U bent hier: Home > Auteur archieven: Joost Becker

Auteur archieven: Joost Becker

T: +31 (0)26 353 83 77
E: becker@dirkzwager.nl


Joost Becker is sinds 2005 advocaat op het gebied van Intellectuele Eigendom, Reclamerecht en Internetrecht.
In zijn dagelijkse praktijk houdt Joost zich bezig met het merken- en handelsnaamrecht, domeinnaamgeschillen en Internetrecht. Daarnaast is hij gespecialiseerd in auteursrecht, portretrecht, modellenrecht en zaken over slaafse nabootsing. Tevens behandelt hij kwesties inzake misleidende en vergelijkende reclames, oneerlijke handelspraktijken en perspublicaties. Joost staat allerlei soorten ondernemers bij, van multinationals tot het MKB, met advies-, proces- en contractenwerk, en begeleidt ook particulieren.
Joost is docent domeinnamen, handelsnamen en internetrecht voor het opleidingsinstituut CPO. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Intellectuele Eigendom, de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht, de Vereniging voor Auteursrecht en de Vereniging voor Reclamerecht. Joost heeft diverse juridische publicaties op zijn naam staan.
In zijn vrije tijd is Joost amateurastronoom, en maakt hij schetsen van astronomische objecten.

Opleidingen:
Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Groningen (2005)

Advocaat sinds:
2005

Downloaden uit illegale bron mag niet

Downloaden uit illegale bron mag niet

Het Europese Hof van Justitie heeft op 10 april 2014 geoordeeld dat het reproduceren van auteursrechtelijk beschermd materiaal voor privégebruik  uit ‘ongeoorloofde bron’ niet mag. Dat zou afbreuk doen aan de ‘goede werking van de interne markt’. Wat betekent dit? Het ‘voor eigen oefening, studie of gebruik’  kopiëren (bijvoorbeeld downloaden) van auteursrechtelijk materiaal mocht kort gezegd tot dit [...] Lees verder »

Schending merkrecht? Alleen de merkhouder kan actie nemen!

Schending merkrecht? Alleen de merkhouder kan actie nemen!

Vaak zijn logo’s of woorden niet als merk geregistreerd, omdat een officiële merkregistratie ontbreekt. Dat heeft merkrechtelijk grote gevolgen. Het is dan namelijk niet mogelijk overname van een dergelijk logo of woord als merk tegen te gaan. Dit probleem speelde ook in een zaak tussen onder meer Hunter Douglas en ADO International enerzijds en Zimmer + Rohde [...] Lees verder »

De plaats van het merkrecht in franchise constructies

De plaats van het merkrecht in franchise constructies

Franchising kent vele vormen. Bij ‘hard’ franchising bepaalt de franchisegever alles rond het merk, de huisstijl en de marketing. Maar ook bij ‘soft’ franchising staat het merk vaak centraal. Welke merkrechtelijke aspecten spelen er zoal bij de verschillende vormen van franchising? Het merk Merkbeleving door de consument is iets waarin merkhouders fors investeren. Volgens de recente rechtspraak van het [...] Lees verder »

Pas op met reclameclaims: ‘all you can eat’ is niet maximaal 15 tapas

Pas op met reclameclaims: ‘all you can eat’ is niet maximaal 15 tapas

Reclame-uitingen mogen niet misleidend zijn. Hoewel enige overdrijving aan reclame eigen is, moeten objectief controleerbare uitingen wel juist of verifieerbaar zijn. Anders moet in beginsel verwezen worden naar de voorwaarden. De adverteerder die reclame maakte voor “‘All you can eat’ tapas € 19,50″ werd op de vingers getikt door de Reclame Code Commissie, omdat bleek dat [...] Lees verder »

Verwarringsgevaar aangenomen tussen Vogue en Teen Vogue en Vogue voor kleding en paraplu’s

Verwarringsgevaar aangenomen tussen Vogue en Teen Vogue en Vogue voor kleding en paraplu’s

Modemerk Vogue heeft met succes het merk Teen Vogue en Vogue bestreden voor kleding en paraplu’s. Het eerdere merk Vogue is ook ingeschreven voor die waren. Het Europese Gerecht oordeelt ten aanzien van al deze waren dat sprake is van verwarringsgevaar. Eén van de toetsen bij merkinbreuk is of er verwarringsgevaar bestaat. Volgens vaste rechtspraak is er [...] Lees verder »

Inkoop van huisstijl; over smaak valt niet te twisten?

Inkoop van huisstijl; over smaak valt niet te twisten?

Een casus uit een recent gewezen uitspraak is uit het leven gegrepen: naar aanleiding van een offerte aan Webstate voor haar nieuwe huisstijl, maakt een reclamebureau in opdracht van Webstate onder meer een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Er wordt een drietal schetsvoorstellen, bestaande uit twaalf presentatieprints op A3-formaat, aan Webstate gepresenteerd. Volgens Webstate getuigen de schetsen echter [...] Lees verder »

Merkinbreuk na einde licentieovereenkomst

Merkinbreuk na einde licentieovereenkomst

Indien een merk wordt gebruikt zonder toestemming van de merkhouder, levert dat in beginsel merkinbreuk op. De merkhouder kan namelijk iedere derde die niet zijn toestemming heeft, aldus artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 GemMeVo, het gebruik van zijn merk verbieden. Een belangrijke uitzondering is het afsluiten van een licentiecontract waaruit (veelal expliciet) de toestemming [...] Lees verder »

De bestrijding van namaak van modellen

De bestrijding van namaak van modellen

Het uiterlijk van een nieuw voortbrengsel met een eigen karakter kan onder de Gemeenschapsmodellenverordening (6/2002) worden beschermd als “niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel”.  Het Hof van Justitie EU heeft recentelijk in een belangrijk arrest de regels voor de bescherming van zo’n model op een rij gezet. Niet ingeschreven Gemeenschapsmodellen worden beschermd gedurende een termijn van drie jaar na aan het [...] Lees verder »

FACEBOOK haalt bakzeil tegen PAROBOOK

FACEBOOK haalt bakzeil tegen PAROBOOK

Facebook is opgekomen tegen de inschrijving van PAROBOOK als merk voor verschillende waren en diensten. Facebook beroept zich daarbij op eerdere merkrechten ten aanzien van FACEBOOK. In deze zaak is nu uitspraak gedaan in beroep voor het OHIM. Eerder oordeelde de oppositieafdeling van het OHIM dat de tekens vergelijkbaar zijn inzoverre ze de letters ‘book’ bevatten, maar [...] Lees verder »

Hof van Justitie EU: linken geen auteursrechtinbreuk

Hof van Justitie EU: linken geen auteursrechtinbreuk

Is er sprake van auteursrechtinbreuk als wordt gelinkt naar werken die op een andere websites vrij toegankelijk zijn? Dat is de hamvraag in een zaak die een aantal journalisten aanspanden tegen Retriever, een dienst die via links verwees naar stukken uit de krant Götenborgs-Posten. Hoewel dergelijke links volgens het Hof ‘directe toegang’ bieden tot deze werken, [...] Lees verder »

De aansprakelijkheid voor reviews onder het reclamerecht

De aansprakelijkheid voor reviews onder het reclamerecht

Onlangs deed de Reclame Code Commissie een uitspraak over reviews op booking.com. Geklaagd wordt over hoge waarderingen van een accomodatie, een Italiaans vakantiehuis van Villa Minerva, dat via booking.com geadverteerd wordt. De cijfers 10 en 9,2 worden gegeven (beoordeling “fabulous”), terwijl de klaagster al na enkele dagen met klachten uit de accomodatie vertrokken is. Zij stelt [...] Lees verder »

Rechten op foto’s, makerschap en schadevergoeding

Rechten op foto’s, makerschap en schadevergoeding

Auteursrechtelijke bescherming van foto’s wordt vaak snel aangenomen. Als sprake is van een foto waarin de ‘persoonlijke noot’ van de fotograaf is terug te vinden, bijvoorbeeld door de gekozen belichting, hoek, compositie e.d., dan wordt deze beschermd door het auteursrecht. In een kwestie betreffende de overname van een culinaire foto van een bord met garnalen wordt ook bescherming aangenomen. er is sprake [...] Lees verder »

De auteursrechtelijke bescherming van meubels in de praktijk

De auteursrechtelijke bescherming van meubels in de praktijk

De bescherming van meubels is eenvoudig via het auteursrecht te realiseren. Tafels, stoelen, kasten, lampen en dergelijke zijn namelijk al snel auteursrechtelijk beschermd. Bovendien, wanneer de totaalindruk van het nabootsende meubel op het origineel lijkt, is de conclusie auteursrechtinbreuk ook snel te trekken. Dat het auteursrecht een krachtig wapen is in de strijd tegen namaak, wordt geïllustreerd door een [...] Lees verder »

Omzeilen van kopieerbeveiliging op gaming apparatuur via mod chips en game copiers, mag dat?

Omzeilen van kopieerbeveiliging op gaming apparatuur via mod chips en game copiers, mag dat?

Auteursrechthebbenden op bijvoorbeeld videogames mogen technische voorzieningen toepassen als kopieerbeveiliging en beschermingsprocedés zoals encryptie. Nintendo heeft voor Wii gameconsoles en DS spelcomputers dergelijke technische voorzieningen getroffen, namelijk een versleuteling van de dragers van hun spellen, die zouden moeten voorkomen dat er illegale kopieën van deze games worden gebruikt. Games zonder code kunnen noch op de [...] Lees verder »

Ook arbeidsovereenkomsten zijn auteursrechtelijk beschermd

Ook arbeidsovereenkomsten zijn auteursrechtelijk beschermd

Op rechtspraak.nl staat een interessante uitspraak over de auteursrechtelijke bescherming van arbeidsovereenkomsten. Door het voeren van verschillende procedures voor haar cliënten, ontdekt een advocatenkantoor dat Techware een (model)arbeidsovereenkomst van ‘t advocatenkantoor gebruikt. Het advocatenkantoor besluit vervolgens om Techware aan te spreken. Zijn dergelijke modelovereenkomsten te beschermen? Ja, volgens de rechter wel: “Uit de inhoud van de overgelegde [...] Lees verder »

Hoe ver gaat de toestemming voor gebruik van fotografisch materiaal op websites?

Hoe ver gaat de toestemming voor gebruik van fotografisch materiaal op websites?

Stel, u laat een website bouwen waarop de webbouwer ook door hem gemaakte foto’s plaatst. Voor de opdracht wordt volledig betaald. De kosten van de foto’s zijn in rekening gebracht in de totaalprijs. Later wordt de website vernieuwd door een andere webbouwer, met gebruik van dezelfde foto’s. Mag dat? Deze vraag is uit het leven gegrepen. [...] Lees verder »

Namaak van kleding (jas) aangenomen op grond van inbreuk op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel en auteursrecht

Namaak van kleding (jas) aangenomen op grond van inbreuk op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel en auteursrecht

O’Neill kan op grond van haar intellectueel eigendomsrechten met succes de Jenny Jacket van L-Fashon verbieden. De rechtbank Den Haag neemt dit aan omdat O’Neill beschikt over een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel en auteursrechten op haar Coral Jacket jas en L-Fashion daarop inbreuk pleegt. Voor bescherming van kleding kan vaak een beroep worden gedaan op een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Voorwaarde daarvoor [...] Lees verder »

Het vereiste van het voeren van de handelsnaam op internet

Het vereiste van het voeren van de handelsnaam op internet

Het handelsnaamrecht biedt ondernemers snel bescherming tegen navolging van de naam van de onderneming, zowel offline als online. Registratie bij de Kamer van Koophandel van een handelsnaam of domeinnaam is niet vereist om aan te nemen dat een bepaalde naam op internet als handelsnaam wordt gebruikt. Wel vereist is dat de handelsnaam als zodanig wordt gevoerd, waarbij het gebruik van de [...] Lees verder »

Mogelijkheden tot vorderen verloren gegane e-mails

Mogelijkheden tot vorderen verloren gegane e-mails

Ter verkrijging van bewijs is het mogelijk een zogenaamde exhibitievordering in te stellen. Daarbij zijn niet alleen vorderingen op grond van art. 843a Rv mogelijk, maar kan ook worden verzocht tot overlegging van bescheiden en gegevens ten behoeve van een procedure op grond van art. 843b Rv. Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden blijkt [...] Lees verder »

Portretrechten van spelers betaald voetbalclubs niet gehonoreerd

Portretrechten van spelers betaald voetbalclubs niet gehonoreerd

De Nederlandse betaald voetbal spelers hebben aanspraak gemaakt op een percentage van tv-gelden die hun clubs ontvangen. Zij stelden zich op het standpunt dat hun portretrechten zijn geschonden, maar vangen bot bij het Hof Amsterdam. Het Hof Amsterdam oordeelt dat de spelers geen commercieel portretrecht hebben in die zin dat zij altijd aanspraak hebben op een vergoeding [...] Lees verder »

Ondertitels van films auteursrechtelijk beschermd

Ondertitels van films auteursrechtelijk beschermd

Stichting Brein heeft de Bierdopje.com en Simply Releases aangeschreven wegens het aanbieden van ondertitels (althans ondertitel bestanden) van films. Daarover zijn kamervragen gesteld, waarop de Staatssecretaris heeft geantwoord en zich uitlaat over de beschermbaarheid van ondertitels op grond van het auteursrecht. De vraag is wanneer en waarom er sprake is van inbreuk op het auteursrecht bij [...] Lees verder »

Dagboek auteursrechtelijk beschermd

Dagboek auteursrechtelijk beschermd

In een recente uitspraak is de publicatie van (delen van een) dagboek op internet op auteursrechtelijke gronden verboden. Het betreft de zaak over het dagboek van de moeder van Marianne Vaatstra. Daarbij speelt met name een rol dat voor het gebruik van het dagboek nimmer toestemming is verleend. Dagboek auteursrechtelijk beschermd De rechter neemt allereerst aan dat [...] Lees verder »

Bescherming van bedrijfsgeheimen beter gereguleerd

Bescherming van bedrijfsgeheimen beter gereguleerd

Bedrijfsgeheimen, zoals formules, bedrijfsprocedés, recepten of marketingconcepten, worden niet beschermd door een exclusief recht van intellectuele eigendom. Geheimhoudingsovereenkomsten zijn nodig om deze kennis geheim – en daarmee beschermd – te houden. Onder het Nederlandse recht kan bescherming worden ingeroepen tegen het ongeautoriseerd gebruiken van bedrijfsgeheimen met inroeping van het onrechtmatige daadsrecht. De Europese Commissie komt nu met een [...] Lees verder »

Domeinnaam GTA.TV niet naar merkhouder

Domeinnaam GTA.TV niet naar merkhouder

Take Two, moedermaatschappij van Rockstar Games, is merkhouder van de bekende GRAND THEFT AUTO en GTA merken voor software. Zij vordert in een domeinnaam procedure overdracht van de domeinnaam gta.tv, geregistreerd op naam van iCity Corp. Het WIPO administrative panel oordeelt dat de domeinnaam gta.tv weliswaar verwarringwekkend identiek is aan of overeenstemt met de GTA merken, maar dat [...] Lees verder »

Overstappen van offline naar online verkoop: reclame maken voor uw website en webshop

Overstappen van offline naar online verkoop: reclame maken voor uw website en webshop

In eerdere berichten van de serie ‘Overstappen van offline naar online verkoop’ is de nodige aandacht besteed aan de koop en bouw en het onderhoud van uw website en webshop. In dit deel geven we meer informatie over het maken van reclame. Er zijn immers maar weinig ondernemers die het kunnen stellen zonder reclame te maken [...] Lees verder »

Geen merkinbreuk VOLVO door Solvo

Geen merkinbreuk VOLVO door Solvo

Jarenlang strijdt het bekende auto merk VOLVO tegen de aanvraag van het merk Solvo voor computerprogramma’s, met als gevolg een reeks tegenstrijdige uitspraken. De hamvraag is telkens of de betrokken merken al dan niet overeenstemmen.  De oppositieafdeling en de tweede kamer van beroep hebben de oppositie van VOLVO verworpen, want er zou geen gemene deler tussen [...] Lees verder »

Hyperlink naar Playboy foto’s Britt Dekker geen auteursrechtinbreuk, wel onrechtmatig

Hyperlink naar Playboy foto’s Britt Dekker geen auteursrechtinbreuk, wel onrechtmatig

Geen Stijl pleegt geen auteursrechtinbreuk door hyperlinks te plaatsen naar naaktfoto’s van de Playboy. Anders dan de rechtbank, komt het Hof te Amsterdam tot de conclusie dat Geen Stijl de foto’s niet heeft openbaar gemaakt. ‘Verwijzing met een hyperlink naar een aldus op een andere locatie openbaar gemaakt werk is niet veel anders dan met een [...] Lees verder »

Bewijsbeslag ‘in de cloud’ in zaak over oneerlijke concurrentie ex parte toegestaan

Bewijsbeslag ‘in de cloud’ in zaak over oneerlijke concurrentie ex parte toegestaan

De mogelijkheden tot het leggen van bewijsbeslag ex parte in zaken betreffende intellectuele eigendom zijn (uitgebreid) in de wet geregeld. Ook in de jurisprudentie worden dergelijke bewijsbeslagen gewoonlijk toegestaan. Sedert het arrest van de Hoge Raad van 13 september 2013 is duidelijk dat een dergelijk bewijsbeslag, dus zonder de tegenpartij te horen, ook gelegd kan worden in [...] Lees verder »

Wanneer mag een kunstwerk worden verwijderd?

Wanneer mag een kunstwerk worden verwijderd?

Wanneer mag een kunstwerk worden verwijderd? Eerder berichtten wij dat de gemeente Groningen het kunstwerk ‘een virtuele boteringepoort’ niet mocht verwijderen. Het Hof Leeuwarden denkt daar anders over. De vraag of de gemeente mag overgaan tot de verwijdering van het werk dient volgens het Hof te worden beantwoord aan de hand van het criterium misbruik van recht. [...] Lees verder »

Basterdsuiker wordt beschermde naam

Basterdsuiker wordt beschermde naam

Op 6 november 2013 is de EU Uitvoeringsverordening GTS Nr. 1104/2013 aangenomen voor „Basterdsuiker”, zo is te lezen in het Publicatieblad van de Europese Unie. De Nederlandse basterdsuiker is daarmee opgenomen in het register beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (als gegarandeerde traditionele specialiteit). De inschrijving van de benaming in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten vindt plaats [...] Lees verder »

Aanhaken met kleding bij een voetbalclub mag

Aanhaken met kleding bij een voetbalclub mag

Vanaf een kar bij de Amsterdam Arena verkoopt X fanwear. Op vesten is tegen een witte achtergrond een rode rechthoek aangebracht, met andreaskruizen en het woord Amsterdam. Ajax is hiertegen eerder succesvol opgekomen. De zaak is nu opnieuw bepleit, voor het Hof Amsterdam. Het oordeel is duidelijk: Ajax’ rechten gaan niet voor die van de handelaar, aanhaken bij een voetbalclub [...] Lees verder »

Inbreukmakende e-books verboden zonder dat aanbieder gehoord wordt

Inbreukmakende e-books verboden zonder dat aanbieder gehoord wordt

In een zogenaamde ex parte-procedure is een dienst waarmee e-books zijn aangebonden op last van de rechter verboden, zonder dat de aanbieder is gehoord. Stichting BREIN maakte dat recentelijk bekend. Het gaat om werken van onder meer Thea Beckman, Jan Terlouw, Mulisch, Grunberg, Wieringa, Van ‘t Hek en Steman. Na een tip stuitte BREIN naar eigen [...] Lees verder »

Reclame-uiting “Als lekkerste getest” verboden

Reclame-uiting “Als lekkerste getest” verboden

De reclame-uiting “Als lekkerste getest” van Verkade voor Sultana fruitbiscuits is door de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam verboden. De reclame-campagne “fruitigste en knapperigste fruitbiscuit” van Liga kan daarentegen wel door de beugel, omdat deze claim kon worden onderbouwd met een deugdelijk marktonderzoek. Bij bepaling of een bepaalde reclame-uiting toelaatbaar is, dient volgens de rechter te worden uitgegaan [...] Lees verder »

Juridische aspecten van 3D printen

Juridische aspecten van 3D printen

De opkomst van 3D printers wordt al langer voorspeld. Het gaat bij 3-D printen om printers die, na een ontwerp te hebben geüpload, driedimensionale producten kunnen maken. De mogelijkheden van 3-D printing lijken eindeloos voor productvormgeving: van gebruiksvoorwerpen en huishoudelijke apparaten tot op maat gemaakte merkkleding. Toepassingen in de gezondheidszorg zijn al gevonden. Futurologen voorspellen ook [...] Lees verder »

Merkgebruik op Facebook, Twitter, YouTube, Google Adwords en in domeinnaam door wederverkopers en dealers toegestaan?

Merkgebruik op Facebook, Twitter, YouTube, Google Adwords en in domeinnaam door wederverkopers en dealers toegestaan?

Vorig jaar berichtten wij over de opvallende uitspraak van de rechtbank Den Haag inzake Talensshop.nl. Daarin werd de zegen gegeven voor vergaand online merkgebruik door wederverkopers, in dit geval ene V. V. verkoopt via Talensshop.nl met name Talens-producten. Hij mocht daarmee doorgaan omdat er sprake is van bona fide refererend merkgebruik. Tot voor kort. Het Hof [...] Lees verder »

Vergaande bescherming van productvormgeving

Vergaande bescherming van productvormgeving

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, heeft recentelijk een belangrijk arrest gewezen over de bescherming van productvormgeving. Het gaat daarbij specifiek om bescherming tegen slaafse nabootsing, een leerstuk van de onrechtmatige daadsbescherming. Die bescherming houdt kort gezegd in dat voor producten met onderscheidend vermogen bescherming tegen verwarringsgevaar kan worden ingeroepen. In dit geval ging het om de gevraagde [...] Lees verder »

Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders wegens IE-inbreuk

Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders wegens IE-inbreuk

Wanneer is een bestuurder van een vennootschap aansprakelijk voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten? Die vraag speelde in de zaak tussen merkhouder en auteursrechthebbende Topro enerzijds en Allergoedkoopst.com Limited en haar bestuurder X anderzijds.  De rechtbank Den Haag neemt in deze zaak aansprakelijk van de bestuurder X aan. De feiten Wat was er in deze zaak aan de [...] Lees verder »

Leffe wint procedure tegen Brasserie effe

Leffe wint procedure tegen Brasserie effe

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) besluit tot gevaar voor verwarring en oordeelt dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming. Het BBIE oordeelt dat het merk Brasserie effe voor onder meer restauratie, horecadiensten en feesten niet mag worden ingeschreven. Leffe [...] Lees verder »

RCC: wees duidelijk in vermelding van prijzen

RCC: wees duidelijk in vermelding van prijzen

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft op 10 juni 2013 een beslissing genomen over een Kassakortingsactie van Arke.nl. Het betreft een reclame-uiting van Arke.nl bij een reis naar een hotel in Willemstad (Curacao) waarin staat, boven enkele kenmerken van het hotel, “Nu 100,- Kassakorting p.p.” De klaagster gaat ervan uit dat de kassakorting nog van de genoemde [...] Lees verder »

Thumbnails vallen ook onder het auteursrecht; inbreuk aangenomen

Thumbnails vallen ook onder het auteursrecht; inbreuk aangenomen

Maakt een websitehouder door het plaatsen van thumbnails van auteursrechtelijk beschermde (naakt)foto’s en films van eiseres Van der L., inbreuk maakt op de auteursrechten rustend op deze foto’s en films? Ja, aldus de rechtbank Amsterdam. In deze zaak zijn bijna 200 afbeeldingen in thumbnail formaat zijn gebruikt. Als geklikt wordt op de betreffende thumbnail, wordt men doorgeleid [...] Lees verder »

Nagemaakte nagelset

Nagemaakte nagelset

Action is veroordeeld door de rechtbank Den Haag de verhandeling van Nail Paradise nagelsets te staken en gestaakt te houden, op vordering van Intertoys. Action bood volgens de rechtbank nagemaakte nagelsets aan. De rechtbank kwam tot deze conclusie, op grond van inbreuk op niet-geregistreerde gemeenschapsmodelrechten van Intertoys op haar Nail Heaven nagelset. De rechtbank neemt met name [...] Lees verder »

Gebruik Renaultspecialist in logo verboden

Gebruik Renaultspecialist in logo verboden

Renault heeft met succes het gebruik van “Renaultspecialist” door een niet officiële Renault-dealer in diens logo kunnen verbieden. Eerder lukte het Porsche ook al de term Porschespecialist te verbieden. Deze uitspraken bevestigen dat het eenvoudiger wordt voor (bekende) merkhouders om merkgebruik door niet officiële dealers te verbieden. In de Renault-zaak wordt Van den Brink, automobielbedrijf te Arnhem, [...] Lees verder »

Kunstenaar beschermd tegen sloop kunstwerk?

Kunstenaar beschermd tegen sloop kunstwerk?

Wat is rechtens indien men een kunstwerk wil verwijderen, zonder toestemming van de kunstenaar? Deze vraag ligt vaker voor in juridische procedures. Het komt doorgaans aan op een afweging van belangen van de kunstenaar enerzijds en degene die het kunstwerk verwijderd wil zien anderzijds. In een recente uitspraak van de Rechtbank te Groningen komt de vraag [...] Lees verder »

Transportbanden onbeschermd

Transportbanden onbeschermd

Het Hof Den Haag heeft met betrekking tot transportbanden geoordeeld dat deze niet beschermd zijn tegen slaafse nabootsing. De zaak ging over de Easy Max-transportband van Stolze. De transportband van Willburg zou daar teveel op lijken. Het Hof geeft een belangrijke overweging over de beschermbaarheid van dit soort producten. Het Hof Den Haag oordeelt het volgende, namelijk: “dat [...] Lees verder »

Webshophouder handelt onrechtmatig door vermelding onjuiste informatie en onjuiste algemene voorwaarden

Webshophouder handelt onrechtmatig door vermelding onjuiste informatie en onjuiste algemene voorwaarden

Tegen webshophouder T.O.M. BV, die onder meer de webwinkel internet-bikes.com exploiteert, is een verklaring voor recht uitgesproken dat zij onrechtmatig handelt door een aantal informatieverplichtingen uit de wet koop op afstand niet of onjuist na te leven en door opname van specifieke bedingen in haar algemene leveringsvoorwaarden ten nadele van de consument. De feiten De consument wilde [...] Lees verder »

De nieuwe e-commerce regels: wetsvoorstel en toelichting

De nieuwe e-commerce regels: wetsvoorstel en toelichting

In eerdere berichten informeerden wij u reeds over de aanstaande wijzigingen op het vlak van de e-commerceregels. Recentelijk is er wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer waarmee een start wordt gemaakt om de Europese richtlijn waarin deze regels over verkoop op afstand staan om te zetten in wetgeving. Ook is er een uitvoerige memorie van toelichting op [...] Lees verder »

Onmiddellijke opzegging distributieovereenkomst gerechtvaardigd wegens IE-inbreuk

Onmiddellijke opzegging distributieovereenkomst gerechtvaardigd wegens IE-inbreuk

De inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht vormt volgens een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland grond voor onmiddellijke opzegging van een distributieovereenkomst door de houder van het IE-recht. Wat was er in deze zaak aan de hand? TTP distribueert artikelen van Lékué in Nederland. Lékué zegt de distributieovereenkomst (een duurovereenkomst) echter met onmiddellijke ingang op, omdat TTP artikelen [...] Lees verder »

Inbreuk op merkrecht wegens onduidelijke, vage adword advertentie

Inbreuk op merkrecht wegens onduidelijke, vage adword advertentie

De rechtbank Den Haag heeft bij vonnis in kort geding van 18 april 2013 de volgende adword advertentie verboden, die verscheen na het invoeren van het merk OTOLIFT: Traplift kopen – Traplift.nl www.traplift.nl/ Tip: Tijdelijk 10% korting op alle Traplift modellen uit 2012! Traplift Modellen – Geef mij advies – Vrijblijvende offerte – Brochure Aanvragen     Ook een eerdere adword advertentie, [...] Lees verder »

Hof Den Haag glashelder over inburgering van beschrijvende merken

Hof Den Haag glashelder over inburgering van beschrijvende merken

Het Gerechtshof Den Haag heeft onlangs een belangrijke beschikking gewezen over de vereisten voor inburgering van ab initio beschrijvende Benelux woordmerken. Het gaat in dit geval om het teken GLASHELDER gedeponeerd voor verzekering en advisering ter zake. Aanvrager van het merk, Achmea, stelt inburgering. Het BBIE, dat het merk geweigerd heeft, betwist dat. Achmea was alleen op [...] Lees verder »

Gerecht Europese Unie: tassen niet beschermd als merk

Gerecht Europese Unie: tassen niet beschermd als merk

Kan de vorm van een tas als merk dienen? Die vraag is voorgelegd aan het Europees Gerecht. Bottega verzocht om registratie van de hiernaast afgebeelde 3D-merken voor waren in klasse 18, te weten voor tassen (‘purses and handbags’). De vraag is of deze merkaanvraag onderscheidend vermogen heeft. Het Gerecht oordeelt dat daarvan geen sprake is. Het Gerecht oordeelt dat [...] Lees verder »

Hoge Raad: stijlnabootsing niet onrechtmatig

Hoge Raad: stijlnabootsing niet onrechtmatig

Kan een kunstschilder met succes een beroep doen op art. 6:162 BW (onrechtmatige daadsleer) wegens de slaafse nabootsing van een toegepaste stijl, zelfs als er sprake is van verwarringsgevaar? De Hoge Raad oordeelt van niet, tenzij sprake is van bijkomende omstandigheden. Zie hiernaast twee van de litigieuze afbeeldingen, te vinden op IE-forum.nl (zie hyperlink). Volgens de klacht [...] Lees verder »

Opnieuw sluiting counterfeit sites op verzoek van bekende horlogemerken

Opnieuw sluiting counterfeit sites op verzoek van bekende horlogemerken

Via een zogenoemde ex-parte procedure hebben 24 bekende horloge- en sieradenmerken, waaronder TISSOT, BREITLING, CHANEL, DIOR, GUCCI, OMEGA, TAG HEUER, van de rechter toestemming gekregen meerdere door Ecatel gehoste websites te laten sluiten. Een soortgelijk verzoek is reeds toegewezen tegen replica websites. Ecatel opereert volgens de bekende merken via servers in Nederland. De merkhouders geven diverse voorbeelden waarom de [...] Lees verder »

Oud-franchisenemer van Ballorig pleegt geen auteursrechtinbreuk

Oud-franchisenemer van Ballorig pleegt geen auteursrechtinbreuk

Kinderspeelparadijs Ballorig bedient zich van een franchisecontructie. Oud-franchisenemer Balleland overtreedt enkele contractuele bepalingen omtrent exclusieve afname van producten, waardoor hij boetes verbeurt. Echter van auteursrechtinbreuk op logo’s of slaafse nabootsing is geen sprake. Dit alles is uitgemaakt in een recente uitspraak van de Rechtbank Breda. Volgens Ballorig heeft Balleland in strijd met de afspraken nagelaten om [...] Lees verder »

Persoon achter internetpseudoniem moet rectificatie onder echte naam plaatsen

Persoon achter internetpseudoniem moet rectificatie onder echte naam plaatsen

In zaken betreffende onrechtmatige uitlatingen, of het nu gaat om misleidende reclame, onrechtmatige perspublicaties of onnodig grievende uitingen, kan van degene die de uitlating doet gevorderd worden dat deze een rectificatie openbaar maakt. In een recente uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant (voorheen Breda) is door Total Telecom met succes een rectificatie gevorderd tegen degene die [...] Lees verder »

Rechtbank Den Haag: thuiskopie-vergoeding geldt niet voor professioneel gebruik

Rechtbank Den Haag: thuiskopie-vergoeding geldt niet voor professioneel gebruik

De Rechtbank Den Haag heeft in een principiële zaak uitgemaakt dat de thuiskopie-heffing, zoals die is opgenomen in artikel 16c van de Auteurswet, niet geldt voor voorwerpen die worden gebruikt voor professioneel gebruik. Artikel 16c lid 1 Auteurswet (verder: Aw) behelst een beperking op het reproductierecht die inhoudt, dat niet als inbreuk op het auteursrecht van [...] Lees verder »

Auteursrecht op website: teksten, vormgeving en lay-out

Auteursrecht op website: teksten, vormgeving en lay-out

De Rechtbank Utrecht heeft bescherming van de website www.winboodschappen.nl aangenomen en geoordeeld dat daarop inbreuk wordt gemaakt door de site www.winboodschappen.com. In tegenstelling tot enkele andere uitspraken over de bescherming van websites, wordt in dit vonnis wél auteursrechtelijke bescherming van websites aangenomen van onder meer teksten, de vormgeving en de lay-out. Interessant is te zien waarin [...] Lees verder »

Serie Merk en faillissement, deel 5: varia en conclusie

Serie Merk en faillissement, deel 5: varia en conclusie

In dit vijfde en laatste deel van de Serie Merk en faillissement worden de merkrechtelijke vorderingen in faillissement (tegen en door de curator) behandeld en wordt ingegaan op ik in op de invloed van het faillissement op instandhoudend merkgebruik. De serie wordt afgesloten met een conclusie. Merkenrechtelijke vorderingen tijdens faillissement Rechtsvorderingen die betrekking hebben op de failliete boedel worden [...] Lees verder »

“Scheert BETER dan MACH 3″ blijft verboden, mede wegens verpakking

“Scheert BETER dan MACH 3″ blijft verboden, mede wegens verpakking

Het Hof Den Haag bekrachtigt een vonnis van de rechtbank ‘s-Gravenhage, waarover wij eerder berichtten, over de claim “scheert BETER dan MACH3”. De aan- en afwezigheid van bepaalde vermeldingen op de verpakkingen betreffende deze claim spelen een grote rol bij de beoordeling. Wat was er precies aan de hand? Wilkinson claimde op verpakkingen van de HYDRO [...] Lees verder »

Gebruik door Philips van Adword “Tefal Actifry” is niet verboden

Gebruik door Philips van Adword “Tefal Actifry” is niet verboden

Tefal en Philips hebben in rechte gestreden over de vraag of Philips gebruik mocht maken van tefal adwords in verband met reclames voor een nieuwe Philips frituurpan, de Airfryer. Wanneer Tefal Actifry werd ingevoerd in Google, verscheen de volgende adword advertentie: Tip: friteuse zonder olie | philips.nl Bereid uw eten met 80% minder vet met de nieuwe [...] Lees verder »

Serie Merk en faillissement, deel 4: merken in de boedel, zekerheidsrechten en pauliana

Serie Merk en faillissement, deel 4: merken in de boedel, zekerheidsrechten en pauliana

Het vierde deel van de serie Merk en faillissement gaat over de vraag hoe moet worden omgegaan met gemerkte producten in de failliete boedel, waar op moet worden gelet bij voor faillissement gevestigde zekerheidsrechten op merken en paulianeuze handelingen waar merken bij betrokken zijn. Gemerkte producten in de failliete boedel Het is mogelijk dat er merkrechten van derden [...] Lees verder »

Beheerder forum aansprakelijk voor auteursrechtinbreuk

Beheerder forum aansprakelijk voor auteursrechtinbreuk

Enkele fotografen spreken ene K. aan wegens auteursrechtinbreuk. Op diens Brandweerforum verschenen verschillende foto’s van de fotografen, zonder hun toestemming. In een recente uitspraak van de Rechtbank ‘s-Gravenhage wordt K. hiervoor verantwoordelijk gehouden, ondanks het feit dat de foto’s niet door hem geplaatst zijn. K. verweert zich met de stelling dat het plaatsen van de foto’s niet [...] Lees verder »

‘Porschespecialist’ met succes verboden door Porsche

‘Porschespecialist’ met succes verboden door Porsche

Porsche heeft met succes het gebruik van “Porschespecialist” door een niet officiële Porschedealer kunnen verbieden. Dit blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Gravenhage. De uitspraak heeft belangrijke consequenties voor (bekende) merkhouders. Merkgebruik door niet officiële dealers kan sneller worden verboden. Eerlijk gebruik? De Porschespecialist beriep zich erop dat hij het merk op eerlijke wijze gebruikt, [...] Lees verder »

Serie Merk en faillissement, deel 3: faillissement en merklicentie

Serie Merk en faillissement, deel 3: faillissement en merklicentie

Het derde deel van de serie Merk en faillissement gaat over de vraag hoe moet worden omgegaan met merklicenties tijdens een faillissement. Merklicentie en faillissement Een merklicentie is te omschrijven als de toestemming van de merkhouder-licentiegever aan de licentienemer om handelingen te verrichten die aan de merklicentiegever voorbehouden zijn. Een licentie is een wederkerige overeenkomst. De licentienemer wordt [...] Lees verder »

Radiostreams Nederland.fm verboden openbaarmaking

Radiostreams Nederland.fm verboden openbaarmaking

Nederland.fm moet binnen 1 maand de openbaarmaking van radiostreams staken en gestaakt houden. Dit heeft auteursrechtorganisatie Buma gevorderd. De hamvraag is of Nederland.fm auteursrechtelijk relevante handelingen verricht door het aanbieden van die streams. De rechtbank ‘s-Gravenhage oordeelt dat zulks het geval is. De hyperlinks die Nederland.fm gebruikt op de website verwijzen naar radiostreams beschikbaar op mediaservers van [...] Lees verder »

25-06-2013 Lunchbijeenkomst Auteursrecht actualiteiten

25-06-2013 Lunchbijeenkomst Auteursrecht actualiteiten

Het auteursrecht is voortdurend in ontwikkeling en een complexe materie geworden. Voor ondernemers is een goed begrip van het auteursrecht echter zeer relevant. Een ondernemer heeft namelijk voortdurend te maken met auteursrechten van hemzelf of van anderen. Wij maken tijdens deze lunchbijeenkomst via praktische tips inzichtelijk welke regels in een concreet geval van belang zijn [...] Lees verder »

Moet een Europees merk ook in heel Europa gebruikt worden?

Moet een Europees merk ook in heel Europa gebruikt worden?

Merken die langer dan 5 jaar zijn ingeschreven, moeten volgens het merkenrecht ‘normaal’ gebruikt worden. Indien daarvan geen sprake is, dan kan iedere belanghebbende in beginsel de vervallenverklaring van het merk vorderen. Dit geldt zowel voor Benelux als voor Europese merken. Het Europese Hof van Justitie heeft op 19 december 2012 de vraag beantwoord welke [...] Lees verder »

Buitenlandse handelsnaam ook beschermd in Nederland

Buitenlandse handelsnaam ook beschermd in Nederland

In een recente beschikking van het Gerechtshof  ‘s-Gravenhage is in algemene zin een oordeel gegeven over de bescherming van buitenlandse handelsnamen. De zaak ging over een geschil tussen twee Nederlandse ondernemingen, verzoekster MAIN FREIGHT CARRIERS en verweerster MAINFREIGHT. Verweerster voert het verweer dat zij zich kan beroepen op nog oudere handelsnaamrechten dan verzoekster. Daarbij verwees zij [...] Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen