Home > Privacyrecht > 25-11-2014 Seminar: ‘Actualiteiten privacyrecht’
25-11-2014 Seminar: ‘Actualiteiten privacyrecht’

25-11-2014 Seminar: ‘Actualiteiten privacyrecht’

Het privacyrecht blijft volop in beweging. Zo worden er steeds vaker privacyvraagstukken aan de rechter voorgelegd door burgers en organisaties. Ook treedt de toezichthouder steeds vaker op en schuwt daarbij de publiciteit niet. Ondertussen wordt ook de wet verder aangescherpt en zijn er nieuwe strenge Europese regels op komst.

Dat er zich zo veel ontwikkelingen voordoen is op zichzelf niet verrassend. Persoonsgegevens worden immers ook wel het “nieuwe goud” genoemd. Met analyse van en handel in persoonsgegevens wordt veel geld verdiend en diverse moderne diensten zouden zonder een flinke database gevuld met persoonsgegevens niet eens kunnen bestaan. Tegelijkertijd zijn veel consumenten en burgers zich steeds meer bewust van hun rechten en het belang van een goede omgang met hun persoonsgegevens. De belangen in het privacyrecht worden dan ook steeds groter.

Programma

Inhoud seminar

Tijdens het seminar zullen wij de belangrijkste ontwikkelingen in het privacyrecht sinds het vorige seminar in september 2013 voor u op een rij zetten.

Denk in dat kader aan de bekende uitspraak van het Hof van Justitie over het vergeetrecht en de uitspraak over het inzagerecht. Ook uitspraken van Nederlandse rechterlijke instanties komen aan de orde. Verder worden de verwachte toekomstige ontwikkelingen behandeld, zoals de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe Europese Privacyverordening.

Al deze ontwikkelingen zullen worden becommentarieerd en in onderling verband worden geplaatst. Daarbij zal niet alleen aandacht zijn voor de juridische aspecten van een bepaalde ontwikkeling, maar ook voor de (mogelijke) praktische consequenties daarvan.

Interactief seminar

Tijdens het seminar is er alle ruimte voor het stellen van vragen. Ook zal gelegenheid worden geboden voor het delen van uw eigen ervaringen met en/of uw visie op bepaalde kwesties.

Voor wie?

Dit privacyseminar is bedoeld voor alle juristen die in de praktijk met privacy te maken hebben. Enige basiskennis van het privacyrecht is gewenst, aangezien tijdens het seminar de verdieping wordt gezocht.

Waar en wanneer?

Het seminar vindt plaats op dinsdag 25 november 2014 van 14.00 tot 16.00 uur bij Dirkzwager advocaten & notarissen te Arnhem aan de Velperweg 1 (6824 BZ). Aansluitend kunt u op de borrel contact leggen met de advocaten van Dirkzwager en de overige deelnemers van het seminar.

Programma

14.00 uur       Ontvangst

14.15 uur        Deel 1

15.00 uur       Pauze

15.15 uur        Deel 2

16.00 uur      Borrel

 

Ervaren specialist aan het woord

Mark Jansen

Mark Jansen is advocaat bij Dirkzwager en gespecialiseerd in privacyrecht en ICT-recht. Mark adviseert regelmatig bedrijven en instellingen over privacyrechtelijke vraagstukken. Dat loopt uiteen van (korte) vragen over onder meer bewaartermijnen en beveiliging tot aan de begeleiding van de implementatie van een integraal privacybeleid. Mark heeft de gratis online privacycheck ontwikkeld die tijdens het privacyseminar in 2011 is gelanceerd (www.dirkzwagerieit.nl/privacycheck/). Ook publiceert hij regelmatig over privacyrecht in onder meer het vaktijdschrift “Privacy & Informatie” (P&I) en op onze kennispagina (www.dirkzwagerieit.nl). Mark is lid van de Vereniging Privacyrecht.

Neeltje van der Veeken

Neeltje van der Veeken is advocaat bij Dirkzwager met als specialisme het privacyrecht en Internetrecht. Haar dagelijkse praktijk bestaat onder meer uit het adviseren over privacyregelgeving en het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden. Neeltje is daarnaast regelmatig betrokken bij contractonderhandelingen over ICT-toepassingen.

Inschrijven en meer informatie

Meer informatie

Mocht u vooraf meer willen weten over het seminar, neem dan contact op met Linda van Dijk, e-mail ieit@dirkzwager.nl of telefoon 026 353 83 23.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier op onze kennispagina op http://www.dzw.gr/11b92

 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen