Home > Algemeen > 27 juni 2017 Seminar Joint Development Agreements – het gezamenlijk ontwikkelen van kennis, best practices, producten of software
27 juni 2017 Seminar Joint Development Agreements – het gezamenlijk ontwikkelen van kennis, best practices, producten of software

27 juni 2017 Seminar Joint Development Agreements – het gezamenlijk ontwikkelen van kennis, best practices, producten of software

In onze hoogtechnologische kennismaatschappij is de ontwikkeling van nieuwe producten, software of kennis een doel op zich geworden. Innovatie brengt vooruitgang mee, en innovatie dwingt steeds vaker tot samenwerking. Daarbij wordt door verschillende partijen kennis en kunde ingebracht, waaronder intellectuele eigendomsrechten en know how. Wat dient daarover in het contract geregeld te worden en hoe?

Afspraken over de gezamenlijke ontwikkeling (van bijvoorbeeld producten, software of nieuwe kennis) worden veelal vastgelegd in een Joint Development Agreement (JDA) – ook wel Consortium Agreement (CA) of simpelweg samenwerkingsovereenkomst. Op 27 juni 2017 geeft Dirkzwager een seminar waarin wordt besproken welke onderwerpen tenminste geregeld moeten worden in dergelijke overeenkomsten, en op welke wijze dat vanuit de verschillende perspectieven gedaan kan worden.

Exploitatie van de resultaten
Het in gang zetten van de gezamenlijke ontwikkeling van producten, software en kennis roept de vraag op wie wat mag met de resultaten die voortkomen uit de samenwerking tussen partijen. Wie krijgt daarop de rechten? Zijn er afspraken over gebruiksrechten, waaronder licenties, nodig? Wat gebeurt er bij de verkoop of overdracht van de resultaten aan derden? En wie mag wat over de resultaten publiceren?

Onderwerpen in de overeenkomst
Afhankelijk van de exacte bedoelingen van partijen kan een groot palet aan onderwerpen contractueel worden geregeld. Tijdens het seminar over Joint Development Agreements komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: de organisatie van de samenwerking, de inbreng door partijen (‘Background’), resultaten uit de samenwerking (‘Foreground’) en optreden tegen inbreukmakers.

Door de onderwerpen vanuit meerdere perspectieven te behandelen krijgt u een totaalbeeld van de belangrijkste juridische issues waar u bij de voorbereiding en bij het contracteren rekening mee moet houden als partijen hun samenwerking goed willen regelen. Er is ruimschoots gelegenheid uw specifieke vragen voor te leggen.

Voor wie en door wie?
Dit seminar is bedoeld voor alle overheidsinstellingen, semi-overheidsinstellingen en ondernemers die producten, software of kennis in de breedste zin des woords verder willen ontwikkelen, exploiteren en/of daarbij samenwerken met andere partijen.

Het seminar is in het bijzonder geschikt voor bedrijfsjuristen, productmanagers en R&D managers.

Het seminar zal worden verzorgd door ervaren IE-advocaat Esther Mommers.

Programma
Het seminar vindt plaats op dinsdag 27 juni 2017, aan de Velperweg 1 te Arnhem, van 14.15 uur tot 17.00 uur. De ontvangst is vanaf 14:00.

Kosten
Deelname aan dit seminar is kosteloos.

Inschrijven
Inschrijven voor het seminar kan door een e-mail te sturen aan marketing@dirkzwager.nl. Na aanmelding ontvangt u van ons ongeveer twee weken voorafgaand aan het seminar een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving.

Mocht u vooraf meer willen weten over het seminar, neem dan contact op met Annemarie Wiersma via wiersma@dirkzwager.nl.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen