Home > Privacyrecht > Wet meldplicht datalekken en boetebevoegdheid CBP al wel in Staatsblad, maar nog niet in werking
Wet meldplicht datalekken en boetebevoegdheid CBP al wel in Staatsblad, maar nog niet in werking

Wet meldplicht datalekken en boetebevoegdheid CBP al wel in Staatsblad, maar nog niet in werking

Op Twitter zijn wat berichten te vinden dat de Wet meldplicht datalekken en boetebevoegdheid CBP al in werking zou zijn getreden. De publicatie in het Staatsblad en de inwerkingtreding lijken hier door elkaar gehaald te worden.

Afgelopen vrijdag is de wet in het Staatsblad gepubliceerd. Die publicatie zelf bevat de volgende bepaling over de inwerkingtreding:

ARTIKEL V

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Dat koninklijke besluit is er, bij mijn weten, nog niet. Je zou het dan namelijk in het dossier van de wet verwacht hebben.

Wie op dit moment de Wet bescherming persoonsgegevens opvraagt ziet bij o.m. artikel 34a Wbp ook staan: “Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip”. Zie ook de wetstechnische gegevens van bijv. artikel 34a Wbp of van artikel 66 Wbp.

Nog even geduld dus.

 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen