Home > Algemeen > Seminar Bescherming van Bedrijfsgeheimen 24-06-2014
Seminar Bescherming van Bedrijfsgeheimen 24-06-2014

Seminar Bescherming van Bedrijfsgeheimen 24-06-2014

Bedrijfsgeheimen zijn essentieel voor uw onderneming, om voorsprong op de concurrentie te nemen of ter behoud van een unieke marktpositie. Voor het opbouwen en uitbreiden van uw concurrentiepositie moet de bescherming van bedrijfsgeheimen goed geregeld zijn binnen uw organisatie.

De bescherming van bedrijfsgeheimenzal gewijzigd worden met de komst van een nieuw EU Voorstel Richtlijn Bedrijfsgeheimen (2013/0402). Houders van bedrijfsgeheimen worden straks wettelijk beschermd tegen onrechtmatige handelingen van natuurlijke of rechtspersonen, die bedrijfsgeheimen op oneigenlijke wijze hebben verkregen.

De feitelijke en juridische mogelijkheden tot bescherming van bedrijfsgeheimen zijn zeer recent ook uitgebreid door onze eigen Hoge Raad. In een belangrijk arrest (Molenbeek Invest) is bepaald dat bewijsbeslag kan worden gelegd op zaken indien misbruik van bedrijfsvertrouwelijke kennis aannemelijk is. HEt vergaren van bewijs van onrechtmatige overname van bedrijfsgeheimen is hierdoor vergemakkelijkt. Ook hierdoor is de positie van ondernemingen met bedrijfsgeheimen sterk verbeterd.

Onder alle omstandigheden blijft het van groot belang om geheimhoudingsverklaringen en -contracten (NDA’s) af te sluiten met eigen personeel en zakenpartners om te voorkomen dat geheime kennis, klanten- markt- of productgegevens en know how in verkeerde handen vallen.

Op dinsdag 24 juni 2014 organiseert Dirkzwager advocaten het seminar ‘Maak kennis met Bescherming van Bedrijfsgeheimen’, vanaf 14.00 uur. Wij behandelen de nieuwe ontwikkelingen en op de verschillende mogelijkheden om geheime bedrijfsinformatie te beschermen.

Tijdens de workshop geven wij praktische tips over de gevolgen voor uw onderneming van de Richtlijn Bedrijfsgeheimen, de rechtsmaatregelen die kunnen worden getroffen tegen misbruik van bedrijfsgeheimen en de inhoud van geheimhoudings-verklaringen en -contracten (NDA’s).

Onder meer de volgende onderwerpen worden besproken:

– Wat is een bedrijfsgeheim, of geheime know how? En waar liggen de grootste risico’s bij het weglekken van bedrijfsgeheimen?

– Welke feitelijke en juridische mogelijkheden tot bescherming van bedrijfsgeheimen zijn er?

– Tegengaan van misbruik van bedrijfsgeheimen onder de nieuwe richtlijn

– Rechtsmaatregelen voor de vergaring van bewijs van onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen

– Contracteren over geheimhouding. Wat moet er geregeld zijn?

Wilt u meer informatie? E-mail ons op ieit@dirkzwager.nl of bel naar 026-353 83 77. Inschrijven kan via het inschrijfformulier op http://www.dzw.gr/11b92.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen