Home > Workshop > 24 mei 2017 seminar: Privacyverordening
24 mei 2017 seminar: Privacyverordening

24 mei 2017 seminar: Privacyverordening

Vanaf 25 mei 2018 is de Privacyverordening van kracht. Deze wetgeving vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens.

Nieuw in deze regelgeving is o.m. een veel grotere nadruk op compliance (en het kunnen aantonen daarvan), meer rechten voor betrokkenen, een betere afstemming van de bevoegdheden van toezichthouders en veel hogere boetes. De boetes kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet per overtreding.

Naast de privacyverordening zal er ook een Nederlandse uitvoeringswet zijn. Deze wet bevindt zich op dit moment nog in de ontwerpfase. Deze uitvoeringswet zal voor de Nederlandse praktijk zeer belangrijk zijn, aangezien hierin o.m. wordt bepaald wat er wel en niet met bijzondere persoonsgegevens mag worden gedaan.

Alle organisaties in Nederland hebben nog ongeveer een jaar om aan de nieuwe regels te gaan voldoen. Is uw organisatie al klaar voor deze strenge nieuwe regels?

Tijdens het seminar op woensdag 24 mei zal advocaat Mark Jansen uiteen zetten wat er op privacyrechtelijk gebied op u afkomt. De belangrijkste punten uit zowel de privacyverordening als de bijbehorende Nederlandse uitvoeringswet zullen op een rij worden gezet.

Het seminar is bedoeld voor mensen met enige basiskennis van het huidige privacyrecht. Mocht u nog niets over privacyrecht weten, dan is het seminar “Praktische inleiding privacyrecht” van dinsdag 14 maart meer geschikt.

Meer details over het programma volgen. U kunt zich nu al aanmelden via marketing@dirkzwager.nl

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen