Home > Privacyrecht > Maximale boete privacyschending niet 810.000 euro maar 820.000 euro (of 10% omzet)
Maximale boete privacyschending niet 810.000 euro maar 820.000 euro (of 10% omzet)

Maximale boete privacyschending niet 810.000 euro maar 820.000 euro (of 10% omzet)

Op deze blog is ruimschoots aandacht besteed aan de boetes die vanaf 1 januari a.s. staan op overtreding van de privacywetgeving. In diverse artikelen is het bedrag van 810.000 euro als maximaal boetebedrag genoemd (naast de 10% van de omzet).

Op 1 januari treedt echter eveneens een andere wetswijziging in werking, op grond waarvan het boetemaximum verhoogd wordt van 810.000 euro naar 820.000 euro  (1,23% verhoogd). Waar in de andere artikelen 810.000 euro staat moet dus 820.000 euro gelezen worden. Verder blijft het percentage van 10% van de omzet als alternatief maximum ongewijzigd.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen