Home > Contracten > 28 maart 2018 ~ Seminar IT-contracten: actualiteiten en businesscases Agile en SaaS
28 maart 2018 ~ Seminar IT-contracten: actualiteiten en businesscases Agile en SaaS

28 maart 2018 ~ Seminar IT-contracten: actualiteiten en businesscases Agile en SaaS

In eerdere seminars over IT-contracten gingen wij in op de zorgplicht van partijen en de toverformule van een goed contract (Wat + Wie + Wanneer + Hoe + Wat kost het?) en hoe risico’s geadresseerd kunnen worden. In dit seminar zullen wij naast de jongste actualiteiten twee businesscases bij de kop pakken: Agile en SaaS. Wat zijn de belangrijkste risico’s en juridische aandachtspunten en welke oplossingen zijn daarvoor te bedenken? Hoe vertaal je risico’s en oplossingen naar het IT-contract? In deze interactieve sessie pakken wij samen met u deze twee businesscases op en brengen de bijbehorende risico’s in kaart. Ook bedenken wij samen met u oplossingen om te voorkomen dat die risico’s zich verwezenlijken.

Let op: dit seminar vindt plaats in Conferentiecentrum BIT-MeetMe in Ede, pal naast het primaire datacentrum van BIT. Laat u in deze hightechomgeving inspireren op IT-gebied.

Business cases

Agile
Agile is een projectmethodiek die veel wordt ingezet bij de ontwikkeling van programmatuur. In tegenstelling tot de ‘waterval’-methodiek waarbij de afnemer eerst zelf een waslijst aan eisen vaststelt en de leverancier software moet ontwikkelen die voldoet aan die lijst met eisen, staan die eisen bij Agile nog niet vast. De afnemer weet namelijk vaak niet goed wat technisch mogelijk is. Door middel van samenwerking in relatief kleine teams worden de eisen aan de software in samenspraak tussen leverancier en afnemer vastgesteld. Vervolgens wordt de software in korte overzichtelijke sprints (doorgaans 2-4 weken) gebouwd en getoetst aan de kort daarvoor vastgestelde eisen. De werkzaamheden vinden meestal plaats binnen een vastgesteld kader van budget en tijd. Niet zelden is het echter zo dat als budget en/of tijd opraken de afnemer niet in handen krijgt wat hij in het begin had verwacht. Is er dan sprake van een tekortkoming door de leverancier? De afnemer stond er niet alleen bij, maar heeft toch ook telkens besloten om iets wel of niet te ontwikkelen of een bepaalde afslag te kiezen? Of is dit toch in strijd met de zorgplicht van een deskundige leverancier?  Hoe voorkom je dat een dergelijk project ontspoort? Dat gaat verder dan alleen het aanwijzen van een goede projectleider (scrum master). Wij willen dit samen met u verkennen en komen tot praktische oplossingsrichtingen die in het IT-contract kunnen worden geborgd.

SaaS
SaaS is inmiddels niet meer weg te denken uit onze IT-bedrijfshuishouding. IT-systemen (en daarin opgeslagen data) vormen vaak een wezenlijk onderdeel van een organisatie. De beschikbaarheid van de software en data en de goede werking van de software zijn daarom cruciaal voor de bedrijfscontinuïteit. Hoe groter de afhankelijkheid van een IT-systeem of leverancier, hoe groter dus het belang om goede afspraken te maken. Een standaard (leverings)contract volstaat niet. Doordat standaardcontracten niet aansluiten bij de specifiek te leveren software of dienstverlening zijn wezenlijke risico’s daarin niet afgedekt. Maar waar moet u dan wel op letten bij het maken van contractuele afspraken met de IT-leverancier? Hoe borg je continuïteit van de dienstverlening en hoe pak je dit aan? In deze businesscase gaan wij hier samen met u op in. Daarbij zullen wij ook een aantal mogelijke oplossingsrichtingen bespreken.

Inhoud seminar
Na een korte inleiding over de belangrijkste aandachtspunten bij IT-contracten en de wijze waarop risico’s kunnen worden geanalyseerd en gemitigeerd, waarbij wij u ook kort bijpraten over de laatste juridische ontwikkelingen, zullen we snel doorgaan met het interactieve deel van de middag: de behandeling van de twee businesscases. Uw participatie tijdens dit deel is zeer gewenst.

Voor wie?
Dit seminar is bedoeld voor zowel afnemers als leveranciers van IT-diensten, zowel juristen als niet-juristen.

Door wie?
Dit seminar wordt gegeven door twee specialisten van Dirkzwager: Ernst-Jan van de Pas en Koen Christianen, advocaten gespecialiseerd in IT-recht.

Wanneer & waar? 
Woensdag 28 maart 2018
Conferentiecentrum BIT-MeetMe
Galileïlaan 17,  6716 BP Ede

Programma
13.30 uur Ontvangst
14.00 uur Algemene introductie IT-contracten en lessen uit recente IT-rechtspraak
14.30 uur Pauze
14.45 uur Businesscase Agile
15.30 uur Pauze
15.45 uur Businesscase SaaS
16.30 uur Afsluiting en borrel

Meer informatie
Voor meer informatie over het seminar kunt u contact opnemen met Annemarie Wiersma (wiersma@dirkzwager.nl). Heeft u zelf een vraag of casus die u zou willen voorleggen tijdens het seminar, geef deze dan door aan Ernst-Jan van de Pas (vandepas@dirkzwager.nl). Wij zullen deze dan – mits relevant en geschikt – meenemen in onze presentatie en uiteraard geanonimiseerd behandelen.

Kosten & opleidingspunten
Deelname aan dit seminar is kosteloos. Als u daarvoor in aanmerking komt, kunt u met dit seminar opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten behalen.

Inschrijven
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar marketing@dirkzwager.nl o.v.v. IT-contracten. Na aanmelding ontvangt u van ons ongeveer twee weken voorafgaand aan het seminar een bevestiging en routebeschrijving.

De animo voor dit seminar blijkt groot en het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Wees er tijdig bij, want ook hier geldt vol = vol, waarna we gaan werken met een wachtlijst.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen