Home > IT Recht > 7 april 2016 Seminar Juridische aspecten van cloud computing is VOLGEBOEKT
7 april 2016 Seminar Juridische aspecten van cloud computing is VOLGEBOEKT

7 april 2016 Seminar Juridische aspecten van cloud computing is VOLGEBOEKT

Steeds meer organisaties maken gebruik van “cloud computing” (bijvoorbeeld SaaS) of overwegen hier gebruik van te maken. Steeds meer of vrijwel alle IT-leveranciers bieden ook clouddiensten aan.

Er zijn dan ook volop ontwikkelingen op het gebied van cloud computing. Die ontwikkelingen doen zich op allerlei vlakken voor, waaronder ook op juridisch gebied. Steeds meer organisaties willen (langlopende) contracten sluiten voor het ontvangen van clouddiensten, vaak diensten die bedrijfscruciale systemen betreffen. Tijdens dit seminar gaan we in op de juridische risico’s en (recente) ontwikkelingen.

Thema’s

Tijdens het seminar komen verschillende thema’s aan bod. Zo zullen we onder meer ingaan op de specifieke risico’s die u als organisatie dient af te wegen en die een rol spelen bij het opstellen van goede afspraken rondom clouddiensten (vendor lock in, bedrijfscontinuïteit, faillissement, etc.). Ook bespreken we de actuele stand van zaken om die risico’s zo veel mogelijk (in zowel juridische als praktische zin) te beperken.

Bij clouddiensten speelt de verwerking van persoonsgegevens een bijzondere rol. Wij zullen dan ook ingaan op de laatste stand van zaken met betrekking tot privacyrecht in het kader van cloud computing. Daarbij zal onder meer het rapport van de privacytoezichthouders over cloud computing aan de orde komen, evenals de recente discussie omtrent data-uitwisseling met de Verenigde Staten. Ook zullen de gevolgen van de meldplicht datalekken worden behandeld.

Tot slot zullen we toekomstige ontwikkelingen rondom cloud computing signaleren. Duidelijk is immers dat cloud computing niet meer weg te denken is. De vraag zal dan ook niet zijn of er gebruik van zal worden gemaakt, maar hoe.

Het programma van dit seminar vormt een geïntegreerd geheel, waarbij de verschillende thema’s op diverse momenten aan de orde zullen komen.

Voor wie?

Iedereen die in de praktijk te maken kan krijgen met IT-contracten en beslissers of beleidsbepalers voor IT-diensten die te maken krijgen met een keuze voor cloud computing. Zoals IT-en informatiemanagers, projectmanagers, inkopers, bedrijfsjuristen en directieleden.

Waar en wanneer?

Het seminar vindt plaats op 7 april 2016, van 14.00 tot 16.00 uur bij Dirkzwager advocaten & notarissen te Arnhem aan de Velperweg 1 (6824 BZ). Aansluitend kunt u tijdens de borrel contact leggen met de advocaten van Dirkzwager en de overige deelnemers van het seminar.

Programma

14.00 uur       Ontvangst

14.15 uur        Deel 1 van het seminar

15.00 uur       Pauze

15.15 uur        Deel 2 van het seminar

16.00 uur       Borrel

 

Ervaren specialisten aan het woord

De presentatie wordt verzorgd door ervaren specialisten van de sectie Intellectuele Eigendom en IT-recht bij Dirkzwager.

Esther Mommers

Esther Mommers is advocaat bij Dirkzwager met als specialisme Intellectueel Eigendomsrecht en IT-recht. Esther heeft veel ervaring met het begeleiden van cliënten bij het sluiten van IT-contracten (waaronder cloud-contracten, bewerkersovereenkomsten en SLA’s) en het beslechten van IT-geschillen. Daarnaast adviseert zij ook over auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht en adwords. Zij adviseert bedrijven en instellingen over diverse zaken zoals advertenties op internet en de online bescherming van merk- en handelsnaamrechten.

Koen Christianen

Koen Christianen is advocaat bij Dirkzwager en eveneens gespecialiseerd in IT-recht en Intellectuele Eigendom. In dat kader begeleidt hij op dezelfde wijze cliënten bij het opstellen van IT-contracten en het beslechten van IT-geschillen.

Kosten en aanmelden
Deelname aan het seminar is kosteloos. Aanmelden voor deze datum is vanwege overweldigende belangstelling op dit moment niet meer mogelijk. Het seminar wordt wel op herhaling gegeven op 4 oktober 2016. U kunt zich daarvoor opgeven door een e-mail te sturen naar marketing@dirkzwager.nl.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen