Home > Workshop > 14 maart 2017 Seminar: Praktische inleiding Privacyrecht
14 maart 2017 Seminar:  Praktische inleiding Privacyrecht

14 maart 2017 Seminar: Praktische inleiding Privacyrecht

Geliefd seminar op beginnersniveau: laagdrempelig en op de praktijk gericht. Niet alleen voor juristen!

Steeds meer organisaties zien het belang in van het voldoen aan het privacyrecht. Organisaties die niet voldoen staan immers bloot aan grote reputatierisico’s en forse boetes (tot 820.000 euro). Tegelijkertijd is het voor veel organisaties nog lastig om aan de abstracte wetteksten concreet handen en voeten te geven. Wat betekent de wet nu precies? En waar te beginnen?

Wat & voor wie?
De insteek van het seminar is laagdrempelig en op de praktijk gericht. Het privacyrecht wordt op beginnersniveau[1] uitgelegd. De verschillende regelgeving die er op het gebied van privacy is komt aan de orde (met uitzondering van sectorspecifieke regels). Ook de nieuwe Wet meldplicht datalekken en de op handen zijnde Privacyverordening passeren de revue. Het seminar is niet alleen voor juristen, maar ook voor andere medewerkers geschikt.

Ervaren specialist aan het woord
Mark Jansen is advocaat bij Dirkzwager en gespecialiseerd in privacyrecht en ICT-recht. Mark adviseert regelmatig bedrijven en instellingen over privacyrechtelijke vraagstukken. Dat loopt uiteen van (korte) vragen over o.m. bewaartermijnen en beveiliging, tot aan de begeleiding van de implementatie van een integraal privacybeleid. Mark heeft de succesvolle gratis online privacycheck ontwikkeld (www.dirkzwagerieit.nl/privacycheck/). Ook publiceert hij regelmatig over privacyrecht in onder meer het vaktijdschrift “Privacy & Informatie” (P&I) en op onze kennispagina (www.dirkzwagerieit.nl). Mark is lid van de Vereniging Privacyrecht.

Dinsdag 14 maart 2016
Dirkzwager advocaten & notarissen
Velperweg 1 6824 BZ Arnhem

Programma
15.00 uur Ontvangst
15.15 uur Deel 1: Inleiding op de privacywetgeving
16.00 uur Pauze
16.15 uur Deel 2: Toepassing van de wet in de praktijk
17.00 uur Afsluiting en borrel

Meer informatie en aanmelden
Mocht u vooraf meer willen weten over het seminar, neem dan contact op met marketing@dirkzwager.nl. Inschrijven kan eveneens via marketing@dirkzwager.nl, o.v.v. Privacyrecht 16 maart, of via onderstaand formulier. Na aanmelding ontvangt u eind februari van ons een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving.

Kosten
Aan deelname aan dit seminar zijn geen kosten verbonden.

[1] Bent u al gevorderd in het privacyrecht, dan is het seminar ‘Actualiteiten Privacyrecht’ dat we in het najaar van 2017 organiseren meer geschikt voor u. U kunt uw interesse om daarvoor uitgenodigd te worden nu al kenbaar maken via marketing@dirkzwager.nl.
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen