U bent hier: Home > Auteur archieven: Mark Jansen

Auteur archieven: Mark Jansen

T: +31 (0)26 353 83 23
E: m.jansen@dirkzwager.nl


Mark Jansen heeft Nederlands Recht (2006; cum laude) en Bedrijfswetenschappen (2007) gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en werkt sinds december 2007 als advocaat op de sectie intellectuele eigendom en IT-recht van Dirkzwager.

Mark houdt zich in zijn dagelijkse praktijk bezig met alle facetten van het IE/IT-recht. Hij is daarbinnen met name gespecialiseerd in het privacyrecht en het IT-recht. Mark staat vooral de grotere ondernemingen en instellingen bij voor advies of in procedures, maar heeft ook diverse kleinere ondernemingen als cliënt.

Mark is lid van de redactie van de websites www.itenrecht.nl en www.ictmodelcontracten.nl. Daarnaast is Mark lid van de Vereniging voor Auteursrecht, de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht en de Vereniging Privacy Recht.

De blaasmuziek is een belangrijke hobby van Mark. Zo bespeelt hij de trombone in twee orkesten en (bij gelegenheid) in andere orkesten en bands. Daarnaast is Mark voorzitter van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld (www.jubalvarsseveld.nl). Verder is hij initiatiefnemer en programmeur van de software “Muziekadministratie”, die op www.muziekadministratie.nl kosteloos aan muziekverenigingen ter beschikking wordt gesteld.

Opleidingen:
Nederlands Recht, Radboud Universiteit Nijmegen (2006)
Bedrijfswetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen (2007)

Advocaat sinds:
2007

Bestaat er een verplichting tot updaten van software?

Bestaat er een verplichting tot updaten van software?

De laatste tijd is veel in het nieuws dat de ondersteuning voor Windows XP stopt. Het blijven gebruiken van deze software zou tot allerlei doemscenario’s kunnen leiden. Dit roept de vraag op of er een verplichting bestaat software te updaten. Opvallend genoeg biedt het strafrecht hiervoor wel aanwijzingen. Wet computercriminaliteit uit jaren ’90 Begin jaren ’90 is [...] Lees verder »

Hof van Justitie verklaart data-retentierichtlijn ongeldig

Hof van Justitie verklaart data-retentierichtlijn ongeldig

Het Hof van Justitie heeft op 8 april 2014 de richtlijn die opslag van verkeersgegevens verplicht stelt (dataretentierichtlijn) ongeldig verklaard. Dit kan grote gevolgen hebben in de hele Europese Unie. Achtergronden bij de zaak De dataretentierichtlijn verplicht, kort samengevat, aanbieders van telecom- en internetdiensten om verkeersgegevens voor bepaalde tijd te bewaren. De lidstaten moeten vervolgens nadere regels [...] Lees verder »

27-05-2014 Seminar ‘Beginselen van het privacyrecht’

27-05-2014 Seminar ‘Beginselen van het privacyrecht’

[ 27 mei 2014; 14:00 tot 16:30. ] Steeds meer organisaties zien het belang in van het voldoen aan het privacyrecht. Tegelijk is het voor veel organisaties ook nog lastig om aan de abstracte wetteksten concreet handen en voeten te geven. Wat betekent de wet nu precies? En waar te beginnen?In dit seminar zal worden stilgestaan bij de beginselen van het privacyrecht. De [...] Lees verder »

Boetes 845.000 euro Postcodeloterij et. al wegens schending bel-me-niet blijven overeind staan

Boetes 845.000 euro Postcodeloterij et. al wegens schending bel-me-niet blijven overeind staan

De rechtbank Rotterdam heeft op 20 maart 2014 geoordeeld dat de Autoriteit Consument en Markt terecht voor totaal 845.000 euro aan boetes heeft opgelegd aan de Postcodeloterij en andere goededoelenloterijen voor het schenden van de bel-me-niet wetgeving. Achtergronden Over de feiten in deze kwestie heb ik eerder geblogd. Het komt er kort gezegd op neer dat [...] Lees verder »

Europees Parlement neemt privacyverordening aan; ministers nu aan zet

Europees Parlement neemt privacyverordening aan; ministers nu aan zet

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de nieuwe privacyverordening, zo blijkt uit het eigen persbericht. Het voorstel zal nu door de Raad van Ministers (lees: alle lidstaten) moeten worden beoordeeld. Aangenomen voorstel Het parlement heeft vele wijzigingen aangebracht in het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie. Zo moet volgens de aangenomen tekst voortaan toestemming worden gevraagd [...] Lees verder »

Embedden, waar ligt de grens? Of zijn site-eigenaren nu vooral zelf aan zet?

Embedden, waar ligt de grens? Of zijn site-eigenaren nu vooral zelf aan zet?

Onlangs heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat het plaatsen van een hyperlink naar een openbare website geen inbreuk op auteursrechten op levert. Mijn collega Joost Becker heeft hier onlangs over al over geblogd. Uit de uitspraak wordt ook wel afgeleid dat embedden nu zou mogen. Een kleine nadere analyse. Svensson arrest: hyperlinken geen inbreuk Het arrest [...] Lees verder »

Cloud providers straks verplicht bij faillissement administratie klant te overhandigen; andere klanten betalen de rekening

Cloud providers straks verplicht bij faillissement administratie klant te overhandigen; andere klanten betalen de rekening

De regering heeft een wetsvoorstel voorgesteld op grond waarvan partijen die de administratie van een failliete partij onder zich houden, verplicht kunnen worden deze te verstrekken aan de curator. Dit is onder meer relevant voor aanbieders van clouddiensten. Betalen zij – en hun klanten – straks dubbel de rekening van een faillissement? Wetsvoorstel versterking positie [...] Lees verder »

Raad van State legt privacyrecht ruim uit; omslag in bestendige lijn?

Raad van State legt privacyrecht ruim uit; omslag in bestendige lijn?

De Raad van State heeft op 5 februari 2014 een uitspraak gedaan waarin het inzagerecht en het recht op correctie ruim worden uitgelegd. Het verzoek om schadevergoeding wordt alleen afgewezen. Komt de RvS hiermee terug op de bestendige lijn in zijn jurisprudentie? Achtergrond bij het geschil De kwestie handelt over een man die werkzaam is geweest als [...] Lees verder »

Consument verder beschermd bij uitleg algemene voorwaarden dankzij uitspraak Hof van Justitie

Consument verder beschermd bij uitleg algemene voorwaarden dankzij uitspraak Hof van Justitie

Op grond van het op 16 januari 2014 door het Europese Hof van Justitie gewezen arrest moeten bedingen uit algemene voorwaarden waarschijnlijk nog sneller op consumentenvriendelijke wijze worden uitgelegd. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor alle ondernemers die handelen met consumenten. Achtergronden bij het geschil De achtergronden bij het geschil zijn als volgt. Een Spaanse consument, [...] Lees verder »

Geen strafvervolging uploaders ebooks; OM door Gerechtshof aan eigen beleid gehouden

Geen strafvervolging uploaders ebooks; OM door Gerechtshof aan eigen beleid gehouden

Het Gerechtshof Den Haag heeft het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van een man die er van verdacht werd 4887 ebooks illegaal te hebben verspreid, omdat het OM in het eigen beleid heeft staan dat strafrechtelijke vervolging hiervoor niet gepast is. Verspreiden van ongeveer 5000 eBooks De zaak gaat over een man die [...] Lees verder »

Het volgen van klanten via Wifi-signalen

Het volgen van klanten via Wifi-signalen

Diverse media (o.m. NRC, nu.nl, NOS) berichten vandaag dat enkele winkels de bewegingen van klanten volgen via het WiFi- en/of Bluetooth-signaal in hun telefoon. De privacy van klanten zou in het geding zijn. Wat is er aan de hand? Herkennen van telefoons aan MAC-adres Iedere telefoon heeft enkele unieke serienummers aan boord. Een van die serienummers (het [...] Lees verder »

Handel in adresgegevens gelovigen door Reformatorisch Dagblad onrechtmatig

Handel in adresgegevens gelovigen door Reformatorisch Dagblad onrechtmatig

Erdmee Media, de uitgever van het Reformatorisch Dagblad, is door het College Bescherming Persoonsgegevens op de vingers getikt voor het verhandelen van adresgegevens van haar abonnees. Deze adresgegevens zijn vanwege de religieuze context namelijk te beschouwen als  “bijzondere persoonsgegevens”. Voor het verwerken daarvan is in dit geval de toestemming van de betrokkene noodzakelijk. Dit oordeel [...] Lees verder »

Overheid mag slechts kostprijs in rekening brengen bij uitoefening inzagerecht

Overheid mag slechts kostprijs in rekening brengen bij uitoefening inzagerecht

Het Hof van Justitie heeft een belangrijke uitspraak gedaan over (de kosten van) het inzagerecht. De kosten mogen niet te hoog zijn en overheden mogen slechts de kostprijs in rekening brengen. Over de vraag hoe inzage moet worden verleend, doet het Hof helaas geen uitspraak. Kosten uittreksel gemeentelijke basisadministratie De uitspraak van het Europese Hof is [...] Lees verder »

Overstappen van offline naar online verkoop: onderhoud van uw website en webshop

Overstappen van offline naar online verkoop: onderhoud van uw website en webshop

In een eerdere aflevering van de serie “overstappen van offline naar online verkoop” hebben we al geschreven over juridische aandachtspunten bij het inkopen van een website/webshop. Na de aankoop van de software bent u er echter niet. De software die voor uw website gebruikt wordt zal ook moeten worden onderhouden. In dit artikel staan we [...] Lees verder »

Transparantie groot goed bij privacykwesties, maar privédetectives krijgen enige ruimte voor uitzonderingen

Transparantie groot goed bij privacykwesties, maar privédetectives krijgen enige ruimte voor uitzonderingen

Een belangrijk uitgangspunt in het privacyrecht is transparantie. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens moet aan de betrokkene wier gegevens worden verwerkt kenbaar maken wie ze is en waarom de persoonsgegevens worden verwerkt. Hoe ver moet je hier echter in gaan? En bestaan er uitzonderingen op deze regel? Het Hof van Justitie heeft op [...] Lees verder »

Google lanceert bewerkersovereenkomst voor Google Analytics, maar voldoet deze ook aan het privacyrecht?

Google lanceert bewerkersovereenkomst voor Google Analytics, maar voldoet deze ook aan het privacyrecht?

Webwereld bericht dat Google heeft besloten een bewerkersovereenkomst aan te bieden aan alle Europese klanten van Google Analytics. Hiermee zouden zij voldoen aan het Europese privacyrecht. De vraag is ook of dat zo is. Bewerkersovereenkomst vereist bij uitbesteding verwerking persoonsgegevens Op grond van artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is het verplicht om een bewerkersovereenkomst te sluiten [...] Lees verder »

Hoge Raad staat bewijsbeslag in de cloud toe en neemt andere onduidelijkheden bewijsbeslag weg

Hoge Raad staat bewijsbeslag in de cloud toe en neemt andere onduidelijkheden bewijsbeslag weg

Het leggen van bewijsbeslag wordt steeds populairder. Toch was er in de praktijk nog onduidelijkheid over wat er wel en niet mogelijk is. De Hoge Raad heeft op 13 september 2013 in een prejudiciele beslissing enkelen knopen doorgehakt en daarmee diverse van deze onduidelijkheden weggenomen (of verminderd). Een korte analyse. Bewijsbeslag gelegd op 16.000 e-mails Aanleiding [...] Lees verder »

Overstappen van offline naar online verkoop: klantgegevens en klantcontact

Overstappen van offline naar online verkoop: klantgegevens en klantcontact

Iedere ondernemer onderhoudt graag contact met zijn klant. Wie de de overstap maakt van offline naar online ondernemen zal over die communicatie (extra) goed moeten nadenken. Het fysieke klantcontact valt immers (grotendeels) weg en (bijna) alle communicatie vindt elektronisch plaats. Er moet daarbij wel aan enkele regels worden voldaan.  In dit bericht in de serie [...] Lees verder »

Wbp volgens rechtbank Rotterdam niet van toepassing op digtaal verwerkte gegevens

Wbp volgens rechtbank Rotterdam niet van toepassing op digtaal verwerkte gegevens

Een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam laat zien dat er nog steeds veel misverstanden zijn over het bestandsgrip uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Een korte analyse. Inzage in onderzoeksdossiers verzocht, deels geweigerd Een man verzoekt bij DNB inzage in gegevens die de Nederlandsche Bank (DNB) over hem verwerkt. Dit verzoek is deels toegewezen. De gegevens die DNB [...] Lees verder »

Gebruik Google Analytics in strijd met wet volgens CBP

Gebruik Google Analytics in strijd met wet volgens CBP

In het recente oordeel over smart-tv’s van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) komt een interessante passage voor over Google Analytics. Het lijkt er op neer te komen dat iedereen die gebruik maakt van Google Analytics, volgens het CBP de wet schendt. Google verwerkt persoonsgegevens, ook bij “anonieme” instellingen Het CBP overweegt allereerst in het rapport dat het [...] Lees verder »

Status kindermishandeling in dossier geen persoonsgegevens volgens Hof Den Haag

Status kindermishandeling in dossier geen persoonsgegevens volgens Hof Den Haag

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 10 juli j.l. beslist dat een conclusie in een dossier over (vermeende) kindermishandeling niet is aan te merken als een persoonsgegeven. Een korte analyse. Mishandeling bevestigd noch weerlegd De kwestie is (juridisch gezien althans) zeer overzichtelijk. Naar aanleiding van een melding van een minderjarige, wordt een onderzoek gestart naar mogelijke kindermishandeling [...] Lees verder »

Overstappen van offline naar online verkoop: inleiding

Overstappen van offline naar online verkoop: inleiding

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2012 maar liefst 100% van de bedrijven over internettoegang beschikt en dat 84% een eigen website heeft. Volgens diezelfde cijfers kan echter slechts op een kwart van die websites een bestelling worden geplaatst. Er zijn dus nog steeds erg veel ondernemers die de stap naar volledige online [...] Lees verder »

Onvoorzichtige cloudgebruiker straks de gevangenis in?

Onvoorzichtige cloudgebruiker straks de gevangenis in?

Onlangs is een wetsvoorstel tot aanscherping van faillissementsfraude in internetconsultatie gegeven. Het wetsvoorstel bevat enkele bepalingen die niet alleen voor de fraudeurs in de klassieke zin van het woord relevant zijn. Het lijkt er op dat alle ondernemers die hun administratie buiten de deur plaatsen, het risico lopen op strafrechtelijke consequenties indien er iets mis [...] Lees verder »

Niet alles is voor Bassie (en Adriaan); acteurs moeten ook betaald worden voor video-opnames

Niet alles is voor Bassie (en Adriaan); acteurs moeten ook betaald worden voor video-opnames

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 21 mei 2013 bepaald dat Bassie en Adriaan bepaalde acteurs moeten betalen voor het uitbrengen van video-opnames van een deel van de series waarin die acteurs hebben meegespeeld. Het betoog van Bassie en Adriaan dat ze niet (meer) gebonden waren aan in het verleden gemaakte afspraken werd door het [...] Lees verder »

Wat mag een IT-leverancier doen die op een (gouden) berg met persoonsgegevens zit?

Wat mag een IT-leverancier doen die op een (gouden) berg met persoonsgegevens zit?

Steeds meer IT-dienstverlening wordt tegenwoordig op afstand aangeboden. Waar vroeger de software, hardware en data op locatie bij de klant stonden, worden deze tegenwoordig steeds vaker volledig door de leverancier beheerd. De leverancier krijgt hierdoor de beschikking over een (potentieel interessante) verzameling gegevens. Wat mag de leverancier hier nu eigenlijk vanuit privacyrechtelijk perspectief mee? Voorvraag 1: [...] Lees verder »

Buma, Stemra en SENA buiten de deur houden op grond van eigendomsrecht?

Buma, Stemra en SENA buiten de deur houden op grond van eigendomsrecht?

De rechtbank Noord-Holland heeft in een vonnis van 19 juni 2013 SENA verboden panden van (verhuurbedrijf) KAV te betreden, op straffe van een dwangsom van maximaal 5.000 euro. Verder hoeft KAV niet te betalen voor privegebruik van de radio door haar werknemers. Het vonnis bevat enkele interessante overwegingen. Controles door Sena bij KAV De kwestie gaat over [...] Lees verder »

Geen geld terug na mislukte automatisering vanwege ontbreken geldige ingebrekestelling

Geen geld terug na mislukte automatisering vanwege ontbreken geldige ingebrekestelling

De rechtbank Noord-Holland heeft onlangs geoordeeld in een geschil over mislukte automatisering. De situatie is vrij klassiek te noemen: het nieuw aangeschafte pakket voldoet niet aan de wensen, de afnemer trekt op een gegeven moment de stekker er uit en wenst terugbetaling en schadevergoeding. De afnemer krijgt bij de rechter echter geen gelijk. Wat is [...] Lees verder »

Handhaving privacyautoriteiten vs. Google graadmeter voor wat straks online wel en niet mag

Handhaving privacyautoriteiten vs. Google graadmeter voor wat straks online wel en niet mag

De gezamenlijke Europese privcytoezichthouders treden gezamenlijk op tegen Google naar aanleiding van het nieuwe privacybeleid van deze onderneming. Op termijn zou dit kunnen betekenen dat Google dwangsommen of boetes verbeurt. De ontwikkelingen in deze kwestie zijn relevant voor bijna alle aanbieders van online diensten, aangezien in deze kwestie in feite de norm wordt bepaald voor [...] Lees verder »

Mogelijk ook heffingen op printers, scanners, camera’s en andere apparaten die (deels) gebruikt kunnen worden voor het maken van een kopie

Mogelijk ook heffingen op printers, scanners, camera’s en andere apparaten die (deels) gebruikt kunnen worden voor het maken van een kopie

Het Hof van Justitie heeft onlangs een belangrijk arrest gewezen over de uitleg van de regels omtrent het maken van een papieren kopie. Dit arrest zou wel eens tot gevolg kunnen hebben dat er op termijn ook heffingen volgen op apparaten die alleen, of samen met andere apparaten, gebruikt kunnen worden om kopieën te maken. [...] Lees verder »

Waarom het BSN (burgerservicenummer) niet in databases mag worden gebruikt

Waarom het BSN (burgerservicenummer) niet in databases mag worden gebruikt

In software waarmee persoonsgegevens worden verwerkt zal veelal een uniek nummer worden toegekend aan iedere dataregel (record). Iedere persoon krijgt op die wijze een nummer toegekend. Dat nummer kan later weer gebruikt worden om verbanden te leggen tussen de (basis)gegevens en andere gegevens die met de software in een database staan opgeslagen. Waarom niet het [...] Lees verder »

College Bescherming Persoonsgegevens krijgt boetebevoegdheid

College Bescherming Persoonsgegevens krijgt boetebevoegdheid

De toelichting op het onlangs gepubliceerde wetsvoorstel datalekken bevat een interessante terloopse opmerking: het College Bescherming Persoonsgegevens zal de bevoegdheid krijgen boetes op te leggen. Momenteel alleen boete op schending meldplicht Op dit moment kan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) op grond van artikel 66 Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) alleen een boete opleggen voor schending van de [...] Lees verder »

Wetsvoorstel meldplicht datalekken gepubliceerd

Wetsvoorstel meldplicht datalekken gepubliceerd

Op 21 juni 2013 heeft de regering het wetsvoorstel meldplicht datalekken gepubliceerd. Wanneer dit wetsvoorstel wordt aangenomen, kan het niet melden van een datalek en/of het niet bijhouden van een overzicht van datalekken straks worden beboet met een boete van maximaal 450.000 euro. Een korte toelichting op basis van een eerste indruk. Vervolg op eerdere internetconsultatie Ongeveer [...] Lees verder »

Zorginstellingen onzorgvuldig met privacy volgens toezichthouder

Zorginstellingen onzorgvuldig met privacy volgens toezichthouder

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft bij negen zorginstellingen onderzoek verricht naar de beveiliging van patiëntendossiers. Het CBP concludeert dat deze beveiliging niet op orde is. De zorginstellingen dienen nu maatregelen te treffen, bij gebreke waarvan het CBP handhavend zal optreden. Toegang tot dossiers staat te ruim open Op grond van de wet mogen, behoudens [...] Lees verder »

Auteursrechtclaim van voormalig bestuurslid vereniging afgewezen vanwege impliciete licentie

Auteursrechtclaim van voormalig bestuurslid vereniging afgewezen vanwege impliciete licentie

Stel u heeft in de loop der jaren cursusmateriaal ontwikkeld voor een vereniging. De cursus is succesvol en u besluit het cursusmateriaal op de markt te gaan brengen als commerciële uitgave. Tot uw grote schrik blijkt vervolgens dat de vereniging de digitale exemplaren van uw boek gratis verspreidt. Kunt u de vereniging met een beroep [...] Lees verder »

ING bank hoeft gegevens gebruikers bankrekening piraterijwebsite niet vrij te geven

ING bank hoeft gegevens gebruikers bankrekening piraterijwebsite niet vrij te geven

De rechtbank Amsterdam heeft op 14 mei 2013 geoordeeld dat  de ING bank geen gegevens hoeft te verstrekken over de personen die gevolmachtigd zijn te beschikken over een bankrekening die wordt gebruik voor een piraterijwebsite.  FTD World en bankrekening van hoogbejaarde De zaak gaat over de website www.ftdworld.net. Via deze website kunnen verwijzingen worden gevonden naar auteursrechtelijk [...] Lees verder »

Geen gratis toegang voor curator tot administratie in de cloud

Geen gratis toegang voor curator tot administratie in de cloud

Het Gerechtshof Den Bosch heeft op 26 maart 2013 beslist dat een aanbieder van cloud diensten gewoon de normale tarieven in rekening mag brengen aan een curator die toegang wil tot de administratie van een failliete onderneming die bij die aanbieder is opgeslagen. Failliet bedrijf al sinds 2000 in de cloud Retera Interieurwerken is op 22 [...] Lees verder »

Risico op IE-inbreuk op grond van algemene voorwaarden volledig voor leverancier

Risico op IE-inbreuk op grond van algemene voorwaarden volledig voor leverancier

Kruidvat kan als afnemer de schade is geleden vanwege de verkoop van tas die inbreuk maakt op rechten van Oilily op volledig verhalen op haar leverancier Adventure Bags, aldus het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een arrest van 9 april 2013. De inhoud van de algemene voorwaarden van Kruidvat speelt hierbij een belangrijke rol. De verweren ten aanzien van o.m. [...] Lees verder »

Lobbyen, wheelen en dealen over de nieuwe privacyregels

Lobbyen, wheelen en dealen over de nieuwe privacyregels

Een tijdje geleden werden nieuwe privacyregels aangekondigd vanuit Brussel. Het wetgevingsproces is nu gaande. Het onderwerp leeft kennelijk, want er blijken namelijk meer dan 3.000 wijzigingen (amendementen) te zijn voorgesteld voor de nieuwe regels. Een deel van deze amendementen is afkomstig van lobbyisten; de belangen zijn dan ook groot. Het voorstel voor een nieuwe privacyverordening [...] Lees verder »

Strenge interpretatie OPTA bel-me-niet-regels in boetebesluit Postcodeloterij et al

Strenge interpretatie OPTA bel-me-niet-regels in boetebesluit Postcodeloterij et al

De OPTA heeft op 20 december 2012 boetes opgelegd aan onder meer de Postcodeloterij van in totaal 845.000,– euro voor het ongevraagd bellen van consumenten. Uit het recent gepubliceerde boetebesluit blijkt dat de OPTA daarbij de bel-me-niet regels streng interpreteert. Een korte analyse. Feiten De BankGiro Loterij, de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij behoren allemaal tot hetzelfde concern. [...] Lees verder »

Waar Big data botst met het privacyrecht en het databankenrecht

Waar Big data botst met het privacyrecht en het databankenrecht

Big Data is hot. Big Data laat namelijk zien dat in grote hoeveelheden gegevens allerlei interessante verbanden kunnen worden gelegd en conclusies kunnen worden getrokken. Bij het opzetten van een Big Data infrastructuur dient echter wel rekening te worden gehouden met enkele juridische aandachtspunten.  Big Data Big Data is een verzamelnaam voor allerlei verschillende technieken. Deze technieken [...] Lees verder »

Europese privacy-autoriteiten zetten handhaving tegen Google voort

Europese privacy-autoriteiten zetten handhaving tegen Google voort

Uit een persbericht van 27 februari 2013 (pdf) blijkt de gezamenlijke Europese privacy-toezichthouders de handhaving tegen Google voortzetten. Voor de zomer van 2013 zou er significante voortgang moeten zijn geboekt. Achtergronden bij nieuwe privacybeleid Google Op 24 janauri 2012 kondigde Google aan per 1 maart 2012 te komen met een nieuw overkoepelend privacybeleid. Dat nieuwe beleid riep veel [...] Lees verder »

Nieuwe eisen aan beveiliging persoonsgegevens per 1 maart 2013

Nieuwe eisen aan beveiliging persoonsgegevens per 1 maart 2013

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft op 19 februari 2013 nieuwe richtsnoeren gepubliceerd voor de beveiliging van persoonsgegevens. Deze richtsnoeren geven aan op welke wijze kan worden voldaan aan de plicht persoonsgegevens op een passende wijze te beveiligen. De nieuwe richtsnoeren treden in werking per 1 maart 2013. Beveiligingsverplichting bij verwerking persoonsgegevens Iedereen die persoonsgegevens verwerkt [...] Lees verder »

Device fingerprinting nog slechts deels onder cookiewet

Device fingerprinting nog slechts deels onder cookiewet

Uit de recente publicatie van de OPTA over cookies blijkt dat een genuanceerd standpunt is ingenomen over device finterprinting. Waar de minister in het verleden nog verdedigde dat voor ieder gebruik van browser-headers toestemming nodig is, stelt de OPTA zich nu op het standpunt dat dit alleen het geval is wanneer aanvullende gegevens over de [...] Lees verder »

Raad van State zet strenge lijn interpretatie inzagerecht voort

Raad van State zet strenge lijn interpretatie inzagerecht voort

De Raad van State heeft op 30 januari 2013 (wederom) geoordeeld dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet voorziet in een recht op inzage in stukken waarin persoonsgegevens worden verwerkt. Verder bevat de uitspraak een opvallende overweging over het bestandsbegrip, die overigens ingegeven lijkt door de stellingen van partijen zelf. Een korte analyse. Voormalig ambtenaar wil inzage [...] Lees verder »

Vaak vergeten, wel verplicht: bij ieder marketingbericht uitschrijfmogelijkheid vermelden

Vaak vergeten, wel verplicht: bij ieder marketingbericht uitschrijfmogelijkheid vermelden

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens moet bij ieder direct marketing bericht worden vermeld hoe de ontvanger zich kan uitschrijven voor dergelijke reclame. Deze verplichting wordt vaak vergeten. Toch is het belang groot. Anderhalf jaar terug werd een wetsvoorstel om deze plicht af te schaffen nog uitdrukkelijk door de Tweede Kamer verworpen. Veel aandacht voor [...] Lees verder »

Computerwinkel voor 50% aansprakelijk voor verlies data na upgrade besturingssysteem

Computerwinkel voor 50% aansprakelijk voor verlies data na upgrade besturingssysteem

De kantonrechter in Utrecht heeft onlangs geoordeeld dat een computerwinkel 50% van de schade moet dragen die is ontstaan door verlies van data dankzij de crash van een harde schijf, ondanks dat de computerwinkel aansprakelijkheid voor dataverlies expliciet had uitgesloten. Upgrade van oude laptop met behoud van data De eiser in deze kwestie is een man [...] Lees verder »

Hyperlinken naar wiskunde-uitwerkingen onrechtmatig, maar geen auteursrechtinbreuk

Hyperlinken naar wiskunde-uitwerkingen onrechtmatig, maar geen auteursrechtinbreuk

Het Hof Amsterdam heeft op 15 januari 2013 geoordeeld dat een wiskundedocent onrechtmatig heeft gehandeld door te hyperlinken naar uitwerkingen van wiskundeopgaven. Van auteursrechtinbreuk is volgens het Hof echter geen sprake. Het oordeel lijkt in lijn met bestaande rechtspraak over faciliteren van auteursrechtinbreuk.  Wiskundedocent link naar uitwerkingen opgaven De zaak gaat over het volgende. Een (voormalig) [...] Lees verder »

Hof Arnhem keurt terhandstelling AV conform dienstenrichtlijn goed

Hof Arnhem keurt terhandstelling AV conform dienstenrichtlijn goed

Het Hof Arnhem heeft onlangs in een arrest geoordeeld dat algemene voorwaarden ter hand mogen worden gesteld conform het regime van de dientenrichtlijn. Het arrest ging over autoverhuur, maar is in feite voor alle ondernemers met een website relevant. Dienstenrichtlijn en algemene voorwaarden Dankzij de dienstenrichtlijn zijn de regels over terhandstelling van algemene voorwaarden enige tijd [...] Lees verder »

Meer helderheid over transparantiebeginsel privacyrecht op komst

Meer helderheid over transparantiebeginsel privacyrecht op komst

Het Belgische Grondwettelijke Hof heeft onlangs in een arrest (pdf) aan het Europese Hof van Justitie uitleg gevraagd over de strekking van het transparantiebeginsel uit het privacyrecht. Het Belgische Hof wil met name weten of, en zo ja onder welke omstandigheden, het is toegestaan uitzonderingen op dit transparantiebeginsel in de wet op te nemen. De [...] Lees verder »

Hoge Raad introduceert aanvullende grondslag verwerking persoonsgegevens

Hoge Raad introduceert aanvullende grondslag verwerking persoonsgegevens

De Hoge Raad heeft in het arrest van 27 november 2012 geoordeeld dat onder omstandigheden ook in artikel 43 Wbp (het uitzonderingsartikel) een grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens kan worden gevonden. Het is onduidelijk of hiermee een verruiming van de privacywetgeving is gegeven. Strafrechtelijke kwestie Het arrest gaat over een strafrechtelijke kwestie. Een man is veroordeeld wegens [...] Lees verder »

Hof van Justitie dwingt controlemechanismes af in bewerkersovereenkomst

Hof van Justitie dwingt controlemechanismes af in bewerkersovereenkomst

Het Hof van Justitie heeft in het arrest van 22 november 2012 geoordeeld dat wanneer in de telecommunicatiesector de verwerking van persoonsgegevens  wordt uitbesteed, in de uitbestedingsovereenkomst clausules moeten staan zodat de uitbestedende partij kan controleren of het privacyrecht wordt nageleefd. Deze uitspraak is waarschijnlijk ook buiten de telecomsector van belang. Kern van het geschil: mogen [...] Lees verder »

Waarom de cookiewet zou moeten worden afgezwakt en de privacywet zou moeten worden aangescherpt.

Waarom de cookiewet zou moeten worden afgezwakt en de privacywet zou moeten worden aangescherpt.

Over de nieuwe cookiewet is erg veel te doen geweest. De meeste berichten gaan over (allerlei technische details rondom) de uitleg van die wet. In deze korte bijdrage wil ik laten zien dat er vraagtekens geplaatst kunnen worden bij het bestaan en de achterliggende gedachte van de cookiewet. Cookies zelf zijn passief Over cookies doen allerlei (spook)verhalen de [...] Lees verder »

Ook blijvende onmogelijkheid indien aanpassen systeem veel moeite kost

Ook blijvende onmogelijkheid indien aanpassen systeem veel moeite kost

De levering van complexe IT-geschillen heeft vaak veel voeten in de aarde. Voordat een systeem draait zijn vaak langdurige implementatietrajecten doorlopen en dat gaat lang niet altijd even soepel. Soms wordt daarbij een punt bereikt dat de afnemer eenvoudig “de stekker uit het project wil trekken” . Juridisch gezien is het echter meestal vereist om de [...] Lees verder »

GBA-uittreksel over enige tijd wellicht goedkoper

GBA-uittreksel over enige tijd wellicht goedkoper

Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch twijfelt of het in rekening brengen van leges voor een GBA-uittreksel in overeenstemming is met de privacyrichtlijn. Het Hof heeft dan ook besloten om prejudiciele vragen hierover te stellen aan het Hof van Justitie. Verzoek aan gemeente om historie uit GBA De kwestie voor het Gerechtshof Den Bosch gaat over het volgende. Een vrouw [...] Lees verder »

Ook Raad van State vraagt uitleg over privacyrecht aan Hof van Justitie

Ook Raad van State vraagt uitleg over privacyrecht aan Hof van Justitie

Evenals de rechtbank Middelburg heeft nu ook de Raad van State besloten om zogenaamde prejudiciele vragen te stellen aan het Hof van Justitie over enkele kernbegrippen uit het privacyrecht. Opvallend is dat er een grote overlap bestaat tussen de vragen van beide gerechtelijke instanties. Samenvatting van de kwesties De beide kwesties lijken sterk op elkaar en [...] Lees verder »

Privacybeleid Google moet veranderd volgens Europese toezichthouders

Privacybeleid Google moet veranderd volgens Europese toezichthouders

De artikel 29 werkgroep heeft vandaag een (uiterst kritische) brief aan Google verzonden, waarin wordt geconcludeerd dat het onlangs hernieuwde privacybeleid van Google niet voldoet aan de wet. De werkgroep doet in de brief ook enkele concrete aanbevelingen aan Google. Veranderingen privacybeleid Google per 1 maart 2012 Op 24 janauri 2012 kondigde Google aan per 1 maart 2012 te [...] Lees verder »

Statistieken privacycheck: 40% voldoet niet aan Wbp

Statistieken privacycheck: 40% voldoet niet aan Wbp

Iets meer dan anderhalf jaar geleden lanceerde Dirkzwager de privacycheck: een gratis online tool waarmee een ieder zelf kan toetsen of in de eigen organisatie wordt voldaan aan de eisen van het privacyrecht. De statistieken over het gebruik van deze tool laten enkele interessante gegevens zien. Onderaan dit bericht staat een korte toelichting bij de herkomst [...] Lees verder »

Mogelijke consequenties hack ziekenhuis Gouda

Mogelijke consequenties hack ziekenhuis Gouda

Onlangs werd bekend dat bij het Groene Hart ziekenhuis jarenlangs dossier toegankelijk zijn geweest via een nauwelijks beveiligde computer. In reactie hierop heeft het College Bescherming Persoonsgegevens laten weten dat het ziekenhuis om opheldering zal worden gevraagd. Het is, mede gelet op de mogelijke juridische consequenties, opvallend dat informatiebeveiliging kennelijk nog steeds zo weinig aandacht [...] Lees verder »

Zakelijke spammer beboet met 100.000 euro boete

Zakelijke spammer beboet met 100.000 euro boete

De OPTA heeft op 11 september 2012 besloten een boete van 100.000 euro op te leggen aan een bedrijf dat spam verzond. Het boetebesluit is onlangs gepubliceerd en bevat enkele interessante overwegingen. Na 680 klachten 100.000 euro boete De kwestie is op zichzelf vrij overzichtelijk. De OPTA heeft in de afgelopen jaren in totaal 680 klachten ontvangen [...] Lees verder »

Serie IT-geschillen in de praktijk: ontbinden of opzeggen

Serie IT-geschillen in de praktijk: ontbinden of opzeggen

Vandaag het 5e artikel in de serie “IT-geschillen in de praktijk“. In dit artikel staat de vraag centraal hoe om te gaan met een belangrijke vraag bij een IT-geschil: moet de overeenkomst worden ontbonden of beëindigd? Of anders gezegd: hoe kom ik van die overeenkomst af? In de vorige afleveringen uit deze serie hebben we al [...] Lees verder »

Minister kritisch over voorgestelde privacyverordening

Minister kritisch over voorgestelde privacyverordening

Het Nederlands Parlement heeft besloten om het voorstel voor een nieuwe Europese privacyverordening intern te bespreken. In dat kader hebben onlangs de vaste commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad en voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer in een schriftelijk overleg diverse vragen gesteld aan de Minister van Veiligheid en Justitie. Uit de antwoorden blijkt [...] Lees verder »

Serie IT-geschillen in de praktijk: de tekortkoming

Serie IT-geschillen in de praktijk: de tekortkoming

In de serie IT-geschillen in de praktijk vandaag de tekortkoming. Het is een van de belangrijkste, maar tegelijk ook vaak erg lastige vragen bij een IT-geschil: is er wel sprake van een tekortkoming? In dit artikel gaan we hier nader op in. Soll vs. ist In theorie is de vraag of er sprake is van een [...] Lees verder »

Belangen beboete horecaondernemers wegen zwaarder dan belang openbaarheid informatie

Belangen beboete horecaondernemers wegen zwaarder dan belang openbaarheid informatie

De rechtbank Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan in een geschil tussen Stichting Foodwatch en de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA), waarin is geoordeeld dat openbaarmaking van opgelegde sancties geen privacyschending is maar wel de betreffende ondernemers dusdanig disproportioneel zwaar zou treffen dat publicatie toch niet is toegestaan. Foodwatch wil openbaarheid inspectiegegevens horeca Foodwatch heeft, met een beroep op [...] Lees verder »

CBP int 120.000 euro aan dwangsommen bij RET wegens te lang bewaren reisgegevens studenten

CBP int 120.000 euro aan dwangsommen bij RET wegens te lang bewaren reisgegevens studenten

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft op 15 juni 2012 voor een totaalbedrag van 120.000 euro aan verbeurde dwangsommen bij de RET opgeeist wegens het te lang bewaren van reisgegevens van studenten met een OV-studentenjaarkaart. De onderhavige kwestie lijkt heel sterk op een soortgelijke kwestie bij de NS waarover ik onlangs al heb geblogd. Graag verwijs [...] Lees verder »

Niet te snel verwijzen naar algemene voorwaarden op Internet bij toepasselijkheid Weens Koopverdrag

Niet te snel verwijzen naar algemene voorwaarden op Internet bij toepasselijkheid Weens Koopverdrag

Er is in de praktijk regelmatig discussie over de vraag of algemene voorwaarden wel van toepassing zijn. Veelal blijkt de terhandstelling van die voorwaarden struikblok te zijn. De rechtbank ‘s-Hertogenbosch heeft onlangs geoordeeld dat bij overeenkomsten waar (in potentie) het Weens Koopverdrag op van toepassing is, naar het Weens Koopverdrag moet worden beoordeeld of de algemene [...] Lees verder »

Uitwisselen Midi-files bestraft met 50.000 euro boete

Uitwisselen Midi-files bestraft met 50.000 euro boete

De rechtbank Breda heeft in een vonnis van 25 juli 2012 een man die Midi-bestanden uitwisselde in een groep veroordeeld tot het betalen van een (contractuele) boete van 50.000 euro. Verkoop van Midi-bestanden door Younique Het betreft een geschil tussen Younique en een man (in het vonnis aangeduid met “D”). Younique is een professioneel productiebedrijf van [...] Lees verder »

Europese Commissie houdt consultatie over mogelijke introductie beveiligingsverplichting netwerken en computers

Europese Commissie houdt consultatie over mogelijke introductie beveiligingsverplichting netwerken en computers

De Europese Commissie overweegt het introduceren van een algemene beveiligingsverplichting voor netwerken en computersystemen, aldus een persbericht. De Commissie houdt in dat kader nu een consultatie onder het algemene publiek. Bestaande verplichting verwerkers persoonsgegevens Op dit moment bestaat op grond van de privacyrichtlijn in alle landen van de Europese Unie de verplichting om passende maatregelen te [...] Lees verder »

Hof van Justitie: ook overheden komt beroep op databankenrecht toe

Hof van Justitie: ook overheden komt beroep op databankenrecht toe

Het Hof van Justitie heeft in een recent arrest bevestigd dat ook overheden zich kunnen beroepen op de bescherming die het databankenrecht biedt aan gegevensverzamelingen. Databankrechtelijke bescherming voor overheden of niet? In Nederland is enige discussie geweest over de vraag of de door overheden aangelegde gegevensverzamlingen wel worden beschermd door het databankenrecht. In de databankenrichtlijn staat [...] Lees verder »

Zwarte lijst en legitimatieplicht op veilingsites

Zwarte lijst en legitimatieplicht op veilingsites

Detailhandel Nederland pleit voor het invoeren van een legitimatieplicht voor (veiling)websites waarop spullen kunnen worden verkocht en voor het aanleggen van zwarte lijsten van bekende helers. Dit alles zou diefstal uit winkels moeten tegengaan. Een korte beschouwing over deze twee ideeën. Verplichte legitimatie op websites Het lijkt er op dat voor de verplichte legitimatie van (particuliere) [...] Lees verder »

Open access krijgt boost in Horizon 2020

Open access krijgt boost in Horizon 2020

De resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat wordt gefinancierd in het kader van het Horizon 2020 programma (KP8) zullen moeten worden vrijgegeven onder een open access licentie.  Horizon 2020 is het Europese kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling. In het kader van dit programma worden onder meer fondsen ter beschikking gesteld aan wetenschappers en onderzoeksgroepen voor het [...] Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen