Home > Compliance > 4 oktober 2016 – Seminar Juridische aspecten van cloud computing
4 oktober 2016 – Seminar Juridische aspecten van cloud computing

4 oktober 2016 – Seminar Juridische aspecten van cloud computing

Wegens succes op herhaling. Voor allen die vorige keer niet in de gelegenheid waren deel te nemen, er zijn nog plekken vrij!

Steeds meer organisaties maken gebruik van “cloud computing” (bijvoorbeeld SaaS) of overwegen hier gebruik van te maken. Steeds meer of vrijwel alle IT-leveranciers bieden ook clouddiensten aan. Er zijn dan ook volop ontwikkelingen op het gebied van cloud computing. Die ontwikkelingen doen zich op allerlei vlakken voor, waaronder ook op juridisch gebied. Steeds meer organisaties willen (langlopende) contracten sluiten voor het ontvangen van clouddiensten, vaak diensten die bedrijfscruciale systemen betreffen. Tijdens dit seminar gaan we in op de juridische risico’s en (recente) ontwikkelingen.

Thema’s
Tijdens het seminar komen verschillende thema’s aan bod. Zo gaan we onder meer in op de specifieke risico’s die u als organisatie dient af te wegen en die een rol spelen bij het opstellen van goede afspraken rondom clouddiensten (vendor lock in, bedrijfscontinuïteit, faillissement, etc.). Ook bespreken we de actuele stand van zaken om die risico’s zo veel mogelijk (in zowel juridische als praktische zin) te beperken.

Bij clouddiensten speelt de verwerking van persoonsgegevens een bijzondere rol. Wij geven dan ook de laatste stand van zaken met betrekking tot privacyrecht in het kader van cloud computing. Daarbij komt onder meer het rapport van de privacytoezichthouders over cloud computing aan de orde, evenals de recente discussie omtrent data-uitwisseling met de Verenigde Staten. Ook worden de gevolgen van de meldplicht datalekken behandeld.

Tot slot schetsen we toekomstige ontwikkelingen rondom cloud computing. Duidelijk is immers dat cloud computing niet meer is weg te denken. De vraag is dan ook niet of er gebruik van zal worden gemaakt, maar hoe.

Het programma van dit seminar vormt een geïntegreerd geheel, waarbij de verschillende thema’s op diverse momenten aan de orde zullen komen.

Voor wie?
Iedereen die in de praktijk te maken kan krijgen met IT-contracten en beslissers of beleidsbepalers voor IT-diensten die te maken krijgen met een keuze voor cloud computing. Zoals IT-en informatiemanagers, projectmanagers, inkopers, bedrijfsjuristen en directieleden.

Ervaren specialisten aan het woord
De presentatie wordt verzorgd door ervaren specialisten van de sectie Intellectuele Eigendom en IT-recht bij Dirkzwager.

Esther Mommers is advocaat bij Dirkzwager met als specialisme Intellectueel Eigendomsrecht en IT-recht. Esther heeft veel ervaring met het begeleiden van cliënten bij het sluiten van IT-contracten (waaronder cloud-contracten, bewerkersovereenkomsten en SLA’s) en het beslechten van IT-geschillen. Daarnaast adviseert zij ook over auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht en AdWords. Zij adviseert bedrijven en instellingen over diverse zaken zoals advertenties op internet en de online bescherming van merk- en handelsnaamrechten.

Koen Christianen is advocaat bij Dirkzwager en eveneens gespecialiseerd in IT-recht en Intellectuele Eigendom. In dat kader begeleidt hij op dezelfde wijze cliënten bij het opstellen van IT-contracten en het beslechten van IT-geschillen.

Dinsdag 4 oktober 2016

Locatie
Dirkzwager advocaten & notarissen, Velperweg 1, 6824 BZ Arnhem

Programma
14.00 uur            Ontvangst
14.15 uur             Opening en Deel 1 van het seminar
15.00 uur            Pauze
15:15 uur             Deel 2 van het seminar
16.00 uur            Borrel

Meer informatie
Mocht u vooraf meer willen weten over het seminar, neem dan contact op met Annemarie Wiersma via marketing@dirkzwager.nl.

Kosten
Deelname aan dit seminar is kosteloos

Inschrijven
U kunt zich inschrijven door een e-mail te zenden naar marketing@dirkzwager.nl o.v.v. Cloud Computing.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen