Home > Internetrecht > Gastcollege RU door Mark Jansen
Gastcollege RU door Mark Jansen

Gastcollege RU door Mark Jansen

Op 9 november jl. gaf Mark Jansen een gastcollege bij de RU over de Safe Harbor/ Schrems uitspraak.

De slides van zijn presentatie treft u hier aan.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen