Home > Vergelijkende en misleidende reclame > 10 mei 2016 seminar reclamerecht: do’s en don’ts bij het maken van reclame
10 mei 2016 seminar reclamerecht: do’s en don’ts bij het maken van reclame

10 mei 2016 seminar reclamerecht: do’s en don’ts bij het maken van reclame

‘Het beste seminar van het jaar!’

Is uw product het best? Beter dan de rest? Indruk maken op uw klanten doet u met allerhande aanprijzingen, in advertenties, op verpakkingen en andere marketingtools. Zo brengt u uw waren of diensten aan de man. Maar mag u zomaar allerhande claims uiten daarover? En wat geldt als u zich vergelijkt met uw concurrent?

Wanneer geldt het reclamerecht?
Het begrip reclame is in de wet zodanig breed gedefinieerd dat op iedere voorstelling van zaken het reclamerecht van toepassing is. Iedere aanprijzing van uw producten, diensten of merk valt daarom onder het wettelijke regime van het reclamerecht. Dat geldt dus niet alleen voor advertenties, maar ook voor producten zelf en hun verpakkingen, en voor reclames in het kader van het leveren van diensten, maar ook voor adwords, (negatieve of eigen) reviews en ingrediëntenstickers . Wij behandelen de verschillende vormen van reclame, zowel offline als online.

Wat mag wel en wat mag niet?
Advertenties, verpakkingen en andere marketingtools mogen niet misleiden of onrechtmatig zijn. Commerciële communicatie moet volgens de wet voldoen aan ‘de vereisten van professionele toewijding’. Tijdens het Seminar Reclamerecht gaan wij in op de vereisten die aan reclame worden gesteld; wat mag wel en wat mag niet?. Wij nemen u mee in de regels voor reclame (marketing) & verpakking (branding) op alle bovengenoemde facetten.

Oneerlijke mededinging
Het reclamerecht beschermt zowel de belangen van consumenten, als die van uw concurrenten. Oneerlijke reclame die de gemiddelde consument misleidt, is verboden. Vergelijkende reclame die onjuist is of waarbij de concurrent wordt beschadigd, is eveneens ontoelaatbaar. Dit roept de vraag op: hoe moet u omgaan met uw eigen advertenties, verpakkingen en producten? En welke eisen kunt u stellen aan die van derden? Welke grenzen stelt het reclamerecht?

Misleiden of vergelijken?
‘Lidl, ook lekker!’ en ‘De beste reden om bij EasyCar een auto te huren vindt u op Hertz.nl’ zijn slogans uit reclames waarover een procedure bij de rechter is gevoerd. Wij gaan in op de (on)rechtmatigheid van reclame-uitingen van uzelf en van derden. Waar ligt de commercieel bruikbare grens tussen het publiek volledig informeren enerzijds en misleiding anderzijds? U wilt mogelijk uzelf gaan vergelijken met anderen of anderen vergelijken zich met u, maar wanneer is dat toegestaan? Is de beoordeling van uw bedrijf in reviews minder positief dan u had verwacht en wilt u daar zelf iets aan doen? En welk bewijs mag worden gevergd ter onderbouwing van reclame? Wij behandelen de (on)mogelijkheden aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.

Handhaving van uw positie!
In dit seminar laten wij u zien welke mogelijkheden het reclamerecht biedt om uw positie te handhaven. Van de eerste mogelijke stappen, tot de procedure voor de rechter, alsook het indienen van een klacht bij de Reclame Code Commissie.

Tips & tricks
Adverteren is van levensbelang voor iedere ondernemer. Omdat u veel zorg besteedt aan de manier waarop u uw producten en diensten aanbiedt en omdat een actie tegen uw reclame (juist) schadelijk kan zijn voor uw imago, is het van belang om de reclameregels in acht te nemen. Het bepalen van uw strategie voor de inhoud van reclame-uitingen is aan te bevelen, omdat dat afstraalt op uw onderneming. Wij geven u daarom concrete tips & tricks.

Voor wie?
Dit seminar is bedoeld voor iedere ondernemer die adverteert. Door dit seminar te volgen, bent u direct op de hoogte van de belangrijkste regels die gelden bij het maken van reclame voor uw product, dienst of bedrijf.

Ervaren specialisten aan het woord

Esther Mommers is advocaat met als specialisme Intellectueel Eigendomsrecht en Internetrecht, in het bijzonder auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht en adwords. Zij adviseert bedrijven en instellingen over de bescherming van onder andere hun concepten, teksten en foto’s, mede op internet. Daarnaast houdt zij zich onder meer bezig met advertenties op internet en de online bescherming van merk- en handelsnaamrechten.

Joost Becker is advocaat Intellectuele Eigendom en Reclamerecht. Hij adviseert en procedeert regelmatig over de bescherming van merken, foto’s, huisstijl en (product-)vormgeving. Hij adviseert bedrijven en instellingen over hun advertenties op internet. Daarnaast schijft Joost juridisch-inhoudelijke artikelen over merk- en auteursrechten. Joost is docent Intellectuele Eigendomsrecht aan diverse opleidingsinstituten.

Dinsdag
10 mei 2016
Dirkzwager advocaten & notarissen
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Programma

14.00 uur Ontvangst
14.15 uur Opening en Deel 1 van het seminar
15.00 uur Pauze
15.30 uur Start Deel 2 van het seminar
16.15 uur Borrel

Inschrijven en meer informatie

Meer informatie
Mocht u vooraf meer willen weten over het seminar, neem dan contact op met Annemarie Wiersma via marketing@dirkzwager.nl.

Kosten
Deelname aan dit seminar is kosteloos

Inschrijven
U kunt zich inschrijven door een e-mail te zenden naar marketing@dirkzwager.nl o.v.v. Seminar Reclamerecht.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen