderhoudscontracten en SLA’s 

Uitval van softwaresystemen en medische apparatuur kan grote gevolgen hebben voor patiënten en cliënten. Een goed onderhoudscontract is onontbeerlijk voor het voorkomen van dergelijke uitval. Een goede SLA moet ervoor zorgen dat eventuele toch opkomende problemen snel en adequaat worden opgelost. Waaraan moeten deze contracten voldoen? Hoe zorgt u ervoor dat uw SLA geen schijnzekerheid biedt? 

Deel 4: Juridische aspecten van dienstverlening op afstand (ASP, SaaS en Cloud) 

Ook in de zorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van dienstverlening op afstand, zoals ASP, SaaS of Cloud oplossingen. Applicaties en data worden daarbij buiten de instelling opgeslagen en beheerd. Hiermee zijn doorgaans grote financiële besparingen te realiseren, maar wat zijn de juridische risico’s? Kunt u zomaar patiëntgegevens in ‘de Cloud’ laten bewaren? En hoe waarborgt u dat u in geval van calamiteiten de software en de data kan blijven gebruiken? 

Door ervaren specialisten

De workshops worden verzorgd door ervaren specialisten, die veel ervaring hebben met het opstellen en toetsen van allerhande ICT contracten in de zorg en het begeleiden van onderhandelingen. Ook behandelen ze regelmatig automatiseringsgeschillen, waardoor ze weten wat er in de praktijk fout kan gaan en waar je op moet letten bij het contracteren. 

Theo Bosboom 

Theo Bosboom is advocaat en partner ICT-recht en Intellectuele Eigendom bij Dirkzwager. Theo heeft de postdoctorale Grotius opleiding Informaticarecht afgerond (cum laude) en is lid van de Vereniging van Informatica Recht Advocaten (VIRA). 

Ernst-Jan van de Pas  

Ernst-Jan van de Pas is als advocaat bij Dirkzwager gespecialiseerd in ICT-recht en Intellectuele Eigendom. Ook Ernst-Jan heeft de postdoctorale Grotius opleiding Informaticarecht met goed gevolg voltooid en is eveneens lid van de VIRA. 

Mark Jansen 

Mark Jansen is ook advocaat bij Dirkzwager en gespecialiseerd in ICT-recht en Intellectuele Eigendom. Naast Nederlands recht heeft Mark ook bedrijfskunde gestudeerd. Als zodanig heeft hij ook veel kennis over de toepassing van ICT-systemen in organisaties. 

Voor wie?

Informatiemanagers, inkopers, projectleiders en beslissers van ziekenhuizen en zorginstellingen die zich bezighouden met de aanschaf van ICT-producten variërend van complexe softwarepakketten zoals EPD/ECD en ERP pakketten, tot communicatienetwerken en medische apparatuur. 

Wanneer en waar?

Woensdag 10 november 2010 

Bij Dirkzwager advocaten & notarissen te Arnhem aan de Velperweg 1 (6824 BZ).  

Programma

14.15 uur        Ontvangst 

14.30 uur        Opening en inleiding van de workshop  

14.45 uur        Deel 1: De juridische valkuilen tijdens de voorfase 

15.15 uur        Deel 2: Wat staat er in een goed ICT-contract? 

15.45 uur        Pauze  

16.00 uur        Deel 3: Onderhoudscontracten en SLA’s 

16.30 uur        Deel 4: Juridische aspecten van dienstverlening op afstand (ASP/SaaS en Cloud) 

17.00 uur        Borrel 

Tijdens de aansluitende borrel is er alle gelegenheid om nader kennis te maken met de sprekers en hun medewerkers, om uw persoonlijke vragen te stellen en om met collega’s van andere zorginstellingen van gedachten te wisselen.  

Meer informatie?

Mocht u vooraf meer willen weten over de workshop, neem dan contact op met Linda van Dijk, telefoon 026 – 353 83 23 of l.vandijk@dirkzwager.nl  

Kosten 

Voor cliënten van Dirkzwager is de deelname aan de workshop kosteloos, voor andere geïnteresseerden bedragen de kosten € 175,–  (exclusief BTW). 

Inschrijven

Inschrijven voor de workshop kan via de centrale aanmeldpagina

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen