U bent hier: Home > Artikelen van Mark Jansen

Artikelen van Mark Jansen

T: +31 (0)26 353 83 23
E: m.jansen@dirkzwager.nl


Mark Jansen heeft Nederlands Recht (2006; cum laude) en Bedrijfswetenschappen (2007) gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en werkt sinds december 2007 als advocaat op de sectie intellectuele eigendom en IT-recht van Dirkzwager.
Mark houdt zich in zijn dagelijkse praktijk bezig met alle facetten van het IE/IT-recht. Hij is daarbinnen met name gespecialiseerd in het privacyrecht en het IT-recht. Mark staat vooral de grotere ondernemingen en instellingen bij voor advies of in procedures, maar heeft ook diverse kleinere ondernemingen als cliënt.
Mark is lid van de redactie van de websites www.itenrecht.nl en www.ictmodelcontracten.nl. Daarnaast is Mark lid van de Vereniging voor Auteursrecht, de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht en de Vereniging Privacy Recht.

De blaasmuziek is een belangrijke hobby van Mark. Zo bespeelt hij de trombone in twee orkesten en (bij gelegenheid) in andere orkesten en bands. Daarnaast is Mark voorzitter van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld (www.jubalvarsseveld.nl). Verder is hij initiatiefnemer en programmeur van de software "Muziekadministratie", die op www.muziekadministratie.nl kosteloos aan muziekverenigingen ter beschikking wordt gesteld.

Opleidingen:
Nederlands Recht, Radboud Universiteit Nijmegen (2006)
Bedrijfswetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen (2007)

Advocaat sinds:
2007

Privacyverordening laat vermoedelijk nog wel even op zich wachten, niet eerder dan eind 2018 in werking

Privacyverordening laat vermoedelijk nog wel even op zich wachten, niet eerder dan eind 2018 in werking

Op deze weblog hebben we al regelmatig bericht over de nieuwe privacyverordening. Na goedkeuring door het Europees Parlement vorig jaar, is er al even geen formeel nieuws meer geweest. Uit opmerkingen van staatssecretaris Teeven lijkt afgeleid te kunnen worden dat het vermoedelijk ook nog wel even duurt totdat de definitieve verordening er is. In Nederland wordt [...] Lees verder »

NAW-gegevens downloaders porno (nog) niet vrijgegeven door UPC

NAW-gegevens downloaders porno (nog) niet vrijgegeven door UPC

De rechtbank Amsterdam heeft op 28 januari 2015 in kort geding geoordeeld dat UPC de NAW-gegevens van pornodownloaders niet hoeft vrij te geven. Volgens de rechtbank waren over te veel zaken onduidelijkheden om een dergelijke beslissing in een kort geding te nemen. De uitspraak bevat niettemin enkele interessante overwegingen. Kern van het geschil Het geschil in [...] Lees verder »

Internetconsultatie over Meldplicht cybersecurity: ruimere gevolgen dan alleen voor aanbieders vitale infrastructuur

Internetconsultatie over Meldplicht cybersecurity: ruimere gevolgen dan alleen voor aanbieders vitale infrastructuur

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft op internetconsultatie.nl een wetsvoorstel gepubliceerd dat een meldplicht introduceert voor aanbieders van vitale infrastructuur bij bepaalde inbreuken. Opvallend is dat het wetsvoorstel ook voor alle andere partijen verplichtingen oplegt. Inleiding De hack van Diginotar enkele jaren geleden heeft een lang staartje gekregen. Destijds heeft de regering aangekondigd mogelijk met [...] Lees verder »

2 juni 2015 Seminar ‘Juridische aspecten van digitalisering’

2 juni 2015 Seminar ‘Juridische aspecten van digitalisering’

Veel ondernemers en organisaties zouden graag af willen van hun papieren archief. De overstap maken naar volledig digitaal werken roept echter niet alleen de nodige juridische vragen op, maar heeft ook verstrekkende organisatorische consequenties. Vanwege de grote vraag naar informatie over dit onderwerp organiseren we, net als enkele jaren geleden, wederom een workshop over digitalisering. Onderwerpen Tijdens [...] Lees verder »

24 maart 2015 Seminar ‘Beginselen van het privacyrecht’

24 maart 2015 Seminar ‘Beginselen van het privacyrecht’

Steeds meer organisaties zien het belang in van het voldoen aan het privacyrecht. Tegelijk is het voor veel organisaties ook nog lastig om aan de abstracte wetteksten concreet handen en voeten te geven. Wat betekent de wet nu precies? En waar te beginnen? Inhoud seminar In dit seminar zal worden stilgestaan bij de beginselen van het privacyrecht. [...] Lees verder »

Raad van State: geen recht op afschrift minuut, maar verwijzing naar andere documenten is te gemakkelijk

Raad van State: geen recht op afschrift minuut, maar verwijzing naar andere documenten is te gemakkelijk

De Raad van State heeft op 24 december j.l. uitspraak gedaan in een principiële kwestie: een asielzoeker heeft alleen recht op kennisname van de persoonsgegevens opgenomen in een “minuut” (een juridische analyse in een asielprocedure), maar niet op afschrift van dat document. De kwestie is hiermee echter nog niet helemaal afgedaan. Langlopende procedure De uitspraak gaat, [...] Lees verder »

David vs. Goliath: CBP legt Google privacy dwangsom op van ongeveer 3,5 minuut winst per dag

David vs. Goliath: CBP legt Google privacy dwangsom op van ongeveer 3,5 minuut winst per dag

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft in een persbericht vandaag bekend gemaakt dat zij Google een last onder dwangsom heeft opgelegd wegens overtreding van de privacywet. De last kan oplopen tot maximaal 15 miljoen euro. De vraag is of deze last in verhouding tot de winst van Google staat. Lange voorgeschiedenis Google staat al lange tijd in de [...] Lees verder »

Gebruik bewakingscamera valt ook onder privacywet, uitzonderingen heel beperkt uitleggen

Gebruik bewakingscamera valt ook onder privacywet, uitzonderingen heel beperkt uitleggen

Het Hof van Justitie heeft in een arrest van 11 december 2014 geoordeeld dat het gebruik van een bewakingscamera bij een huis moet voldoen aan de eisen die de privacywet stelt, zodra (ook) de openbare weg wordt gefilmd. Dergelijk cameragebruik valt niet onder de uitzondering voor uitsluitend huishoudelijke doeleinden. Het arrest bevat ook enkele andere [...] Lees verder »

Slides seminar Actualiteiten Privacyrecht 25-11-2014 (uitgebreide versie)

Slides seminar Actualiteiten Privacyrecht 25-11-2014 (uitgebreide versie)

In aansluiting op het seminar Actualiteiten Privacyrecht dat wij op 25 november 2014 hebben gegegeven, publiceren wij hierbij een uitgebreide hand-out. Naast de slides die wij hebben gebruikt in het seminar, zijn er extra slides toegevoegd om u nog meer informatie over de actualiteiten van het privacyrecht te kunnen aanbieden. Mark Jansen en Neeltje van der Veeken Lees verder »

Randstad en Adecco door privacywaakhond op de vingers getikt

Randstad en Adecco door privacywaakhond op de vingers getikt

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft recent zijn onderzoek gepubliceerd naar de wijze waarop de uitzendorganisatie Adecco en Randstad persoonsgegevens verwerken. Beide organisaties overtreden op verschillende punten de privacywetgeving, volgens het CBP. Het gaat om deels handelingen die op het eerste oog wellicht onschuldig lijken, zoals het maken van een kopie van het identiteitsbewijs van personen [...] Lees verder »

CBP krijgt tandjes maar nog geen tanden en komt meer onder rijkstoezicht

CBP krijgt tandjes maar nog geen tanden en komt meer onder rijkstoezicht

Het langverwachte wetsvoorstel waarin het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) boetebevoegdheden krijgt is eindelijk gepubliceerd. Een eerste indruk op basis van een snelle blik op de wetstekst. Boete tot 810.000 euro, maar pas na last Het CBP krijgt volgens het wetsvoorstel de bevoegdheid om boetes op te leggen tot maar liefst 810.000 euro (6e categorie artikel 23 Sr) [...] Lees verder »

Reminder: a.s. dinsdag (25 november) seminar actualiteiten privacyrecht (kosteloos)

Reminder: a.s. dinsdag (25 november) seminar actualiteiten privacyrecht (kosteloos)

Op dinsdag 25 november organiseren wij het seminar actualiteiten privacyrecht. Tijdens het seminar behandelen Neeltje van der Veeken en Mark Jansen de belangrijkste ontwikkelingen in het privacyrecht van het afgelopen jaar. Meer informatie over het programma vindt u in het eerdere bericht over dit seminar. Het seminar is kosteloos toegankelijk. Er zijn al enkele tientallen aanmeldingen binnen; [...] Lees verder »

Zwarte lijst niet gebruiken om betaling af te dwingen; KPN veroordeeld om persoonsgegevens te verwijderen

Zwarte lijst niet gebruiken om betaling af te dwingen; KPN veroordeeld om persoonsgegevens te verwijderen

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft KPN veroordeeld om persoonsgegevens van een slachtoffer van identiteitsfraude van een zwarte lijst te halen. Volgens het Hof had KPN geen rechtvaardiging voor het aanhouden van deze registratie. Het afdwingen van betaling door plaatsing op een zwarte lijst is in ieder geval volgens het Hof geen goede grond. Achtergronden bij de kwestie Uit [...] Lees verder »

Boetebevoegdheid College Bescherming Persoonsgegevens komt dichterbij; voor 1 november voorgelegd aan Tweede Kamer

Boetebevoegdheid College Bescherming Persoonsgegevens komt dichterbij; voor 1 november voorgelegd aan Tweede Kamer

Er komt een boetebevoegdheid aan voor het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), zo berichtten we u alweer ruim een jaar geleden. Waar het CBP nu nog alleen een dwangsom kan opleggen bij overtreding van de wet, kan zij straks dus ook (vermoedelijk forse) boetes opleggen. Er is nu weer iets meer duidelijkheid over het moment waarop [...] Lees verder »

25-11-2014 Seminar: ‘Actualiteiten privacyrecht’

25-11-2014 Seminar: ‘Actualiteiten privacyrecht’

[ 25 november 2014; ] Het privacyrecht blijft volop in beweging. Zo worden er steeds vaker privacyvraagstukken aan de rechter voorgelegd door burgers en organisaties. Ook treedt de toezichthouder steeds vaker op en schuwt daarbij de publiciteit niet. Ondertussen wordt ook de wet verder aangescherpt en zijn er nieuwe strenge Europese regels op komst. Dat er zich zo veel ontwikkelingen voordoen [...] Lees verder »

Ook reaguurders hebben recht om vergeten te worden

Ook reaguurders hebben recht om vergeten te worden

Op de website reputationvip.com is een interessant blogbericht (via Webwereld) te vinden met statistische gegevens over hoe Google omspringt met het “recht om vergeten te worden”. Interessant is dat Google kennelijk verwijderverzoeken weigert wanneer het gaat om content die door de verzoeker zelf online is geplaatst. De vraag is of dit juist is. Het “recht om vergeten [...] Lees verder »

Wat te doen indien een klant zich beroept op het privacyrechtelijke inzagerecht?

Wat te doen indien een klant zich beroept op het privacyrechtelijke inzagerecht?

Iedere professionele webshop heeft een deugdelijk privacystatement. Hierin staat o.m. vermeld welke onderneming achter de webshop schuilt gaat, wat er met persoonsgegevens wordt gedaan en waar de klant terecht kan voor vragen over zijn privacy. Vaak is ook vermeld dat de klant allerlei rechten heeft, zoals het recht op inzage. Dat klinkt natuurlijk mooi, maar [...] Lees verder »

Gedrag Engels detectivebureau niet door College Bescherming Persoonsgegevens onderzocht

Gedrag Engels detectivebureau niet door College Bescherming Persoonsgegevens onderzocht

Vele buitenlandse partijen beschikken over gegevens van in Nederland woonachtige mensen. En mede dankzij internet gaan persoonsgegevens vliegensvlug de gehele wereld over. Toch is het privacyrecht nog steeds vooral nationaal geregeld. Een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 26 maart 2014 laat zien dat dit in de praktijk tot lancunes kan leiden. Onderzoek door buitenlandse recherchebureaus [...] Lees verder »

Zijn licenties nu opeens toch faillissementsbestendig?

Zijn licenties nu opeens toch faillissementsbestendig?

Uit het Nebula-arrest is wel de conclusie getrokken dat een curator bevoegd is om licenties op een intellectueel eigendomsrecht, zoals softwarelicenties, te beeindigen. Het is de vraag of het recente Berzona-arrest niet toch een ander licht op de kwestie schijnt. Een korte analyse. Nebula-arrest: geen voortgezet gebruik dulden Het Nebula-arrest zag in de kern op verhuur door de [...] Lees verder »

Raad van State: Wbp bij digitale gegevens altijd van toepassing, bestandbegrip dan niet relevant

Raad van State: Wbp bij digitale gegevens altijd van toepassing, bestandbegrip dan niet relevant

De Raad van State is in een uitspaak van 16 juli 2014 teruggekomen op een eerdere uitspraak. Geoordeeld is dat de privacywetgeving van toepassing is op alle elektronische verwerkingen van persoonsgegevens, daarbij is irrelevant of die gegevens in een “bestand” zijn opgenomen. Die “bestand” eis werd in de eerdere uitspraak nog wel gesteld. Kern van de [...] Lees verder »

Canvas fingerprinting: de volgende worsteling met de cookiewet? Of gewoon een privacy-inbreuk?

Canvas fingerprinting: de volgende worsteling met de cookiewet? Of gewoon een privacy-inbreuk?

Op diverse websites, waaronder op Tweakers, wordt op dit moment geschreven over een nieuwe techniek om internetters te kunnen volgen: canvas fingerprinting. In dit artikel sta ik kort stil bij de mogelijke juridische complicaties. Wat is canvas fingerprinting? Canvas fingerprinting komt, als ik het goed begrijp, in de kern neer op het volgende. Het is in moderne [...] Lees verder »

Zorg ervoor dat het contract aansluit bij de praktijk en voorkom verloren procedures

Zorg ervoor dat het contract aansluit bij de praktijk en voorkom verloren procedures

Het komt bij IT-projecten nogal eens voor dat een contract niet altijd de aandacht krijgt die het verdient. Soms wordt er snel iets in elkaar gezet, wordt een bepaald standaarddocument ondertekend of wordt het (eenzijdige) contract van de leverancier aanvaard, terwijl dat helemaal niet past bij wat partijen eigenlijk gaan doen. Een arrest van het Gerechtshof [...] Lees verder »

Kogel door de kerk: geen recht op afschrift documenten bij inzageverzoek privacyrecht

Kogel door de kerk: geen recht op afschrift documenten bij inzageverzoek privacyrecht

Het Hof van Justitie heeft op 17 juli 2014 een arrest gewezen waarin antwoord is gegeven op prejudiciële vragen van de rechtbank Middelburg en de Raad van State over de strekking van het begrip persoonsgegevens en de reikwijdte van het inzagerecht. Deze beslissing is van belang voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt (met name het deel [...] Lees verder »

CBP: gebruik comScore, Google Analytics en Mediamath illegaal

CBP: gebruik comScore, Google Analytics en Mediamath illegaal

Het CBP heeft in een rapport van 8 juli 2014 vastgesteld dat de publieke omroep op diverse websites cookies gebruikt in stijd met de cookiewet. Interessanter is wellicht nog wel dat uit het rapport in feite volgt dat gebruik van bekende statistiekdiensten als Google Analytics en comScore waarschijnlijk niet is toegestaan. Onderzoek bij de publieke omroep Het [...] Lees verder »

Nieuwe voorwaarden Nederland ICT: een eerste blik

Nieuwe voorwaarden Nederland ICT: een eerste blik

Onlangs heeft Nederland ICT nieuwe leveringsvoorwaarden gepubliceerd die door haar leden gebruikt kunnen worden. In dit bericht zal ik een eerste indruk van de voorwaarden geven. Vanuit perspectief leverancier Vanuit het perspectief van de leverancier kan ik vrij kort zijn over de voorwaarden: uw belangen worden (meer dan) goed geborgd. Dat is voor leveranciersvoorwaarden overigens ook niet [...] Lees verder »

Bewijs vereist dat algemene voorwaarden op de website stonden

Bewijs vereist dat algemene voorwaarden op de website stonden

Algemene voorwaarden moeten van toepassing worden verklaard en ter beschikking worden gesteld. In de praktijk wordt dit laatste vaak vergeten, of wordt alleen verwezen naar de website. De rechtbank Oost-Brabant heeft in een vonnis van 14 mei 2014 geoordeeld dat die verwijzing voldoende kan zijn, mits bewezen wordt dat de voorwaarden ten tijde van contracteren [...] Lees verder »

Dirkzwager lanceert gratis tool “copyrightcheck”: test in (maximaal) 12 vragen wie auteursrechthebbende is

Dirkzwager lanceert gratis tool “copyrightcheck”: test in (maximaal) 12 vragen wie auteursrechthebbende is

Op dinsdag 27 mei 2014 heeft Dirkwager advocaten & notarissen de “copyrightcheck” gelanceerd. Dat is een gratis online tool waarmee door het simpelweg beantwoorden van ja/nee vragen een ieder zelf kan toetsen aan wie de auteursrechten op een bepaalde creatie toekomen. De tool bestaat uit (maximaal) 12 vragen; afhankelijk van de gegeven antwoorden kan het zijn [...] Lees verder »

CBP slikt tracking cookies YD Display Advertising Benelux niet

CBP slikt tracking cookies YD Display Advertising Benelux niet

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft geconstateerd dat YD Display Advertising Benelux de wet overtreedt door het gebruik van tracking cookies bij online adverteren. Het CBP beraadt zich nu op verdere stappen. Advertentienetwerk gericht op specifieke internetters Het CBP heeft een uitgebreid rapport opgesteld met bevindingen. Uit dit rapport komt naar voren dat YD bemiddelt in [...] Lees verder »

Raad van State andermaal: geen recht op afschrift documenten bij inzageverzoek Wbp

Raad van State andermaal: geen recht op afschrift documenten bij inzageverzoek Wbp

Geeft een inzageverzoek op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) recht op afschrift van alle documenten waarin persoonsgegevens worden verwerkt, of volstaat een overzicht van de in die documenten verwerkte persoonsgegevens? De Raad van State overweegt andermaal dat een dergelijk overzicht volstaat. Arts vraagt eigen dossier op De kwestie gaat in een notendop om een arts [...] Lees verder »

Bestaat er een verplichting tot updaten van software?

Bestaat er een verplichting tot updaten van software?

De laatste tijd is veel in het nieuws dat de ondersteuning voor Windows XP stopt. Het blijven gebruiken van deze software zou tot allerlei doemscenario’s kunnen leiden. Dit roept de vraag op of er een verplichting bestaat software te updaten. Opvallend genoeg biedt het strafrecht hiervoor wel aanwijzingen. Wet computercriminaliteit uit jaren ’90 Begin jaren ’90 is [...] Lees verder »

Hof van Justitie verklaart data-retentierichtlijn ongeldig

Hof van Justitie verklaart data-retentierichtlijn ongeldig

Het Hof van Justitie heeft op 8 april 2014 de richtlijn die opslag van verkeersgegevens verplicht stelt (dataretentierichtlijn) ongeldig verklaard. Dit kan grote gevolgen hebben in de hele Europese Unie. Achtergronden bij de zaak De dataretentierichtlijn verplicht, kort samengevat, aanbieders van telecom- en internetdiensten om verkeersgegevens voor bepaalde tijd te bewaren. De lidstaten moeten vervolgens nadere regels [...] Lees verder »

Boetes 845.000 euro Postcodeloterij et. al wegens schending bel-me-niet blijven overeind staan

Boetes 845.000 euro Postcodeloterij et. al wegens schending bel-me-niet blijven overeind staan

De rechtbank Rotterdam heeft op 20 maart 2014 geoordeeld dat de Autoriteit Consument en Markt terecht voor totaal 845.000 euro aan boetes heeft opgelegd aan de Postcodeloterij en andere goededoelenloterijen voor het schenden van de bel-me-niet wetgeving. Achtergronden Over de feiten in deze kwestie heb ik eerder geblogd. Het komt er kort gezegd op neer dat [...] Lees verder »

Europees Parlement neemt privacyverordening aan; ministers nu aan zet

Europees Parlement neemt privacyverordening aan; ministers nu aan zet

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de nieuwe privacyverordening, zo blijkt uit het eigen persbericht. Het voorstel zal nu door de Raad van Ministers (lees: alle lidstaten) moeten worden beoordeeld. Aangenomen voorstel Het parlement heeft vele wijzigingen aangebracht in het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie. Zo moet volgens de aangenomen tekst voortaan toestemming worden gevraagd [...] Lees verder »

Embedden, waar ligt de grens? Of zijn site-eigenaren nu vooral zelf aan zet?

Embedden, waar ligt de grens? Of zijn site-eigenaren nu vooral zelf aan zet?

Onlangs heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat het plaatsen van een hyperlink naar een openbare website geen inbreuk op auteursrechten op levert. Mijn collega Joost Becker heeft hier onlangs over al over geblogd. Uit de uitspraak wordt ook wel afgeleid dat embedden nu zou mogen. Een kleine nadere analyse. Svensson arrest: hyperlinken geen inbreuk Het arrest [...] Lees verder »

Cloud providers straks verplicht bij faillissement administratie klant te overhandigen; andere klanten betalen de rekening

Cloud providers straks verplicht bij faillissement administratie klant te overhandigen; andere klanten betalen de rekening

De regering heeft een wetsvoorstel voorgesteld op grond waarvan partijen die de administratie van een failliete partij onder zich houden, verplicht kunnen worden deze te verstrekken aan de curator. Dit is onder meer relevant voor aanbieders van clouddiensten. Betalen zij – en hun klanten – straks dubbel de rekening van een faillissement? Wetsvoorstel versterking positie [...] Lees verder »

Raad van State legt privacyrecht ruim uit; omslag in bestendige lijn?

Raad van State legt privacyrecht ruim uit; omslag in bestendige lijn?

De Raad van State heeft op 5 februari 2014 een uitspraak gedaan waarin het inzagerecht en het recht op correctie ruim worden uitgelegd. Het verzoek om schadevergoeding wordt alleen afgewezen. Komt de RvS hiermee terug op de bestendige lijn in zijn jurisprudentie? Achtergrond bij het geschil De kwestie handelt over een man die werkzaam is geweest als [...] Lees verder »

Consument verder beschermd bij uitleg algemene voorwaarden dankzij uitspraak Hof van Justitie

Consument verder beschermd bij uitleg algemene voorwaarden dankzij uitspraak Hof van Justitie

Op grond van het op 16 januari 2014 door het Europese Hof van Justitie gewezen arrest moeten bedingen uit algemene voorwaarden waarschijnlijk nog sneller op consumentenvriendelijke wijze worden uitgelegd. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor alle ondernemers die handelen met consumenten. Achtergronden bij het geschil De achtergronden bij het geschil zijn als volgt. Een Spaanse consument, [...] Lees verder »

Geen strafvervolging uploaders ebooks; OM door Gerechtshof aan eigen beleid gehouden

Geen strafvervolging uploaders ebooks; OM door Gerechtshof aan eigen beleid gehouden

Het Gerechtshof Den Haag heeft het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van een man die er van verdacht werd 4887 ebooks illegaal te hebben verspreid, omdat het OM in het eigen beleid heeft staan dat strafrechtelijke vervolging hiervoor niet gepast is. Verspreiden van ongeveer 5000 eBooks De zaak gaat over een man die [...] Lees verder »

Het volgen van klanten via Wifi-signalen

Het volgen van klanten via Wifi-signalen

Diverse media (o.m. NRC, nu.nl, NOS) berichten vandaag dat enkele winkels de bewegingen van klanten volgen via het WiFi- en/of Bluetooth-signaal in hun telefoon. De privacy van klanten zou in het geding zijn. Wat is er aan de hand? Herkennen van telefoons aan MAC-adres Iedere telefoon heeft enkele unieke serienummers aan boord. Een van die serienummers (het [...] Lees verder »

Handel in adresgegevens gelovigen door Reformatorisch Dagblad onrechtmatig

Handel in adresgegevens gelovigen door Reformatorisch Dagblad onrechtmatig

Erdmee Media, de uitgever van het Reformatorisch Dagblad, is door het College Bescherming Persoonsgegevens op de vingers getikt voor het verhandelen van adresgegevens van haar abonnees. Deze adresgegevens zijn vanwege de religieuze context namelijk te beschouwen als  “bijzondere persoonsgegevens”. Voor het verwerken daarvan is in dit geval de toestemming van de betrokkene noodzakelijk. Dit oordeel [...] Lees verder »

Overheid mag slechts kostprijs in rekening brengen bij uitoefening inzagerecht

Overheid mag slechts kostprijs in rekening brengen bij uitoefening inzagerecht

Het Hof van Justitie heeft een belangrijke uitspraak gedaan over (de kosten van) het inzagerecht. De kosten mogen niet te hoog zijn en overheden mogen slechts de kostprijs in rekening brengen. Over de vraag hoe inzage moet worden verleend, doet het Hof helaas geen uitspraak. Kosten uittreksel gemeentelijke basisadministratie De uitspraak van het Europese Hof is [...] Lees verder »

Overstappen van offline naar online verkoop: onderhoud van uw website en webshop

Overstappen van offline naar online verkoop: onderhoud van uw website en webshop

In een eerdere aflevering van de serie “overstappen van offline naar online verkoop” hebben we al geschreven over juridische aandachtspunten bij het inkopen van een website/webshop. Na de aankoop van de software bent u er echter niet. De software die voor uw website gebruikt wordt zal ook moeten worden onderhouden. In dit artikel staan we [...] Lees verder »

Transparantie groot goed bij privacykwesties, maar privédetectives krijgen enige ruimte voor uitzonderingen

Transparantie groot goed bij privacykwesties, maar privédetectives krijgen enige ruimte voor uitzonderingen

Een belangrijk uitgangspunt in het privacyrecht is transparantie. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens moet aan de betrokkene wier gegevens worden verwerkt kenbaar maken wie ze is en waarom de persoonsgegevens worden verwerkt. Hoe ver moet je hier echter in gaan? En bestaan er uitzonderingen op deze regel? Het Hof van Justitie heeft op [...] Lees verder »

Google lanceert bewerkersovereenkomst voor Google Analytics, maar voldoet deze ook aan het privacyrecht?

Google lanceert bewerkersovereenkomst voor Google Analytics, maar voldoet deze ook aan het privacyrecht?

Webwereld bericht dat Google heeft besloten een bewerkersovereenkomst aan te bieden aan alle Europese klanten van Google Analytics. Hiermee zouden zij voldoen aan het Europese privacyrecht. De vraag is ook of dat zo is. Bewerkersovereenkomst vereist bij uitbesteding verwerking persoonsgegevens Op grond van artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is het verplicht om een bewerkersovereenkomst te sluiten [...] Lees verder »

Hoge Raad staat bewijsbeslag in de cloud toe en neemt andere onduidelijkheden bewijsbeslag weg

Hoge Raad staat bewijsbeslag in de cloud toe en neemt andere onduidelijkheden bewijsbeslag weg

Het leggen van bewijsbeslag wordt steeds populairder. Toch was er in de praktijk nog onduidelijkheid over wat er wel en niet mogelijk is. De Hoge Raad heeft op 13 september 2013 in een prejudiciele beslissing enkelen knopen doorgehakt en daarmee diverse van deze onduidelijkheden weggenomen (of verminderd). Een korte analyse. Bewijsbeslag gelegd op 16.000 e-mails Aanleiding [...] Lees verder »

Overstappen van offline naar online verkoop: klantgegevens en klantcontact

Overstappen van offline naar online verkoop: klantgegevens en klantcontact

Iedere ondernemer onderhoudt graag contact met zijn klant. Wie de de overstap maakt van offline naar online ondernemen zal over die communicatie (extra) goed moeten nadenken. Het fysieke klantcontact valt immers (grotendeels) weg en (bijna) alle communicatie vindt elektronisch plaats. Er moet daarbij wel aan enkele regels worden voldaan.  In dit bericht in de serie [...] Lees verder »

Wbp volgens rechtbank Rotterdam niet van toepassing op digtaal verwerkte gegevens

Wbp volgens rechtbank Rotterdam niet van toepassing op digtaal verwerkte gegevens

Een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam laat zien dat er nog steeds veel misverstanden zijn over het bestandsgrip uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Een korte analyse. Inzage in onderzoeksdossiers verzocht, deels geweigerd Een man verzoekt bij DNB inzage in gegevens die de Nederlandsche Bank (DNB) over hem verwerkt. Dit verzoek is deels toegewezen. De gegevens die DNB [...] Lees verder »

Gebruik Google Analytics in strijd met wet volgens CBP

Gebruik Google Analytics in strijd met wet volgens CBP

In het recente oordeel over smart-tv’s van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) komt een interessante passage voor over Google Analytics. Het lijkt er op neer te komen dat iedereen die gebruik maakt van Google Analytics, volgens het CBP de wet schendt. Google verwerkt persoonsgegevens, ook bij “anonieme” instellingen Het CBP overweegt allereerst in het rapport dat het [...] Lees verder »

Status kindermishandeling in dossier geen persoonsgegevens volgens Hof Den Haag

Status kindermishandeling in dossier geen persoonsgegevens volgens Hof Den Haag

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 10 juli j.l. beslist dat een conclusie in een dossier over (vermeende) kindermishandeling niet is aan te merken als een persoonsgegeven. Een korte analyse. Mishandeling bevestigd noch weerlegd De kwestie is (juridisch gezien althans) zeer overzichtelijk. Naar aanleiding van een melding van een minderjarige, wordt een onderzoek gestart naar mogelijke kindermishandeling [...] Lees verder »

Onvoorzichtige cloudgebruiker straks de gevangenis in?

Onvoorzichtige cloudgebruiker straks de gevangenis in?

Onlangs is een wetsvoorstel tot aanscherping van faillissementsfraude in internetconsultatie gegeven. Het wetsvoorstel bevat enkele bepalingen die niet alleen voor de fraudeurs in de klassieke zin van het woord relevant zijn. Het lijkt er op dat alle ondernemers die hun administratie buiten de deur plaatsen, het risico lopen op strafrechtelijke consequenties indien er iets mis [...] Lees verder »

Niet alles is voor Bassie (en Adriaan); acteurs moeten ook betaald worden voor video-opnames

Niet alles is voor Bassie (en Adriaan); acteurs moeten ook betaald worden voor video-opnames

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 21 mei 2013 bepaald dat Bassie en Adriaan bepaalde acteurs moeten betalen voor het uitbrengen van video-opnames van een deel van de series waarin die acteurs hebben meegespeeld. Het betoog van Bassie en Adriaan dat ze niet (meer) gebonden waren aan in het verleden gemaakte afspraken werd door het [...] Lees verder »

Wat mag een IT-leverancier doen die op een (gouden) berg met persoonsgegevens zit?

Wat mag een IT-leverancier doen die op een (gouden) berg met persoonsgegevens zit?

Steeds meer IT-dienstverlening wordt tegenwoordig op afstand aangeboden. Waar vroeger de software, hardware en data op locatie bij de klant stonden, worden deze tegenwoordig steeds vaker volledig door de leverancier beheerd. De leverancier krijgt hierdoor de beschikking over een (potentieel interessante) verzameling gegevens. Wat mag de leverancier hier nu eigenlijk vanuit privacyrechtelijk perspectief mee? Voorvraag 1: [...] Lees verder »

Buma, Stemra en SENA buiten de deur houden op grond van eigendomsrecht?

Buma, Stemra en SENA buiten de deur houden op grond van eigendomsrecht?

De rechtbank Noord-Holland heeft in een vonnis van 19 juni 2013 SENA verboden panden van (verhuurbedrijf) KAV te betreden, op straffe van een dwangsom van maximaal 5.000 euro. Verder hoeft KAV niet te betalen voor privegebruik van de radio door haar werknemers. Het vonnis bevat enkele interessante overwegingen. Controles door Sena bij KAV De kwestie gaat over [...] Lees verder »

Geen geld terug na mislukte automatisering vanwege ontbreken geldige ingebrekestelling

Geen geld terug na mislukte automatisering vanwege ontbreken geldige ingebrekestelling

De rechtbank Noord-Holland heeft onlangs geoordeeld in een geschil over mislukte automatisering. De situatie is vrij klassiek te noemen: het nieuw aangeschafte pakket voldoet niet aan de wensen, de afnemer trekt op een gegeven moment de stekker er uit en wenst terugbetaling en schadevergoeding. De afnemer krijgt bij de rechter echter geen gelijk. Wat is [...] Lees verder »

Handhaving privacyautoriteiten vs. Google graadmeter voor wat straks online wel en niet mag

Handhaving privacyautoriteiten vs. Google graadmeter voor wat straks online wel en niet mag

De gezamenlijke Europese privcytoezichthouders treden gezamenlijk op tegen Google naar aanleiding van het nieuwe privacybeleid van deze onderneming. Op termijn zou dit kunnen betekenen dat Google dwangsommen of boetes verbeurt. De ontwikkelingen in deze kwestie zijn relevant voor bijna alle aanbieders van online diensten, aangezien in deze kwestie in feite de norm wordt bepaald voor [...] Lees verder »

Mogelijk ook heffingen op printers, scanners, camera’s en andere apparaten die (deels) gebruikt kunnen worden voor het maken van een kopie

Mogelijk ook heffingen op printers, scanners, camera’s en andere apparaten die (deels) gebruikt kunnen worden voor het maken van een kopie

Het Hof van Justitie heeft onlangs een belangrijk arrest gewezen over de uitleg van de regels omtrent het maken van een papieren kopie. Dit arrest zou wel eens tot gevolg kunnen hebben dat er op termijn ook heffingen volgen op apparaten die alleen, of samen met andere apparaten, gebruikt kunnen worden om kopieën te maken. [...] Lees verder »

Waarom het BSN (burgerservicenummer) niet in databases mag worden gebruikt

Waarom het BSN (burgerservicenummer) niet in databases mag worden gebruikt

In software waarmee persoonsgegevens worden verwerkt zal veelal een uniek nummer worden toegekend aan iedere dataregel (record). Iedere persoon krijgt op die wijze een nummer toegekend. Dat nummer kan later weer gebruikt worden om verbanden te leggen tussen de (basis)gegevens en andere gegevens die met de software in een database staan opgeslagen. Waarom niet het [...] Lees verder »

College Bescherming Persoonsgegevens krijgt boetebevoegdheid

College Bescherming Persoonsgegevens krijgt boetebevoegdheid

De toelichting op het onlangs gepubliceerde wetsvoorstel datalekken bevat een interessante terloopse opmerking: het College Bescherming Persoonsgegevens zal de bevoegdheid krijgen boetes op te leggen. Momenteel alleen boete op schending meldplicht Op dit moment kan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) op grond van artikel 66 Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) alleen een boete opleggen voor schending van de [...] Lees verder »

Wetsvoorstel meldplicht datalekken gepubliceerd

Wetsvoorstel meldplicht datalekken gepubliceerd

Op 21 juni 2013 heeft de regering het wetsvoorstel meldplicht datalekken gepubliceerd. Wanneer dit wetsvoorstel wordt aangenomen, kan het niet melden van een datalek en/of het niet bijhouden van een overzicht van datalekken straks worden beboet met een boete van maximaal 450.000 euro. Een korte toelichting op basis van een eerste indruk. Vervolg op eerdere internetconsultatie Ongeveer [...] Lees verder »

Zorginstellingen onzorgvuldig met privacy volgens toezichthouder

Zorginstellingen onzorgvuldig met privacy volgens toezichthouder

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft bij negen zorginstellingen onderzoek verricht naar de beveiliging van patiëntendossiers. Het CBP concludeert dat deze beveiliging niet op orde is. De zorginstellingen dienen nu maatregelen te treffen, bij gebreke waarvan het CBP handhavend zal optreden. Toegang tot dossiers staat te ruim open Op grond van de wet mogen, behoudens [...] Lees verder »

Auteursrechtclaim van voormalig bestuurslid vereniging afgewezen vanwege impliciete licentie

Auteursrechtclaim van voormalig bestuurslid vereniging afgewezen vanwege impliciete licentie

Stel u heeft in de loop der jaren cursusmateriaal ontwikkeld voor een vereniging. De cursus is succesvol en u besluit het cursusmateriaal op de markt te gaan brengen als commerciële uitgave. Tot uw grote schrik blijkt vervolgens dat de vereniging de digitale exemplaren van uw boek gratis verspreidt. Kunt u de vereniging met een beroep [...] Lees verder »

ING bank hoeft gegevens gebruikers bankrekening piraterijwebsite niet vrij te geven

ING bank hoeft gegevens gebruikers bankrekening piraterijwebsite niet vrij te geven

De rechtbank Amsterdam heeft op 14 mei 2013 geoordeeld dat  de ING bank geen gegevens hoeft te verstrekken over de personen die gevolmachtigd zijn te beschikken over een bankrekening die wordt gebruik voor een piraterijwebsite.  FTD World en bankrekening van hoogbejaarde De zaak gaat over de website www.ftdworld.net. Via deze website kunnen verwijzingen worden gevonden naar auteursrechtelijk [...] Lees verder »

Geen gratis toegang voor curator tot administratie in de cloud

Geen gratis toegang voor curator tot administratie in de cloud

Het Gerechtshof Den Bosch heeft op 26 maart 2013 beslist dat een aanbieder van cloud diensten gewoon de normale tarieven in rekening mag brengen aan een curator die toegang wil tot de administratie van een failliete onderneming die bij die aanbieder is opgeslagen. Failliet bedrijf al sinds 2000 in de cloud Retera Interieurwerken is op 22 [...] Lees verder »

Risico op IE-inbreuk op grond van algemene voorwaarden volledig voor leverancier

Risico op IE-inbreuk op grond van algemene voorwaarden volledig voor leverancier

Kruidvat kan als afnemer de schade is geleden vanwege de verkoop van tas die inbreuk maakt op rechten van Oilily op volledig verhalen op haar leverancier Adventure Bags, aldus het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een arrest van 9 april 2013. De inhoud van de algemene voorwaarden van Kruidvat speelt hierbij een belangrijke rol. De verweren ten aanzien van o.m. [...] Lees verder »

Lobbyen, wheelen en dealen over de nieuwe privacyregels

Lobbyen, wheelen en dealen over de nieuwe privacyregels

Een tijdje geleden werden nieuwe privacyregels aangekondigd vanuit Brussel. Het wetgevingsproces is nu gaande. Het onderwerp leeft kennelijk, want er blijken namelijk meer dan 3.000 wijzigingen (amendementen) te zijn voorgesteld voor de nieuwe regels. Een deel van deze amendementen is afkomstig van lobbyisten; de belangen zijn dan ook groot. Het voorstel voor een nieuwe privacyverordening [...] Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen