Home > Workshop > Seminar: ‘Branding & brand management: de juridische aspecten’
Seminar: ‘Branding & brand management: de juridische aspecten’

Seminar: ‘Branding & brand management: de juridische aspecten’

Op dinsdag 28 oktober 2014 organiseert Dirkzwager een gloednieuw seminar met de werktitel “Branding en brand management: de juridische aspecten”. Dit seminar wordt verzorgd door advocaten gespecialiseerd in intellectuele eigendom en reclamerecht.

De bescherming van uw naam en huisstijl wordt steeds belangrijker, ook online, evenals het beeldmateriaal waarmee u uw branding ondersteunt. Hetzelfde geldt voor de look & feel van uw website en andere uitingen op bijvoorbeeld social media, die staan voor het imago van uw onderneming. Bij branding en brand management, met zowel offline als online marketing, komen veel juridische aspecten kijken.

Wij zullen daarom tijdens dit seminar over “Branding & brand management” allereerst ingaan op het auteursrecht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het beschermen van de huisstijl en fotografisch materiaal voor uw merk, en aan de afspraken die nodig zijn wanneer u een fotograaf of designer (reclamebureau) inhuurt om uw branding te verbeteren. Wij leggen u de mogelijkheden uit die de Auteurswet biedt.

Ook het merk dat u gebruikt is voor brand management essentieel. Met name de registratie van uw naam of logo, en de bescherming van het merkenrecht voor uw product of dienst spelen daarbij een belangrijke rol. Kostbare marketinginspanningen moeten altijd bijdragen aan de branding van uw eigen merk. Wij leggen u uit dat de registratie en bescherming van een merk daar in gelijke zin aan bijdragen. Wij gaan in op de meest recente merkenwetgeving en jurisprudentie.

Daarnaast zullen wij de rechten op handelsnamen en domeinnamen behandelen. Iedere onderneming beschikt immers over een naam, maar (nog steeds) merken wij dat lang niet alle social media accounts en domeinnamen (onder verschillende extensies) zijn vastgelegd. Wij informeren u over de mogelijke beschermingsmaatregelen.

Ten slotte gaan wij in op het reclamerecht, de oneerlijke handelspraktijken en het recht van eerlijke mededinging (Wet vergelijkende en misleidende reclame en Oneerlijke Handelspraktijken). Daarbij staat de (on)rechtmatigheid van reclame-uitingen van uzelf en derden centraal. U wilt mogelijk uzelf gaan vergelijken met anderen of anderen vergelijken zich met u, maar wanneer is dat toegestaan? Waar ligt de grens tussen het volledig informeren van het publiek en misleiding? Een juridisch beleid op de inhoud van reclame-uitingen is vrijwel altijd van belang voor een positieve look & feel en de (mate van) bescherming van de naam waaronder u uw producten in de markt zet.

Omdat u veel zorg aan de naam en visuele presentatie van uw bedrijf besteedt, is het van belang om daarbij enerzijds de regels in acht te nemen en anderzijds de mogelijkheden voor het nemen van (rechts)maatregelen te kennen in de situatie dat een ander aan uw branding afbreuk doet of daarbij aanhaakt . Wij brengen u daarom aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden op de hoogte van deze juridische aspecten van branding en brand management.

Door dit seminar te volgen, bent u direct op de hoogte van de belangrijkste regels die gelden bij branding en het brand management van uw product, dienst of bedrijf. Het seminar vindt plaats op dinsdag 28 oktober 2014 van 14.00 uur tot 16.30 uur – met een aansluitende borrel – op Velperweg 1 (6824 BZ) te Arnhem. Sprekers tijdens het seminar zijn Esther Mommers en Joost Becker.

Precieze informatie over het programma volgt nog. Aanmelden is nu al mogelijk via de centrale aanmeldpagina.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen