Home > Artikelen van Jaap Kronenberg (pagina 3)

Artikelen van Jaap Kronenberg

T: +31 (0)26 353 83 67
E: kronenberg@dirkzwager.nl


Jaap Kronenberg is in 1986 advocaat geworden na zijn studie aan de Universiteit van Utrecht. Hij is de grondlegger van de sectie intellectuele eigendom (IE) en IT-recht van Dirkzwager. Zijn specialisatie ligt op het vlak van adviseren en procederen over auteursrechten, merken, octrooien (patenten), modellen, handelsnamen, databanken en know how. Dat omvat ook de advisering over samenwerking in Research & Development trajecten en de exploitatie (van IE-rechten) via licentiecontracten. Hij is tevens thuis in reclamerecht en onrechtmatige publicaties. Voorts is Jaap een ervaren adviseur voor IT geschillen, het opstellen en uitonderhandelen van IT contracten, de ontwikkeling en exploitatie van e-commerce concepten en voor privacy vraagstukken. Hij heeft onder meer (internationale) bedrijven in industrie en handel, onderzoeksinstellingen, universiteiten, hoge scholen en instellingen in de zorg en in de culturele sector als cliënten. Jaap is lid van de Nederlandse Vereniging voor Intellectuele Eigendom, de Benelux Vereniging voor Merken- en Modellenrecht en de Vereniging voor Auteursrecht. Hij is groot liefhebber van design meubels, klassieke muziek en de bergen. Jaap is maatschappelijk actief in verschillende bestuurlijke functies in de culturele sector en de zorg.
Uitspraak Hoge Raad in NEN-normen zaak

Uitspraak Hoge Raad in NEN-normen zaak

De Hoge Raad heeft op 22 juni 2012 geoordeeld dat in het Bouwbesluit verwezen NEN-normen de burgers wel binden maar deze normen niet gratis beschikbaar hoeven te zijn. Daarmee heeft de Hoge Raad uitsprak gedaan in een principiële procedure, die door Knooble (onderdeel van Centraal Bureau Bouwtoezicht B.V. te Arnhem) ... Lees meer »

Waar procederen bij adword-merkinbreuk?

Waar procederen bij adword-merkinbreuk?

Het gebruik van het merk van een concurrent als adword om advertenties van eigen producten op Google te laten verschijnen is in bepaalde gevallen toegestaan (zie eerdere berichten). Het voordeel van dergelijke adwordadvertenties is het grote bereik via internet, zelfs grensoverschrijdend. De concurrent vindt het vaak niet leuk en zal ... Lees meer »

Advocaten en fiscalisten in China

Advocaten en fiscalisten in China

Voor het zaken doen in China zijn lokale adviseurs onontbeerlijk. Daarom is het internationale netwerk van Dirkzwager sedert november 2011 uitgebreid met een advocaten en fiscalisten kantoor in China. Het kantoor heet HIL- international lawyers and advisors en heeft vestigingen in Beijing en Shanghai en ook een vestiging in Amsterdam. Lees meer »

Wageningen Universiteit maakt geen reclame voor melk

Wageningen Universiteit maakt geen reclame voor melk

Wakker Dier had een klacht ingediend tegen ‘Wageningen University & Researchcentre’ en Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) bij de Reclame Code Commissie. Volgens Wakker Dier zou Wageningen UR in haar berichten over wetenschappelijk onderzoek in feite reclame hebben gemaakt voor melk. Die reclame zou niet geoorloofd zijn, omdat er ontoelaatbare gezondheidsclaims in zouden ... Lees meer »

Lego namaak verboden ondanks standaardisatiebehoefte

Lego namaak verboden ondanks standaardisatiebehoefte

Lego had met haar octrooien een bijna monopoliepositie verworven op de markt van speelgoed bouwsteentjes. Nu die octrooien zijn verlopen, zien concurrenten hun kansen op die markt. Omdat het publiek behoefte heeft aan steentjes die uitwisselbaar zijn met de legosteentjes, proberen de concurrenten in de vormgeving zoveel mogelijk aan te sluiten bij ... Lees meer »

“Nijn – eleven” een geoorloofde parodie

“Nijn – eleven” een geoorloofde parodie

Dick Bruna en Mercis BV hebben geprobeerd om 7 afbeeldingen op internet te verbieden, waarin Nijntje  wordt geassocieerd met drugs, hard core muziek, geweld en terrorisme. In eerste instantie werden 2 afbeeldingen (waaronder “Nijn – eleven”) verboden en 5 toegelaatbaar geacht. Die 5 toelatbare afbeeldingen werden gezien als een geoorloofde parodie, ... Lees meer »

Hof Leeuwarden miskent mogelijkheid van inburgering na merkinschrijving

Hof Leeuwarden miskent mogelijkheid van inburgering na merkinschrijving

In een jarenlang voortslepend juridisch conflict tussen Sport Direct en Sports World over de vraag of SPORTSDIRECT inbreuk maakt op SPORTDIRECT heeft het Hof Arnhem (nevenzittingsplaats Leeuwarden) op 17 mei 2011 een merkwaardige uitspraak gedaan over inburgering van een merk. Volgens het Hof zou een beschrijvend teken (zoals SPORTDIRECT), na de inschrijving ... Lees meer »

Naar boven scrollen