Home > Privacyrecht > 15 maart 2016 Seminar Beginselen van het privacyrecht (VOLGEBOEKT)
15 maart 2016 Seminar Beginselen van het privacyrecht (VOLGEBOEKT)

15 maart 2016 Seminar Beginselen van het privacyrecht (VOLGEBOEKT)

UPDATE 22 februari 2016: u kunt zich voor 15 maart niet meer opgeven, op 24 maart a.s. organiseren wij eenzelfde sessie: U kunt zich hier opgeven/ meer informatie lezen.

Steeds meer organisaties zien het belang in van het voldoen aan het privacyrecht. Organisaties die niet voldoen staan immers bloot aan grote reputatierisico’s en forse boetes (tot 820.000 euro). Tegelijkertijd is het voor veel organisaties nog lastig om aan de abstracte wetteksten concreet handen en voeten te geven. Wat betekent de wet nu precies? En waar te beginnen?

Tijdens het seminar zal het privacyrecht op beginnersniveau worden uitgelegd. De verschillende regelgeving die er op het gebied van privacy is zal de revue passeren (met uitzondering van sectorspecifieke regels). Ook zal worden stilgestaan bij de praktische implicaties van de privacywetgeving.

De insteek van het seminar is laagdrempelig en op de praktijk gericht. Het seminar zal dan ook niet alleen voor juristen, maar ook voor andere medewerkers geschikt zijn.

Het seminar is opgedeeld in twee delen. In het eerste deel zal de wetgeving voor u in grote lijnen uiteen worden gezet. U krijgt daarbij onder meer toegelicht welke privacyrechtelijke eisen er gelden, wanneer deze eisen van toepassing zijn en welke uitzonderingen er zijn. Ook de nieuwe “wet meldplicht datalekken” leggen we voor uit. Verder zullen de risico’s en de mogelijke sancties worden besproken, zoals mogelijke schadeclaims en door toezichthouders opgelegde boetes. Ook zal kort worden stilgestaan bij de te verwachten ontwikkelingen in het privacyrecht, waaronder de (hele strenge) privacyverordening die binnen afzienbare tijd van kracht zal worden.

In het tweede deel van het seminar wordt vervolgens ingezoomd op de praktijk. Met andere woorden: hoe vertaalt u de (vrij abstracte) regels uit de wet, naar beleid voor uw organisatie? Waarmee moet u daarbij allemaal rekening houden? Wat zijn handige tips en trucs en hoe voorkomt u dat u in (bekende) valkuilen stapt? Deze en andere vragen zullen tijdens dit tweede deel van het seminar worden beantwoord.

Het seminar richt zich op een publiek dat nog niet over veel kennis van het privacyrecht beschikt. Bent u al gevorderd in het privacyrecht, dan is het seminar “actualiteiten privacyrecht” dat we in het najaar wederom zullen organiseren meer geschikt voor u.

Programma

Inhoud seminar

Tijdens het seminar wordt de theorie en praktijk van het privacyrecht op basisniveau behandeld.

Interactief seminar

Tijdens het seminar is er alle ruimte voor het stellen van vragen. Ook zal alle gelegenheid worden geboden voor het delen van uw eigen ervaringen met en/of uw visie op bepaalde kwesties.

Voor wie?

Het seminar richt zich op een publiek dat nog niet over veel kennis van het privacyrecht beschikt.

Waar en wanneer?

Het seminar vindt plaats op dinsdag 15 maart 2016 van 15.00 tot 17.00 uur bij Dirkzwager advocaten & notarissen te Arnhem aan de Velperweg 1 (6824 BZ). Aansluitend kunt u op de borrel contact leggen met de advocaten van Dirkzwager en de overige deelnemers.

 

Programma

15.00 uur       Ontvangst

15.15 uur        Deel 1 van het seminar

16.00 uur       Pauze

16.15 uur        Deel 2 van het seminar

17.00 uur       Borrel

Ervaren specialist aan het woord

Mark Jansen

Mark Jansen is advocaat bij Dirkzwager en gespecialiseerd in privacyrecht en ICT-recht. Mark adviseert regelmatig bedrijven en instellingen over privacyrechtelijke vraagstukken. Dat loopt uiteen van (korte) vragen over o.m. bewaartermijnen en beveiliging tot aan de begeleiding van de implementatie van een integraal privacybeleid. Mark heeft de gratis online privacycheck ontwikkeld die tijdens het privacyseminar in 2011 is gelanceerd (www.dirkzwagerieit.nl/privacycheck/). Ook publiceert hij regelmatig over privacyrecht in onder meer het vaktijdschrift “Privacy & Informatie” (P&I) en op onze kennispagina (www.dirkzwagerieit.nl). Mark is lid van de Vereniging Privacyrecht.

Inschrijven en meer informatie

Meer informatie

Mocht u vooraf meer willen weten over het seminar, neem dan contact op met Annemarie Wiersma via wiersma@dirkzwager.nl.

Kosten Deelname aan dit seminar is kosteloos.

Inschrijven Inschrijven voor het seminar kan door een e-mail te sturen aan marketing@dirkzwager.nl. Na aanmelding ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving.

 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen