Home > Artikelen van Jaap Kronenberg (pagina 4)

Artikelen van Jaap Kronenberg

T: +31 (0)26 353 83 67
E: kronenberg@dirkzwager.nl


Jaap Kronenberg is in 1986 advocaat geworden na zijn studie aan de Universiteit van Utrecht. Hij is de grondlegger van de sectie intellectuele eigendom (IE) en IT-recht van Dirkzwager. Zijn specialisatie ligt op het vlak van adviseren en procederen over auteursrechten, merken, octrooien (patenten), modellen, handelsnamen, databanken en know how. Dat omvat ook de advisering over samenwerking in Research & Development trajecten en de exploitatie (van IE-rechten) via licentiecontracten. Hij is tevens thuis in reclamerecht en onrechtmatige publicaties. Voorts is Jaap een ervaren adviseur voor IT geschillen, het opstellen en uitonderhandelen van IT contracten, de ontwikkeling en exploitatie van e-commerce concepten en voor privacy vraagstukken. Hij heeft onder meer (internationale) bedrijven in industrie en handel, onderzoeksinstellingen, universiteiten, hoge scholen en instellingen in de zorg en in de culturele sector als cliënten. Jaap is lid van de Nederlandse Vereniging voor Intellectuele Eigendom, de Benelux Vereniging voor Merken- en Modellenrecht en de Vereniging voor Auteursrecht. Hij is groot liefhebber van design meubels, klassieke muziek en de bergen. Jaap is maatschappelijk actief in verschillende bestuurlijke functies in de culturele sector en de zorg.
Wetenschappelijke vrijheid overleeft rituele slacht

Wetenschappelijke vrijheid overleeft rituele slacht

Twee publicaties van de Wageningen UR over de gevolgen van onverdoofd (ritueel)slachten op het dierenwelzijn zijn in het debat over het wetsvoorstel Thieme (verbod onverdoofd slachten) aangehaald. De Joodse kerkgenootschappen hebben in kort geding van Wageningen UR geeist te antwoorden op 33 vragen over die publicaties, concept versies af te geven en ... Lees meer »

NEN-normen vanaf 1 januari 2012 gratis

NEN-normen vanaf 1 januari 2012 gratis

Sedert 2006 loopt er een procedure over de vraag of in het Bouwbesluit verwezen NEN-normen als wettelijke voorschriften zijn aan te merken die kosteloos beschikbaar gesteld moeten worden door de overheid. Het kabinet heeft, vooruitlopend op de uitspraak van de Hoge Raad, in een brief van 30 juni 2011 aan de Tweede ... Lees meer »

Europees merk geeft inbreuk verbod voor gehele EU

Europees merk geeft inbreuk verbod voor gehele EU

De houder van een Europees merk “WEBSHIPPING’ wordt geconfronteerd met een inbreuk op zijn merk in Frankrijk. Hij vraagt, op basis van zijn Europese merk, aan de Franse rechter een inbreuk verbod uit te spreken tegen die inbreukmaker. De rechter wijst dat verbod toe, met een dwangsom, maar beperkt dat ... Lees meer »

19-05-2011 – ‘Collectieve merken, anders dan normaal’, Lunch-workshop

19-05-2011 – ‘Collectieve merken, anders dan normaal’, Lunch-workshop

Deze lunch-workshop is bedoeld voor houders en gebruikers van collectieve merken. Tijdens de lunch zullen de kenmerken van een collectief merk worden behandeld. Met name zal de aandacht worden besteed aan de kenmerken die anders zijn dan bij ‘normale’ merken. Vervolgens zal aan de hand van enkele (vooraf toegezonden) vraagstellingen ... Lees meer »

Hansgrohe wint met modelrecht op douchekop

Hansgrohe wint met modelrecht op douchekop

Hansgrohe strijdt sinds 2006 tegen de Niagara hand-regendouchekop van Tiger. Hansgrohe roept haar modelrecht in, maar verloor in eerste instantie. De rechtbank vond de kenmerkende vormgeving van de als model gedeponeerde douchekop vooral een uiting van bestaande stijl of modetrends en technisch bepaald. De wel beschermde elementen verschillen te veel met de douchekop van Tiger om een ... Lees meer »

Verwarrende lettercombinaties SYOU en SIOUX?

Verwarrende lettercombinaties SYOU en SIOUX?

Het al sinds 1976 bestaande schoenmerk SIOUX wordt in 2008 geconfronteerd met een Benelux merkdepot SYOU van een startende ondernemer voor soortgelijke produkten, waaronder schoenen. SIOUX stelt oppositie in tegen dat merkdepot. Zij baseert zich op haar oudere merk en stelt dat het publiek in verwarring zal raken. De vraag ... Lees meer »

Kan de Griekse letter ‘α’ een merk zijn?

Kan de Griekse letter ‘α’ een merk zijn?

De kleine letter ‘α’ uit het Griekse alfabet is door het Duitse bedrijf Borco als Europees beeldmerk aangevraagd voor alcoholische dranken, uitgezonderd bier en wijn. Dat merk is geweigerd, omdat de Griekse consumenten in de Griekse letter ‘α’ geen merk zouden herkennen. Het Hof van Justitie van de EU heeft de weigering ongedaan ... Lees meer »

Gewijzigde adwords policy van Google, wie wordt er beter van?

Gewijzigde adwords policy van Google, wie wordt er beter van?

Google verruimt haar adwords advertentiedienst in Europa (zie de aankondiging en het nieuwe beleid van Google). Na zet Google nu ook in Europa de (eerder halfgesloten) deuren wijd open voor de koppeling van advertenties aan het merk van een ander. Google breidt daarmee haar verdienmogelijkheden via adwords in Europa aanzienlijk uit. ... Lees meer »

Naar boven scrollen