Home > Contracten > 14 december 2017 ~ Seminar IT-geschillen: over voorkomen, genezen en oplossen
14 december 2017 ~ Seminar IT-geschillen: over voorkomen, genezen en oplossen

14 december 2017 ~ Seminar IT-geschillen: over voorkomen, genezen en oplossen

Uw bedrijfsvoering is erg afhankelijk geworden van de goede werking en beschikbaarheid van IT-systemen en daarin opgeslagen data. Het niet goed werken daarvan kan grote consequenties hebben. Een standaard leveringscontract volstaat niet om dergelijke risico’s goed te adresseren. Wat kunt u doen om problemen te voorkomen, en wat moet u doen als die problemen toch ontstaan?

Vragen
In de praktijk zien wij dat bij afnemers de neiging bestaat om de risico’s volledig bij de IT-leverancier neer te leggen. IT-leveranciers hebben daarentegen de neiging om die risico’s weer zoveel mogelijk bij de afnemer/gebruiker neer te leggen. Beide situaties zijn niet reëel, maar wat is dan wel reëel? Hoe maak je een goede risico-inventarisatie en hoe vertaal je dit naar een contract waar beide partijen mee uit de voeten kunnen? Welke lessen kunnen we trekken uit recente IT-geschillen om contracten nog beter te maken? Wat zijn je opties als je onverhoopt toch in een geschil terecht komt en wat moet je dan wel en – vooral ook – juist niet doen? Wanneer kies je voor de gang naar de rechter of juist voor alternatieve manieren van geschillenbeslechting zoals arbitrage, mediation of deskundig advies?

Inhoud seminar
In dit seminar gaan wij, aan de hand van een concreet stappenplan en een bespreking van recente rechtspraak, onder meer in op deze vragen. Concreet gaan wij in ieder geval in op de volgende onderwerpen:
* IT-contract: hoe kom je tot een goed IT-contract? Allereerst is nodig een risico-inventarisatie: hoe doe je dit? Waarom is dit relevant? Vervolgens is nodig de vertaalslag van risico’s naar het contract: hoe doe je dit? Wat regel je? Wij zullen deze vragen beantwoorden aan de hand van praktische voorbeelden.
* Rechtspraak: wat is de actuele rechtspraak over IT-geschillen? Hoe oordeelt een rechter of arbiter daarover? Welke lessen kun je hieruit trekken?
* Geschillenbeslechting: welke mogelijkheden van geschillenbeslechting zijn er en welke is wanneer het meest geschikt?

Het seminar willen wij graag interactief maken. Elk van de drie bovengenoemde deelonderwerpen wordt telkens gedurende 30 minuten besproken. Aansluitend daarop is telkens gedurende 15 minuten ruimte voor dialoog (vragen/discussie) met het publiek.

Voor wie?
Dit seminar is bedoeld voor zowel afnemers als leveranciers van IT-producten. Het seminar heeft voor een groot deel overlap met ons seminar IT-geschillen van eerder dit jaar. Het onderwerp ‘geschillenbeslechting’ is nieuw. Wij zullen de inhoudelijke onderwerpen en de relevante rechtspraak op toegankelijke wijze presenteren. Hoewel aanbestedingsrechtelijke aspecten buiten beschouwing worden gelaten, is dit seminar ook zeker relevant voor aanbestedende diensten.

Door wie?
Dit seminar wordt gegeven door drie specialisten van Dirkzwager: Ernst-Jan van de Pas, Mark Jansen en Koen Christianen, advocaten op de sectie Intellectuele Eigendom en IT-recht.

Wanneer & waar?
Donderdag 14 december 2017
Dirkzwager advocaten & notarissen Velperweg 1 6824 BZ Arnhem

Programma
13.30 uur Ontvangst
14.00 uur Opening en deel 1 van het seminar
IT-contract: vertalen van risico’s naar IT-contract
14.45 uur Pauze
15.00 uur Deel 2 van het seminar
Rechtspraak: lessen uit recente IT-rechtspraak
15.45 uur Pauze
16.00 uur Deel 3 van het seminar
Geschillenbeslechting: rechter, arbiter, mediator
16.45 uur Afsluiting en borrel

Meer informatie
Voor meer informatie over het seminar kunt u contact opnemen met Annemarie Wiersma (wiersma@dirkzwager.nl). Heeft u zelf een vraag of casus die u zou willen voorleggen tijdens het seminar, geef deze dan door aan Ernst-Jan van de Pas (vandepas@dirkzwager.nl). Wij zullen deze dan – mits relevant en geschikt – meenemen in onze presentatie en uiteraard geanonimiseerd behandelen.

Kosten & opleidingspunten
Deelname aan dit seminar is kosteloos. Als u daarvoor in aanmerking komt, kunt u met dit seminar opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten behalen.

Inschrijven
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar marketing@dirkzwager.nl o.v.v. IT-geschillen. Na aanmelding ontvangt u van ons ongeveer twee weken voorafgaand aan het seminar een bevestiging en routebeschrijving.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen