Home > Contracten > 29 november 2016 – Seminar IT-geschillen: Lessen uit de rechtspraktijk
29 november 2016 – Seminar IT-geschillen: Lessen uit de rechtspraktijk

29 november 2016 – Seminar IT-geschillen: Lessen uit de rechtspraktijk

Bij automatiseringsprojecten kunnen problemen ontstaan, bijvoorbeeld indien afgesproken budgetten en termijnen worden overschreden of als de geleverde software niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever. Hoe oordeelt een rechter of arbiter in dergelijke gevallen? En welke lessen zijn hier uit te trekken om problemen te voorkomen?

Inhoud seminar
Tijdens dit seminar delen wij onze ervaringen als advocaten met u:

 • hoe ontstaan IT-geschillen en hoe kunnen IT-geschillen worden voorkomen?
 • Hoe kunnen deze geschillen – indien ze tóch ontstaan – worden gemanaged en
 • wat komt er bij kijken als er geprocedeerd moet worden?
 • Hoe verloopt een juridische procedure en waar kijkt een rechter of arbiter naar?

Wij gaan daarbij in op de recente ontwikkelingen in de rechtspraak. Daarbij zal niet alleen aandacht zijn voor de juridische aspecten van een bepaalde ontwikkeling, maar ook voor de (mogelijke) praktische consequenties daarvan. Welke lessen zijn hier uit te trekken die kunnen worden meegenomen in het contract of tijdens het project?

Interactief seminar
Tijdens het seminar is er alle ruimte voor het stellen van vragen aan de sprekers mr. Ernst-Jan van de Pas (IT-recht) en mr. Joris Bax (aanbestedingsrecht). Wij zijn bovendien benieuwd naar uw eigen ervaringen met en/of uw visie op bepaalde kwesties. Heeft u zelf een vraag of casus die u zou willen inbrengen in de workshop geef deze dan door aan Ernst-Jan van de Pas (vandepas@dirkzwager.nl). De vragen en casus zullen wij dan – mits relevant en geschikt – meenemen in onze presentatie en uiteraard geanonimiseerd behandelen.

Voor wie?
Dit seminar wordt aangeboden aan zowel afnemers als leveranciers van IT-producten. Wij zullen de presentatie en de rechtspraak op toegankelijke wijze presenteren.

Programma
13.30 uur Ontvangst
14.00 uur Opening en deel 1 van het seminar: hoe oordeelt de rechter en welke lessen zijn hier uit te trekken
14.45 uur Pauze
15.15 uur Deel 2 van het seminar: hoe passen we de lessen toe in de praktijk?
16.00 uur Afsluiting en borrel

Inschrijven en meer informatie
Voor meer (inhoudelijke) informatie over het seminar kunt u contact opnemen met Ernst-Jan van de Pas (026 3538323; vandepas@dirkzwager.nl). Inhoudelijke vragen en casus uit uw eigen praktijk die u tijdens het seminar behandeld zou willen zien of waarop u de aandacht wil vestigen, kunt u sturen naar bax@dirkzwager.nl.

Kosten
Aan het bijwonen van het seminar zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar marketing@dirkzwager.nl. Na aanmelding ontvangt u van ons uiterlijk twee weken voor het seminar een bevestiging en routebeschrijving.

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • del.icio.us
 • email
 • PDF
 • Print
Naar boven scrollen