Home > IT Recht > 02-12-2014 Seminar Inkoop van IT-systemen door overheden – wat zijn de belangrijkste do’s and don’ts?
02-12-2014 Seminar Inkoop van IT-systemen door overheden – wat zijn de belangrijkste do’s and don’ts?

02-12-2014 Seminar Inkoop van IT-systemen door overheden – wat zijn de belangrijkste do’s and don’ts?

Op dinsdag 2 december organiseert Dirkzwager een seminar “Inkoop IT en overheid”. Dit seminar wordt verzorgd door Tony van Wijk, gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht, en Ernst-Jan van de Pas, gespecialiseerd in het intellectuele eigendom en IT-recht.

Bij de aankoop van nieuwe IT systemen door overheden komt nogal wat kijken. Vaak gaat het om omvangrijke en kostbare projecten met een lange looptijd en een grote impact op de organisatie. De Tijdelijke Commissie ICT-projecten (Commissie Elias) heeft onlangs geconcludeerd dat er structurele problemen zijn bij de ICT-inkopen van de Rijksoverheid. De Commissie heeft in dit verband 34 aanbevelingen gedaan. Onderdeel van die aanbevelingen is dat voor of tijdens de aanbesteding met de markt wordt gesproken, dat in dit licht meer met de mogelijkheden uit het aanbestedingsrecht zou moeten worden gedaan (zoals marktconsultatie, concurrentiegerichte dialoog e.d.), dat goede contracten moeten worden opgesteld met wijzigingsprocedures en ontsnappingsclausules voor het geval het onverhoopt toch misgaat. Maar hoe ziet een goed IT-contract er dan precies uit en hoe moet je handelen als het juridisch mis dreigt te gaan?

Tijdens de lezing zullen de belangrijkste aanbevelingen worden besproken en beoordeeld om te komen tot de belangrijkste do’s and don’ts bij de inkoop van IT-systemen door lagere en semi-overheden.

Thema’s

Tijdens de lezing wordt onder meer ingegaan op de volgende vragen:

 • Wat zijn de belangrijkste lessen uit het rapport van de Commissie Elias voor lagere en semi-overheden?
 • Met welke aanbestedingsrechtelijke aspecten moet je rekening houden bij de inkoop van IT-systemen. Welke aanbestedingsrechtelijke mogelijkheden zijn er om te overleggen met de markt? Wat zijn de voor- en nadelen van die      mogelijkheden?
 • Hoe richt je een goed ICT-contract in? In hoeverre dragen standaard voorwaarden als de ARBIT en Nederland ICT voorwaarden bij aan het welslagen van een project? Welke stappen moet je zetten als je overweegt om juridische stappen te zetten tegen een IT-leverancier?

Ook zal tijdens de lezing worden stilgestaan bij veel gestelde vragen, zoals: Wanneer mag je een bestaande leverancier/ merk voorschrijven? In hoeverre kan gebruikt gemaakt worden van systemen die al door andere overheden zijn aanbesteed/ ingekocht? Wanneer mag je wel en niet een contract aangaan met een langere looptijd dan vier jaar? Mag je toeschrijven naar een bepaalde partij? Aan welke eisen moet een aanbesteding voldoen van een private opdrachtgever (die niet valt onder de Aanbestedingswet). Hoe voorkom je een vendor lock in? Welke risico’s kleven aan Best Value Procurement.

Door ervaren specialisten

De lezing worden verzorgd door gespecialiseerde advocaten op het gebied van aanbestedingsrecht en IT-recht die graag hun ervaringen met bovenstaande onderwerpen met u delen.

Ernst-Jan van de Pas

Ernst-Jan van de Pas is advocaat en gespecialiseerd in IT-recht en Intellectuele Eigendom. Zijn dagelijkse praktijk bestaat onder meer uit het opstellen en uitonderhandelen van grootschalige IT-contracten, alsmede uit het procederen over mislukte automatiseringstrajecten. Ernst-Jan heeft in 2008 de postdoctorale Grotius opleiding Informaticarecht voltooid en is lid van de Vereniging van Informatica Recht Advocaten (VIRA). Ernst-Jan geeft met grote regelmaat lezingen over juridische aspecten van allerhande technologische ontwikkelingen zoals SaaS, cloudcomputing, 3D-printing etc.

Tony van Wijk

Tony van Wijk is advocaat en gespecialiseerd in Europees en Nederlands aanbestedingsrecht. Hij heeft ruime ervaring met het begeleiden van aanbestedingstrajecten en het voeren van gerechtelijke aanbestedingsprocedures (kort geding) voor overheden. Hij publiceert regelmatig en verzorgt jaarlijks tientallen presentaties en cursussen over het aanbestedingsrecht. Sinds de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet is Tony van Wijk ook als Branche-expert verbonden aan de landelijke Commissie van Aanbestedingsexperts.

Voor wie?

Overheidsinkopers, informatiemanagers, IT-managers, projectleiders, juristen en beslissers binnen en adviseurs van aanbestedende diensten, alsmede iedereen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de inkoop van IT-systemen, het voeren van aanbestedingsprocedures en/of het opstellen van (IT-)contracten.

Wanneer en waar?

Op dinsdag 2 december 2014, bij Dirkzwager advocaten & notarissen te Arnhem aan de Velperweg 1

Programma

13.30 uur       Ontvangst

14.00 uur       Opening

14.15 uur        Aanbestedingsrechtelijke aspecten door Tony van Wijk

15.00 uur       Pauze

15.15 uur        Do’s and don’ts bij IT-contracten door Ernst-Jan van de Pas

16.00 uur      Borrel

Tijdens de aansluitende borrel is er alle gelegenheid om (nader) kennis te maken met de sprekers en hun medewerkers en om uw persoonlijke vragen te stellen.

Meer informatie?

Mocht u vooraf meer willen weten over het seminar, neem dan contact op met Linda van Dijk (026 3538323).

Kosten

Aan deelname van deze lezing zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier op onze kennispagina op http://www.dzw.gr/11b92

 

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • del.icio.us
 • email
 • PDF
 • Print
Naar boven scrollen