Home > Contracten > 6 oktober 2015 Seminar: Technology Partnership en MES-contracten in de zorgsector
6 oktober 2015 Seminar: Technology Partnership en MES-contracten in de zorgsector

6 oktober 2015 Seminar: Technology Partnership en MES-contracten in de zorgsector

Herkent u deze snelgroeiende trend? Toegang nodig tot de beste technologie (state of the art), maar er geen middelen voor hebben door bezuinigingen of hervormingen? Steeds meer ziekenhuizen kiezen daarom voor Technology partnerships of MES-contracten (Managed Equipment Services) met een lange looptijd (10-15 jaar), waarin kapitaalintensieve apparatuur (vaak beeldvormende of ultrasone apparatuur) wordt gekocht of wordt geleased tegen een vaste maandelijkse vergoeding. Wat zijn dit voor contracten? Wat zijn de voordelen en risico’s daarvan? Veel ziekenhuizen worstelen met deze (en andere) vragen. Tijdens dit seminar wordt u door materiedeskundigen bijgepraat over wat werkt en wat niet.

Thema’s

Hoewel het definitieve programma nog wordt samengesteld, zal tijdens dit seminar onder meer ingegaan worden op de volgende thema’s:

–          Welke type Technology Partnership contracten kunnen worden onderscheiden en wat zijn de concrete voordelen?

–          Een goede balans tussen de belangen van het ziekenhuis (state of the art apparatuur tegen een vaste ingeschaalde prijs en met de nodige flexibiliteit) en de leverancier (lang commitment en bepaalde omzet) en is essentieel. Maar hoe doe je dit? Wat is state of the art? Wat is clinical freedom of choice? En markt-conformiteit? Hoe stel je dat vast?

–          Bij onderhoud wordt steeds vaker aangeboden dat ook apparatuur van derden zal worden onderhouden (multi vendor maintenance )? Wat houdt dit in en welke praktische en juridische consequenties heeft dit?

–          Niemand kan in de toekomst kijken als het gaat om technologische ontwikkelingen, prijsontwikkelingen en beleid van overheid en verzekeraars. Hoe ga je bijvoorbeeld om met prijsstijgingen en -dalingen of compleet nieuwe technologieën die op dit moment nog niet bestaan maar gaande weg de looptijd wel opkomen? En hoe flexibel wil je zijn bij beleidswijzigingen?

Interactieve sessie

Het is de bedoeling om een interactieve middag te organiseren. Dit betekent dat tijdens dit seminar meer dan voldoende gelegenheid zal zijn om vragen te stellen aan de sprekers en aan een het expertpanel van personen die al langer werken met dergelijke contracten.

Tijd en locatie

Dinsdag 6 oktober 2015 vanaf 14.00 uur bij Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. te Arnhem (Velperweg 1, 6824 BZ Arnhem).

Doelgroep

Zorggroep managers, klinisch fysici, controllers, bestuurders, commissarissen en andere beslissers binnen ziekenhuizen en klinieken.

Sprekers

De sprekers hebben veel ervaring met dit soort contracten. Zo zijn zij betrokken geweest bij de totstandkoming van de Technology Partnership overeenkomsten die Reinier de Graaf Gasthuis in september 2014 en maart 2015 met Philips heeft afgesloten. Graag praten zij met u over hun ervaringen wat erbij komt kijken om een dergelijk contract tot stand te brengen en uit te rollen.

Ernst-Jan van de Pas

Advocaat IT-recht en vennoot bij Dirkzwager. Ernst-Jan geeft leiding aan de sectie Intellectuele Eigendom, IT-recht. In zijn dagelijkse praktijk houdt hij zich bezig met het beoordelen opstellen en uitonderhandelen van complexe Technologie-contracten. Ernst-Jan is in de afgelopen jaren betrokken geweest bij de totstandkoming van diverse MES en Technology Partnership contracten voor verschillende ziekenhuizen in Nederland. Hij zal tijdens dit seminar ingaan op de juridische aspecten en aandachtspunten bij dergelijke contracten.

Peter Koers

Centrummanager radiologie, nucleaire geneeskunde en klinische fysica, alsmede MES-contractmanager bij Reinier de Graaf Gasthuis (tot 31-12-2015) en zelfstandig adviseur vanuit Koers Richtinggevend Management. Peter heeft in de afgelopen jaren een bepalende rol gespeeld bij het tot stand komen van het MES-contract beeldvormende en ultrasone apparatuur van Reinier de Graaf. Hij zal tijdens dit seminar ingaan op de praktische aspecten en de samenhang tussen medische, technische, financiële en juridische aandachtspunten bij de selectie, de onderhandelingen en de implementatie van dit soort contracten.

Kosten en aanmelden

Deelname aan het seminar is kosteloos. Aanmelden is nu al mogelijk door een e-mail te sturen naar marketing@dirkzwager.nl

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen