Home > Vergelijkende en misleidende reclame > 10 mei 2016 Seminar Reclamerecht: de regels voor reclame (marketing) & verpakking (branding)
10 mei 2016 Seminar Reclamerecht: de regels voor reclame (marketing) & verpakking (branding)

10 mei 2016 Seminar Reclamerecht: de regels voor reclame (marketing) & verpakking (branding)

Adverteren is van levensbelang voor iedere ondernemer. Zo brengt u uw producten en diensten aan de man. Commerciële communicatie moet volgens de wet voldoen aan ‘de vereisten van professionele toewijding’. Advertenties, verpakkingen en andere marketing-tools mogen niet misleiden of onrechtmatig zijn. Tijdens het Seminar Reclamerecht gaan wij in op de vereisten die aan reclame worden gesteld, voortvloeiend uit de Wet oneerlijke handelspraktijken en de Wet vergelijkende en misleidende reclame.

Begrip reclame

Het begrip reclame is in de wet zeer breed gedefinieerd. Op iedere voorstelling van zaken is het reclamerecht van toepassing. Ook branding valt daarom onder het wettelijke regime van het reclamerecht. Dat geldt dus niet alleen voor advertenties, maar ook voor producten zelf en hun verpakkingen en voor reclames in het kader van het leveren van diensten. Wij behandelen de verschillende vormen van reclame, zowel offline als online.

Het recht van eerlijke mededinging

Het reclamerecht beschermt zowel de belangen van consumenten, als die van uw concurrenten. Oneerlijke reclame waarbij de gemiddelde consument wordt misleid, is verboden. Vergelijkende reclame die onjuist is of waarbij de concurrent wordt beschadigd, is eveneens ontoelaatbaar. Dit roept de vraag op: hoe moet u omgaan met uw eigen advertenties, verpakkingen en producten? En welke eisen kunt u stellen aan die van derden? Welke grenzen stelt het reclamerecht?

Misleiden of vergelijken?

Wij gaan in op de (on)rechtmatigheid van reclame-uitingen van uzelf en van derden. Waar ligt de commercieel bruikbare grens tussen het publiek volledig informeren enerzijds en misleiding anderzijds? U wilt mogelijk uzelf gaan vergelijken met anderen of anderen vergelijken zich met u, maar wanneer is dat toegestaan?  Welk bewijs mag worden gevergd ter onderbouwing van reclame? Wij behandelen de (on)mogelijkheden aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.

Handhaving van uw positie

Wij lichten toe welke handhavingsmogelijkheden het reclamerecht biedt. Zo bespreken wij hoe een verbod op reclame kan worden geëist, welke mogelijkheden er bestaan tot het vorderen van rectificaties, en welke andere (rechts)maatregelen er getroffen kunnen worden door consumenten en concurrenten. Wij bespreken zowel de procedure voor de rechter, als het indienen van een klacht bij de Reclame Code Commissie.

Tips & tricks

Omdat u veel zorg besteedt aan de manier waarop u uw producten en diensten aanbiedt en omdat een actie tegen uw reclame (juist) schadelijk kan zijn voor uw imago, is het van belang om de reclameregels in acht te nemen. Een juridisch beleid op de inhoud van reclame-uitingen is aan te bevelen, omdat dat afstraalt op uw onderneming. Wij geven u daarom concrete tips & tricks.

Voor wie?

Dit seminar is bedoeld voor iedere ondernemer die adverteert. Door dit seminar te volgen, bent u direct op de hoogte van de belangrijkste regels die gelden bij het maken van reclame voor uw product, dienst of bedrijf.

Het seminar vindt plaats op 10 mei 2016 van 14.00 uur tot 16.15 uur – met een aansluitende borrel – op Velperweg 1 (6824 BZ) te Arnhem. Sprekers tijdens het seminar zijn Esther Mommers en Joost Becker.

Deelname aan het seminar is kosteloos. Aanmelden is nu al mogelijk door een e-mail te sturen naar marketing@dirkzwager.nl.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen