Home > Artikelen van Koen Christianen

Artikelen van Koen Christianen

T: +31 (0)26 353 83 77
E: christianen@dirkzwager.nl


Koen is sinds 2015 advocaat en werkzaam op de sectie Intellectueel Eigendom (IE), IT-recht & Privacy, van Dirkzwager advocaten & notarissen. Hij houdt zich in zijn dagelijkse praktijk voornamelijk bezig met IT-recht en privacy.

Koen heeft eerst Technische Innovatiewetenschappen (2008) gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens deze opleiding kwam hij in aanraking met intellectueel eigendomsrecht en ontstond zijn interesse voor dit rechtsgebied. Om zich te verdiepen in het recht in algemene zin besloot Koen vervolgens rechten te gaan studeren aan Tilburg University. Hij heeft zich tijdens deze rechtenopleiding middels de master Law & Technology (2011) gespecialiseerd in regulering van innovatieve technologie. Zijn bijzondere interesse en focus gaat daarbij uit naar IE, IT en privacy.

Werkervaring in deze rechtsgebieden heeft hij opgedaan bij een in het intellectueel eigendomsrecht gespecialiseerd niche-kantoor in Amsterdam en op de sectie IP/TMT van een groot internationaal kantoor in Utrecht. Koen heeft daarnaast als juridisch onderzoeker bij het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) gewerkt. Bij dit in technologie-regulering gespecialiseerde onderzoeksinstituut van Tilburg University heeft hij wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de juridische en sociale implicaties van opkomende technologieën. Tevens heeft Koen bij een grote Nederlandse zorgverzekeraar gewerkt alvorens hij de overstap naar Dirkzwager maakte.
Privacy: last onder dwangsom Autoriteit Persoonsgegevens, tot maximaal 100.000 euro

Privacy: last onder dwangsom Autoriteit Persoonsgegevens, tot maximaal 100.000 euro

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onderzoek gedaan bij het bedrijf Bluetrace. Bluetrace geeft aan dat zij leverancier is van Business Intelligence systemen op basis van WiFi en Bluetooth signalen. Met die gegevens houdt het bedrijf onder meer in de gaten waar mensen zich bevinden in en rondom winkels en hoe lang ... Lees meer »

Rechtszaak van IT-leverancier over ontbinding overeenkomst kantelt 180 graden in hoger beroep

Rechtszaak van IT-leverancier over ontbinding overeenkomst kantelt 180 graden in hoger beroep

Recentelijk heeft het Gerechtshof Amsterdam een arrest gewezen in een vaak voorkomend geschil tussen de afnemer en leverancier van SaaS-software. Opvallend hierin is het oordeel dat niet de eisende partij Mama Cash (afnemer), maar de gedaagde partij Ifunds (IT-leverancier) de overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden, terwijl in eerste aanleg juist Ifunds bij ... Lees meer »

Voorstel voor wet tot bescherming klokkenluiders

Voorstel voor wet tot bescherming klokkenluiders

De eerste kamer bespreekt vandaag een (herzien) voorstel voor wet tot bescherming van klokkenluiders – de Wet Huis voor klokkenluiders – nadat dit voorstel in de zomer van 2015 al door de tweede kamer met algemene stemmen werd aangenomen. Uit de toelichting op de website van de eerste kamer blijkt dat het ... Lees meer »

Bewijskracht en digitale handtekening

Bewijskracht en digitale handtekening

Mochten twee partijen in geschil raken en er niet uitkomen, dan komt dat geschil in meerdere gevallen tot een rechtszaak. In dergelijke situaties geeft het bewijsrecht regels over onder andere de waardering van bewijs door de rechtbank. De waardering van en daarmee ook de regels rondom bewijs kunnen in een ... Lees meer »

Update: ACM controleert webwinkels op retourzendingen

Update: ACM controleert webwinkels op retourzendingen

Webwinkeliers opgelet, de Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt goed in de gaten of webwinkels consumenten correct informeren over de regels omtrent retourzendingen. De ACM heeft inmiddels al honderden webwinkels de informatie op hun websites laten aanpassen. Handhaving De ACM heeft recent laten weten binnenkort tot handhaving over te gaan ... Lees meer »

Cartoon = geen onrechtmatige uitlating

Cartoon = geen onrechtmatige uitlating

Eerder werd op deze blog de zaak aangehaald, aangespannen door een in de media bekende advocaat bij de rechtbank Limburg (Maastricht). De rechtbank oordeelde in die zaak dat een cartoon in huis-aan-huisblad De Ster over de advocaat onrechtmatig was en moest worden gerectificeerd. De tekenaar van de cartoon ging daartegen in hoger beroep. Op ... Lees meer »

Toezicht op naleven regels door webwinkeliers

Toezicht op naleven regels door webwinkeliers

De Autoriteit Consument en Markt is een toezichthouder op bedrijven, waaronder webshop houders die de bevoegdheid heeft plaatsen te betreden, inlichtingen en inzage te vorderen, en om een last onder dwangsom en boetes op te leggen aan bedrijven, waaronder webshop houders, wanneer deze zich niet houden aan wet- en regelgeving. In ... Lees meer »

Naar boven scrollen