Home > Workshop > 4 april 2017 – Seminar Bescherming van bedrijfsgeheimen, NDA’s en geheimhoudingsbedingen in arbeidsovereenkomsten
4 april 2017 – Seminar Bescherming van bedrijfsgeheimen, NDA’s en geheimhoudingsbedingen in arbeidsovereenkomsten

4 april 2017 – Seminar Bescherming van bedrijfsgeheimen, NDA’s en geheimhoudingsbedingen in arbeidsovereenkomsten

Deelt u waardevolle knowhow met derden? Kunnen uw werknemers bij klant-, markt- en productgegevens? Werkt u met scherp geformuleerde geheimhoudingsverklaringen? Bedrijfsgeheimen zijn essentieel voor groei, innovatie en concurrentie, maar hoe voorkomt u dat deze gegevens in verkeerde handen vallen? Welke mogelijkheden zijn er voor bescherming van bedrijfsgeheimen? Op deze, en meer, vragen krijgt u antwoord tijdens dit seminar.

Ieder bedrijf heeft geheime kennis: klant-, markt- en productgegevens, technische kennis, bedrijfsprocesinformatie, formules, recepten, etc. Het gebruik van dergelijke bedrijfsgeheimen – o.a. door eigen personeel en/of derden – is noodzakelijk voor een voorsprong op de concurrentie en (daarmee) voor het verkrijgen en behouden van een goede marktpositie. Kortom: bedrijfsgeheime knowhow is essentieel voor ondernemingen. Toch is bescherming van deze knowhow via een intellectueel eigendomsrecht niet altijd mogelijk en/of gewenst. Welke andere mogelijkheden resteren dan vanuit het oogpunt van bescherming?

De specialisten van de secties Arbeidsrecht en Intellectueel Eigendom van Dirkzwager bespreken voor u:

•             Wat is een bedrijfsgeheim c.q. geheime knowhow?
•             Waar liggen de grootste risico’s op het lekken van bedrijfsgeheimen?
•             Welke feitelijke en juridische mogelijkheden zijn er tot bescherming van bedrijfsgeheimen?
•             Geheimhoudingsverklaringen/contracten met derden (NDA’s): wat moet er in staan?
•             Hoe kunt u bedrijfsgeheimen beschermen in de schriftelijke arbeidsovereenkomst?
•             Hoe formuleert u een goed en rechtsgeldig boetebeding?
•             Wat als er in een arbeidsovereenkomst geen verplichtingen terzake van de bescherming van bedrijfsgegevens zijn opgenomen?

Daarnaast behandelen we de nieuwe Europese richtlijn voor de bescherming van bedrijfsgeheimen (‘trade secrets’). In de richtlijn is bepaald dat bedrijfsgeheimen niet op onrechtmatige wijze mogen worden verkregen, gebruikt of geopenbaard. Deze richtlijn beoogt de positie van rechthebbenden op bedrijfsgeheimen nog beter te beschermen en geeft handvatten voor het gebruik van overeenkomsten. In dit verband bespreken wij:

•             welke nieuwe mogelijkheden de richtlijn geeft om misbruik van bedrijfsgeheimen tegen te gaan;
•             bewijsbeslag en afgifte van informatie: welke rechtsmaatregelen er zijn voor de vergaring van bewijs van onrechtmatige overname van bedrijfsgeheimen.

Wij gaan daarnaast in op veel voorkomende risico’s en valkuilen bij bescherming van knowhow en geven tips om ongewenste verspreiding van bedrijfsgeheimen zoveel als mogelijk te voorkomen en te sanctioneren (richting personeel en derden).

Voor wie?
Het seminar is bedoeld voor iedere onderneming die haar bedrijfsgeheimen wil beschermen. Het seminar is ook bedoeld voor productontwikkelaars, R&D managers, juristen en externe adviseurs van innovatieve bedrijven en onderzoeksinstellingen.

Ervaren specialisten aan het woord
Aan de hand van concrete voorbeelden uit de dagelijkse praktijk leggen de ervaren specialisten van Dirkzwager tijdens het seminar helder uit hoe om te gaan met bovenstaande onderwerpen en vragen.
Aletha Dera
Als arbeidsrechtadvocaat assisteert Aletha Dera ondernemers bij het beschermen van hun bedrijfsdebiet, door het opstellen van geheimhoudings-, concurrentie- en relatiebedingen in arbeidsovereenkomsten. Bij overtreding van deze bedingen staat ze ondernemers adviserend en procederend bij.
Joost Becker
Advocaat Joost Becker heeft ruime kennis en ervaring in het opstellen en uitonderhandelen van geheimhoudingsverklaringen/-contracten, joint development agreements, licentieovereenkomsten en het adviseren en procederen over de bescherming van knowhow.

Dinsdag 4 april 2017
LET OP: gewijzigde locatie
Het Posttheater
Rosendaalsestraat 27, 6824 CA Arnhem
Het Posttheater ligt op loopafstand van ons kantoor aan de Velperweg 1 te Arnhem. U vindt hier een routebeschrijving naar ons kantoor. Houdt er rekening mee dat het aantal parkeerplaatsen beperkt is; u kunt parkeren op het kantoorterrein, bij het Posttheater of bij parkeergarage Velperpoort (u ontvangt van ons een uitrijdkaart). Gezien de grote opkomst voor dit seminar raden wij u sterk aan om te carpoolen of met het openbaar vervoer te reizen.

Programma
14.00 uur Ontvangst
14.30 uur Bescherming van Bedrijfsgeheimen, deel 1
15.15 uur Pauze
15.30 uur Bescherming van bedrijfsgeheimen, deel 2
16.15 uur Borrel, tevens alle gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers, en om met hen en andere deelnemers van gedachten te wisselen over het onderwerp

Inschrijven en meer informatie

Meer informatie
Mocht u vooraf meer willen weten over het seminar, neem dan contact op met Annemarie Wiersma via marketing@dirkzwager.nl.

Kosten
Deelname aan dit seminar is gratis.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen aan marketing@dirkzwager.nl o.v.v. Bedrijfsgeheimen.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen