Home > IT Recht > 10 maart 2016 Seminar: Technology Partnership en MES-contracten in de zorgsector
10 maart 2016 Seminar: Technology Partnership en MES-contracten in de zorgsector

10 maart 2016 Seminar: Technology Partnership en MES-contracten in de zorgsector

Wegens succes op herhaling, nu met extra aandacht voor het begintraject: 10 maart 2016 Seminar: Technology Partnership en MES-contracten in de zorgsector.

Herkent u deze snelgroeiende trend? Toegang nodig tot de beste technologie (state of the art), maar er geen middelen voor hebben door bezuinigingen of hervormingen? Steeds meer ziekenhuizen kiezen daarom voor Technology partnerships of MES-contracten (Managed Equipment Services) met een lange looptijd (10-15 jaar), waarin kapitaalintensieve apparatuur (vaak beeldvormende of ultrasone apparatuur) wordt gekocht of wordt geleased tegen een vaste maandelijkse vergoeding. Wat zijn dit voor contracten? Wat zijn de voordelen en risico’s daarvan? Wat komt er allemaal kijken bij het opstarten van een dergelijk traject.?

Veel ziekenhuizen worstelen met deze (en andere) vragen. Tijdens dit seminar wordt u door materiedeskundigen vanuit verschillende ziekenhuizen bijgepraat over (onder meer) de afwegingen om wel of niet voor een dergelijk contract te kiezen. Net als tijdens de vorige sessie in oktober 2015 is het deze keer de bedoeling om een onderling platform te bieden aan ziekenhuizen en klinieken om vrijelijk te kunnen spreken over de mogelijkheden en aandachtspunten van dit soort contracten.

Interactieve middag
Tijdens de vorige bijeenkomst in oktober 2015 is op meerdere fronten gediscussieerd over de mogelijkheden, de risico’s en het nut en de noodzaak van dit soort contracten. De deelnemers spraken uit dat zij in het voorjaar van 2016 graag een keer een vervolgsessie zouden willen hebben, wederom zonder leveranciers. Aan die wens willen wij met deze nieuwe sessie tegemoet komen. Tijdens deze middag is nog meer ruimte ingelast voor vragen en discussie. In dit verband zullen wij nog meer aandacht besteden aan de diverse manieren van opstarten van dergelijke multidisciplinaire trajecten.
Heeft u vragen over dit onderwerp die u graag aan de orde zou willen stellen, dan kunt u die ook vooraf bij ons indienen, zodat wij daar tijdens het programma al rekening mee kunnen houden. Stuur uw vragen naar wiersma@dirkzwager.nl. Wij zullen deze inventariseren en waar mogelijk al uitwisselen met het expert panel.

Voor wie?
Bestuurders, toezichthouders, zorggroep managers, klinisch fysici, controllers, inkopers en andere beslissers binnen ziekenhuizen en klinieken.

Waar en wanneer?
Het seminar vindt plaats op donderdag 10 maart 2016 vanaf 13.00 uur bij Dirkzwager advocaten & notarissen te Arnhem aan de Velperweg 1 (6824 BZ). Aansluitend kunt u tijdens de borrel contact leggen met de advocaten van Dirkzwager en de overige deelnemers.

Programma
Wij hebben er voor gekozen om het programma zo in te richten dat de nadruk op de onderlinge discussie komt te liggen, maar willen ook tegemoet komen aan nieuwe deelnemers die graag een inleiding in dit onderwerp willen krijgen. Voor hen zullen wij het in het eerste uur de highlights geven van de lezingen van de vorige sessie. Bent u de vorige keer al geweest, dan kunt u dus ook na de pauze aansluiten (laat dit dan wel even weten).

13.00 uur – Ontvangst
13.30 uur – Aanvang deel 1
Inleiding in de juridische aandachtspunten door Ernst-Jan van de Pas
Inleiding in de praktische aandachtspunten door Peter Koers
14.30 uur – Pauze / ontvangst deelnemers deel 2
15.00 uur – Aanvang deel 2
Korte inleiding per onderwerp, daarna discussie met elkaar en expert panel
17.00 uur – Borrel

Ervaren specialist aan het woord
De sprekers hebben veel ervaring met dit soort contracten. Zo zijn zij betrokken geweest bij de totstandkoming van de Technology Partnership overeenkomsten die Reinier de Graaf Gasthuis in september 2014 en maart 2015 met Philips heeft afgesloten over beeldvormende en ultrasone apparatuur.

Ernst-Jan van de Pas: Advocaat IT-recht en vennoot bij Dirkzwager. Ernst-Jan geeft leiding aan de sectie Intellectuele Eigendom en IT-recht. In zijn dagelijkse praktijk houdt hij zich bezig met het beoordelen opstellen en uitonderhandelen van complexe Technologie-contracten. Ernst-Jan is in de afgelopen jaren betrokken geweest bij de totstandkoming van diverse MES en Technology Partnership contracten voor verschillende ziekenhuizen in Nederland. Hij zal tijdens dit seminar ingaan op de juridische aandachtspunten bij dergelijke contracten.
Peter Koers: Zelfstandig adviseur bij Koers Richtinggevend Management en tot eind 2015 Centrummanager radiologie, nucleaire geneeskunde en klinische fysica, alsmede MES-contractmanager bij Reinier de Graaf Gasthuis. Peter heeft in de afgelopen jaren een bepalende rol gespeeld als inhoudelijk voorbereider en als hoofdonderhandelaar bij het tot stand komen van de MES-contracten beeldvormende en ultrasone apparatuur van Reinier de Graaf. Hij zal tijdens dit seminar ingaan op de praktische aspecten en de samenhang tussen medische, technische, financiële en juridische aandachtspunten bij de selectie, de onderhandelingen en de implementatie van dit soort contracten.

Expert panel
Het expert panel wordt nog samengesteld. Zodra het panel bekend is, berichten wij u nader.

Inschrijven en meer informatie

Meer informatie
Mocht u vooraf meer willen weten over het seminar, neem dan contact op met Annemarie Wiersma via wiersma@dirkzwager.nl.

Kosten

Deelname aan dit seminar is kosteloos.

Inschrijven

Inschrijven voor het seminar kan door een e-mail te sturen aan marketing@dirkzwager.nl o.v.v. MES.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen