Home > Workshop > Seminars sectie IE/IT eerste halfjaar 2017
Seminars sectie IE/IT eerste halfjaar 2017

Seminars sectie IE/IT eerste halfjaar 2017

Zoals te doen gebruikelijk, hebben wij voor het komende half jaar een gevarieerd programma met seminars voor u samengesteld.

 • Op 28 februari trappen we af met een seminar over Bescherming van bedrijfsnamen op internet;
 • vervolgens vindt op 14 maart het seminar Praktische inleiding Privacyrecht plaats;
 • op 28 maart organiseren wij voor u een bijeenkomst over actualiteiten IT-geschillen;
 • op 4 april organiseren we een workshop over Bedrijfsgeheimen & NDA’s;
 • 24 mei organiseren we een bijeenkomst over de nieuwe Privacy verordening die op 25 mei 2018 in werking treedt;
 • ongeveer een maand later, op 27 juni, sluiten we het seminarseizoen in de eerste helft van 2017 af met een bijeenkomst over Joint Development Agreement.

Meer informatie over de verschillende seminars treft u hieronder en op de achterliggende kennispagina’s aan.

U kunt zich nu al aanmelden voor deze seminars. Dit kan door simpelweg een e-mail naar marketing@dirkzwager.nl te sturen, u kunt daarin aangeven voor welke seminars u zich opgeeft. Deelname aan alle seminars is kosteloos.

Graag tot ziens op één of meerdere van deze seminars in onze nieuwe conferentieruimte, aan de Velperweg 1 te Arnhem.

 

28 februari 2017 Seminar: Bescherming van bedrijfsnamen op internet

Hoe zorgt u dat uw bedrijfsnaam optimaal beschermd is? Handels- en domeinnamen geven uw onderneming onderscheidend vermogen. Met een merk onderscheidt u uw product of dienst online. Het opbouwen van een goede handels- en merknaam kost tijd en kost geld (reclame- en marketinginspanningen). Daarom is het essentieel om te weten hoe u uw naam het best beschermt.

Wat als derden zonder uw toestemming uw bedrijfsnaam op internet gebruiken, en aldus profiteren van uw investeringen in uw naam? Dit gebeurt bijvoorbeeld door het gebruiken van eenzelfde handelsnaam, ook op social media, door adword-reclames met uw naam of ‘domaingrabbing’. Concurrenten proberen zo extra klanten aan te trekken. Wanneer is dergelijk online gebruik van merken, handelsnamen en domeinnamen verboden, en wat kunt u er dan tegen doen?

Tijdens ons interactieve seminar geeft internet advocaat Joost Becker antwoord op deze en andere vragen over de bescherming van uw bedrijfsnaam op internet.

Lees meer over dit seminar

 

14 maart 2017 Seminar: Praktische inleiding Privacyrecht

Geliefd seminar op beginnersniveau: laagdrempelig en op de praktijk gericht. Niet alleen voor juristen!

Steeds meer organisaties zien het belang in van het voldoen aan het privacyrecht. Organisaties die niet voldoen staan immers bloot aan grote reputatierisico’s en forse boetes (tot 820.000 euro). Tegelijkertijd is het voor veel organisaties nog lastig om aan de abstracte wetteksten concreet handen en voeten te geven. Wat betekent de wet nu precies? En waar te beginnen?

De insteek van het seminar is laagdrempelig en op de praktijk gericht. Het privacyrecht wordt op beginnersniveau uitgelegd. De verschillende regelgeving die er op het gebied van privacy is passeert de revue (met uitzondering van sectorspecifieke regels). Het seminar is niet alleen voor juristen, maar ook voor andere medewerkers geschikt.

Lees meer over dit seminar

 

28 maart 2017 Seminar: Actualiteiten IT-geschillen: hoe kijkt een rechter?

Uw bedrijfsvoering is erg afhankelijk geworden van de goede werking en beschikbaarheid van IT-systemen. Het niet goed werken daarvan kan grote consequenties hebben. Een standaard leveringscontract volstaat niet om dergelijke risico’s goed te adresseren. Wat kunt u doen om problemen te voorkomen, en wat moet u doen als die problemen toch ontstaan? In dit seminar zal aan de hand van een concreet stappenplan en een bespreking van recente rechtspraak in worden gegaan op onder meer deze vragen. Hoe oordeelt een rechter in dergelijke situaties en welke lessen zijn daaruit te trekken? Verder krijgt u praktische handvatten om een goed IT-contract te sluiten en belangrijke risico’s te adresseren.

Lees meer over dit seminar

 

4 april 2017 Bescherming van Bedrijfsgeheimen, NDA’s en geheimhoudingsbedingen

Deelt u waardevolle know how met derden? Kunnen al uw werknemers bij klanten-, markt- en productgegevens? Werkt u met geheimhoudingsverklaringen?

Bedrijfsgeheimen zijn essentieel voor groei, innovatie en concurrentie. Maar hoe voorkomt u dat uw bedrijfsgeheimen in verkeerde handen vallen, en welke mogelijkheden zijn er voor bescherming van bedrijfsgeheimen?

Advocaten van Dirkzwager zullen tijdens dit seminar over de bescherming van bedrijfsgeheimen stilstaan bij de komst van de nieuwe Europese richtlijn voor de bescherming van bedrijfsgeheimen (‘trade secrets’). Geheime kennis of know how wordt namelijk niet altijd beschermd door een exclusief recht van intellectuele eigendom, zoals een octrooirecht. Daarom versterkt de richtlijn de positie van rechthebbenden op bedrijfsgeheimen aanzienlijk. Het blijft echter noodzakelijk om bedrijfsgeheime kennis te beschermen om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de nieuwe richtlijn biedt. Dit kan met geheimhoudingsverklaringen (NDA’s) en in arbeidsovereenkomsten. Wij leggen u uit hoe.

Lees meer over dit seminar

 

24 mei 2017 seminar: Privacyverordening

Vanaf 25 mei 2018 is de Privacyverordening van kracht. Deze wetgeving vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens.

Nieuw in deze regelgeving is o.m. een veel grotere nadruk op compliance (en het kunnen aantonen daarvan), meer rechten voor betrokkenen, een betere afstemming van de bevoegdheden van toezichthouders en veel hogere boetes. De boetes kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet per overtreding.

Naast de privacyverordening zal er ook een Nederlandse uitvoeringswet zijn. Deze wet bevindt zich op dit moment nog in de ontwerpfase. Deze uitvoeringswet zal voor de Nederlandse praktijk zeer belangrijk zijn, aangezien hierin o.m. wordt bepaald wat er wel en niet met bijzondere persoonsgegevens mag worden gedaan.

Alle organisaties in Nederland hebben nog ongeveer een jaar om aan de nieuwe regels te gaan voldoen. Is uw organisatie al klaar voor deze strenge nieuwe regels?

Tijdens het seminar op woensdag 24 mei zal advocaat Mark Jansen uiteen zetten wat er op privacyrechtelijk gebied op u afkomt. De belangrijkste punten uit zowel de privacyverordening als de bijbehorende Nederlandse uitvoeringswet zullen op een rij worden gezet.

Het seminar is bedoeld voor mensen met enige basiskennis van het huidige privacyrecht. Mocht u nog niets over privacyrecht weten, dan is het seminar “Praktische inleiding privacyrecht” van dinsdag 14 maart meer geschikt.

Meer details over het programma volgen. U kunt zich nu al aanmelden via marketing@dirkzwager.nl

 

27 juni 2017 Seminar: Joint Development Agreement

In onze hoogtechnologische kennismaatschappij is de ontwikkeling van nieuwe producten, software of kennis een doel op zich geworden. Innovatie brengt vooruitgang mee, en innovatie dwingt steeds vaker tot samenwerking. Daarbij wordt door verschillende partijen kennis en kunde ingebracht, waaronder intellectuele eigendomsrechten en know how. Wat dient daarover in het contract geregeld te worden en hoe?

Afspraken over de gezamenlijke ontwikkeling (b.v. producten, software of nieuwe kennis) worden veelal vastgelegd in een Joint Development Agreement (JDA) – ook wel Consortium Agreement (CA) of simpelweg samenwerkingsovereenkomst. Op 27 juni 2017 geeft Dirkzwager een seminar waarin wordt besproken welke onderwerpen tenminste geregeld moeten worden in dergelijke overeenkomsten, en op welke wijze dat vanuit de verschillende perspectieven gedaan kan worden.

Tijdens het seminar over Joint Development Agreements komt onder meer aan de orde: de organisatie van de samenwerking, de inbreng door partijen (‘Background’), resultaten uit de samenwerking (‘Foreground’) en optreden tegen inbreukmakers. Het seminar geeft praktische tips en biedt ruimte voor specifieke vragen.

Lees meer over dit seminar

 

 

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • del.icio.us
 • email
 • PDF
 • Print
Naar boven scrollen