Home > Workshop > 28 maart 2017 Seminar Actualiteiten IT-geschillen
28 maart 2017 Seminar Actualiteiten IT-geschillen

28 maart 2017 Seminar Actualiteiten IT-geschillen

… over voorkomen én genezen

Het is een understatement om te zeggen dat bedrijven en instellingen afhankelijk zijn geworden van de goede werking en beschikbaarheid van IT-systemen. Dit geldt zeker als u werkt vanuit de cloud en u niet precies weet waar uw bedrijfskritische software en data zijn opgeslagen. Het niet goed werken van die systemen of niet-beschikbaarheid daarvan kan zeer ernstige consequenties hebben.

In de praktijk zien wij dat bij afnemers de neiging bestaat om die risico’s volledig bij de IT-leverancier neer te leggen. IT-leveranciers hebben daarentegen de neiging om die risico’s weer zoveel mogelijk bij de afnemer/gebruiker neer te leggen. Beide situaties zijn niet reëel, maar wat is dan wel reëel? Hoe kom je tot een goed contract waar beide partijen mee uit de voeten kunnen? Welke lessen kunnen we trekken uit recente IT-geschillen?

Inhoud seminar
In dit seminar gaan wij, aan de hand van een concreet stappenplan en een bespreking van recente rechtspraak, in op onder meer deze vragen. Hoe oordeelt een rechter of arbiter in (niet zelden omvangrijke en ingewikkelde) IT-geschillen? Welke lessen zijn daar uit te trekken? Verder krijgt u praktische handvatten om een goed IT-contract te sluiten en belangrijke risico’s te adresseren.

Tijdens het vorige seminar van 29 november jl. werd mede ingegaan op aanbestedingsrechtelijke aspecten. Die laten we tijdens dit seminar bewust buiten beschouwing om meer ruimte te creëren voor de behandeling van belangrijke IT-gerelateerde recente uitspraken om zodoende een goed beeld te krijgen hoe rechters en arbiters omgaan met IT-geschillen.

Onderwerpen die de revue zullen passeren zijn:

 • Goed opdrachtnemerschap vs. goed opdrachtgeverschap: wat mag je van elkaar verwachten?
 • Wanneer is sprake van een tekortkoming?
 • Is een contractuele (op)levertermijn een fatale termijn?
 • Hoe voorkom ik opschorting van de dienstverlening?
 • Kan ik de IT-overeenkomst tussentijds (eenvoudig) beëindigen?
 • Moet altijd een ingebrekestelling worden verstuurd? Aan welke eisen moet deze voldoen?
 • Kan een leverancier zijn aansprakelijkheid voor verlies van data volledig uitsluiten?
 • Hoe pak je een risico-inventarisatie aan?

Voor wie?
Dit seminar wordt aangeboden aan zowel afnemers als leveranciers van IT-producten. Hoewel de aanbestedingsrechtelijke aspecten dit keer buiten beschouwing worden gelaten, is dit seminar ook zeker relevant voor aanbestedende diensten.

Ervaren specialisten aan het woord
Ernst-Jan van de Pas beschouwt zichzelf als ‘technology-advocaat’. Hij richt zich concreet op IT-recht, Privacy en Intellectuele Eigendom. In zijn dagelijkse praktijk houdt hij zich bezig met het beoordelen en opstellen van complexe IT-contracten, zoals overeenkomsten met betrekking tot de aanschaf, installatie en implementatie van bedrijfskritische hardware en softwarepakketten (inclusief SaaS- en cloudcontracten), het optuigen en uitonderhandelen van samenwerkingsovereenkomsten (zoals technology partnerships en MES contracten), alsmede R&D overeenkomsten, licentiecontracten, exploitatieovereenkomsten en algemene voorwaarden.

Koen Christianen is advocaat bij Dirkzwager met als specialisme Intellectueel Eigendomsrecht en IT-recht. Hij heeft veel ervaring met het begeleiden van cliënten bij het sluiten van IT-contracten (waaronder cloud-contracten, bewerkersovereenkomsten en SLA’s) en het beslechten van IT-geschillen.

Dinsdag
28 maart 2017
LET OP: gewijzigde locatie
Het Posttheater
Rosendaalsestraat 27, 6824 CA Arnhem
Het Posttheater ligt op loopafstand van ons kantoor aan de Velperweg 1 te Arnhem. U vindt hier een routebeschrijving naar ons kantoor. Houdt er rekening mee dat het aantal parkeerplaatsen beperkt is; u kunt parkeren op het kantoorterrein, bij het Posttheater of bij parkeergarage Velperpoort (u ontvangt van ons een uitrijdkaart). Gezien de grote opkomst voor dit seminar raden wij u sterk aan om te carpoolen of met het openbaar vervoer te reizen.

Programma
14.30 uur Ontvangst
15.00 uur Deel 1 van het seminar: recente IT-geschillen: welke lessen zijn hieruit te trekken?
15.45 uur Pauze
16.15 uur Deel 2 van het seminar: hoe tuig je een goed IT-contract op?
17.00 uur Afsluiting en borrel

Inschrijven en meer informatie

Meer informatie
Voor meer (inhoudelijke) informatie over het seminar kunt u contact opnemen met mr. Ernst-Jan van de Pas (026 3538323; vandepas@dirkzwager.nl).

Kosten
Deelname aan dit seminar is kosteloos.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven door een e-mail te zenden naar marketing@dirkzwager.nl o.v.v. IT-geschillen. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en routebeschrijving.

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • del.icio.us
 • email
 • PDF
 • Print
Naar boven scrollen