U bent hier: Home > Artikelen van Lot Nelissen

Artikelen van Lot Nelissen

T:
E: ieit@dirkzwager.nl


Lot Nelissen is sedert 1 oktober 2012 niet meer werkzaam bij Dirkzwager. Heeft u vragen of wilt u een advies neemt u dan contact op met een van de hieronder genoemde advocaten van de sectie Intellectuele Eigendom en IT-recht. Jaap Kronenberg +31 (0)26 353 83 67 kronenberg@dirkzwager.nl Meer info Ernst-Jan van de Pas +31 (0)26 353 83 23 vandepas@dirkzwager.nl Meer info Joost Becker +31 (0)26 353 83 77 becker@dirkzwager.nl Meer info Mark Jansen +31 (0)26 353 83 67 m.jansen@dirkzwager.nl Meer info Esther Mommers +31 (0)26 353 83 23 mommers@dirkzwager.nl Meer info
De onderzoeksplicht van de afnemer

De onderzoeksplicht van de afnemer

In onderhavige kwestie ging het om een vermeende auteursrechtinbreuk op dessins van stoffen. Interessant aan deze uitspraak is dat het Hof in Den Bosch zich uitlaat over de onderzoeksplicht die een afnemer van stoffen uit China in acht moet nemen. Deze onderzoeksplicht gaat ver, aldus het Hof. Lees verder »

Inhuren reclamebureau? Denk aan de auteursrechten!

Inhuren reclamebureau? Denk aan de auteursrechten!

Bescherming van teksten, foto’s, huisstijlen en websites is essentieel voor bedrijven. Op deze teksten, foto’s, huisstijlen en websites rusten veelal auteursrechten. Aan de auteursrechthebbende zijn de exclusieve rechten tot het kopiëren en publiceren van deze werken voorbehouden. Als hoofdregel geldt dat de maker van het werk de auteursrechthebbende is. In de ... Lees verder »

OPTA gaat geautomatiseerd controleren of wordt voldaan aan de nieuwe cookiewet

OPTA gaat geautomatiseerd controleren of wordt voldaan aan de nieuwe cookiewet

OPTA heeft tegenover Tweakers.net aangekondigd dat zij door middel van een automatische ”cookiemonitor” gaat controleren of de nieuwe cookie wetgeving wordt nageleefd. Zie eerdere berichten over deze nieuwe wetgeving op onze weblog onder andere hier en hier. De tool zorgt ervoor dat automatisch wordt nagegaan of websites zonder toestemming cookies plaatsen. ... Lees verder »

Nieuw concept ‘Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen’

Nieuw concept ‘Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen’

Staatssecretaris Teeven van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft regels voorgesteld die de wervings- en reclameactiviteiten van kansspelaanbieders aan banden moet leggen. Vorige week heeft hij het voorstel tot AMVB “Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen” aan de Tweede Kamer toegestuurd en ter consultatie online geplaatst. Doel van deze regeling is misleidende ... Lees verder »

Beroep portretrechten straatvoetballer zonder succes

Beroep portretrechten straatvoetballer zonder succes

Professionele straatvoetballer Wasi figureert regelmatig als fotomodel in commerciële uitingen. Zo heeft Wasi onder andere als fotomodel geposeerd voor promotionele activiteiten van Monta, een organisatie die straatvoetbal promoot. Partijen hebben hiervoor meerdere promotieovereenkomsten afgesloten. Na het beëindigen van deze promotieovereenkomsten is het silhouet van Wasi gebruikt voor een logo voor op o.a. kinderkleding ... Lees verder »

OPTA laat zich uit over nieuwe cookieregels: ‘cookie verwijderen = intrekken toestemming’

OPTA laat zich uit over nieuwe cookieregels: ‘cookie verwijderen = intrekken toestemming’

Sinds afgelopen dinsdag (5 juni 2012) zijn de nieuwe cookie regels van kracht. Deze regels houden in dat websitehouders bezoekers moeten informeren en vooraf toestemming moeten vragen alvorens zij een cookie of andere gegevens op computers (maar ook smartphones, spelcomputers en tablets) van bezoekers mogen plaatsen. Dit geldt niet voor ... Lees verder »

Sinds vandaag moet voldaan worden aan nieuwe cookieregels

Sinds vandaag moet voldaan worden aan nieuwe cookieregels

De verschillende media staan er vol van, sinds vandaag (5 juni 2012) moeten alle partijen met een website gericht op Nederland voldoen aan de nieuwe cookie regels. Zie voor meer informatie over deze nieuwe regels een eerder bericht op onze weblog. Door de nieuwe wetgeving vandaag van kracht te laten zijn, voorkomt Nederland dat ... Lees verder »

De eerste kamer is akkoord met wetsvoorstel cookies

De eerste kamer is akkoord met wetsvoorstel cookies

Eerder berichtten wij op dit blog al over het wetsvoorstel omtrent cookies, zie voor een uitgebreide behandeling van dit wetsvoorstel onder andere hier, hier en hier. Vorige week is bekend geworden dat de eerste kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel. Het lijkt erop dat de gewijzigde wet al snel in werking treedt (mogelijk zelfs al vrijdag 1 ... Lees verder »

Dirkzwager beantwoordt al uw vragen over intellectuele eigendom op 26 april 2012!

Dirkzwager beantwoordt al uw vragen over intellectuele eigendom op 26 april 2012!

Donderdag 26 april 2012 is het de Dag van de Intellectuele Eigendom. Auteursrechten, modellen, merken, handelsnamen, databanken en octrooien (IE-rechten) worden gevierd, omdat zij innovatie brengen. Dirkzwager viert mee. Daarom kunt u op donderdag 26 april a.s. tussen 09.00 uur en 17.00 uur met een gespecialiseerde advocaat van de Sectie Intellectuele Eigendom & IT bellen ... Lees verder »

Vernietiging arbitraal vonnis lastig

Vernietiging arbitraal vonnis lastig

Partijen hebben eerder al bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (‘SGOA’) over onderhavig geschil geprocedeerd. De SGOA heeft geoordeeld dat er sprake was van een tekortkoming door MKBackup jegens Gofilex. Omdat MKBackup het daar niet mee eens was, is zij bij de rechtbank in Amsterdam tegen dit arbitraal vonnis opgekomen. Uit het recent ... Lees verder »

Consumentenautoriteit verscherpt toezicht op onbetrouwbare webwinkels

Consumentenautoriteit verscherpt toezicht op onbetrouwbare webwinkels

Deze week presenteerde de Consumentenautoriteit haar aandachtsgebieden voor 2012 en 2013. De Consumentenautoriteit gaat onder meer scherp toezien op onbetrouwbare webwinkels. De totale markt voor online winkelen is immers nog steeds (ondanks de crisis) enorm aan het groeien. Ook het aantal webwinkels groeit aanzienlijk. Niet alle webwinkels voldoen echter aan de geldende regelgeving. Steeds ... Lees verder »

Fotoboek ‘Cruijff – De Ajacied’ kan niet door Cruijff worden verboden

Fotoboek ‘Cruijff – De Ajacied’ kan niet door Cruijff worden verboden

Ook het Hof Amsterdam heeft zich uit moeten laten over het fotoboek ‘Cruijff – De Ajacied’. In een eerder blog hebben wij al bericht over de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam. De rechtbank oordeelde dat Cruijff zich niet kan verzetten tegen de uitgifte van een boek met een verzameling foto’s uit zijn Ajax-tijd als ... Lees verder »

Een recht of legitiem belang bij een domeinnaam waar het merk van een ander in voorkomt

Een recht of legitiem belang bij een domeinnaam waar het merk van een ander in voorkomt

Via een zogenoemde UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) procedure kan een vordering tot overdracht van een domeinnaam worden ingesteld. Dit is een arbitrage procedure voor het oplossen van geschillen over .com, .org en .net domeinnamen. Het voordeel van de UDRP procedure is dat deze redelijk goedkoop is, de procedure relatief snel ... Lees verder »

Handelsnaaminbreuk op hoogte

Handelsnaaminbreuk op hoogte

De rechter in Leeuwarden heeft zich eind november 2011 uitgesproken in een geschil over de naam ‘LOFT’. Eiser gebruikt sinds mei 2007 de naam ‘LOFT ruimte voor inspiratie’ voor evenementen voor groepen in een kerkgebouw in Leeuwarden. Het World Trade Center in Leeuwarden beschikt over een nieuw restaurant op de ... Lees verder »

Agenda Consumentenautoriteit 2012-2013: meer toezicht op online winkelen

Agenda Consumentenautoriteit 2012-2013: meer toezicht op online winkelen

De Consumentenautoriteit heeft vorige week de voorgenomen agenda voor 2012-2013 bekend gemaakt. De Consumentenautoriteit gaat haar aandacht de komende jaren op drie gebieden richten, te weten: - misleidende en agressieve telemarketing; - leverings- en betalingsproblemen bij webwinkels; en - intransparantie van prijzen in de reisbranche. Ook heeft de voorzitster van de Consumentenautoriteit bekend gemaakt ... Lees verder »

Ook bij doorverkoop concerttickets voldoen aan de Wet Koop op Afstand

Ook bij doorverkoop concerttickets voldoen aan de Wet Koop op Afstand

Indien verkopers via Internet producten verkopen moeten zij voldoen aan bepaalde informatieverplichtingen. In een zaak voor de kantonrechter in Amsterdam ging het over de verkoop van concerttickets voor U2 op Internet. Eiser stelde dat de verkoper van de tickets niet aan zijn informatieverplichting had voldaan. Verkoper had immers niet vermeld dat de ... Lees verder »

Vooruitbetalen bij internet bestellingen

Vooruitbetalen bij internet bestellingen

Veel webwinkeliers vragen consumenten om de bij hen op internet bestelde producten bij vooruitbetaling te voldoen. In de markt bestaat veel onduidelijkheid of dit eigenlijk wel kan. Artikel 7:26 lid 1 BW bepaalt immers dat, in geval van consumentenkoop, geen volledige vooruitbetaling verlangd mag worden. Van deze regeling kan worden afgeweken ... Lees verder »

Nu ook volg-me-niet-register op Internet!

Nu ook volg-me-niet-register op Internet!

Na het bel-me-niet-register waarover wij eerder op dit weblog al hebben bericht is er vanaf vandaag ook een digitaal volg-me-niet-register opengesteld. Het doel van dit register is om de privacy van internetgebruikers te garanderen. Het register is ingesteld naar aanleiding van het debat omtrent cookies (waarover op dit blog meer is geschreven, ... Lees verder »

Vergaande inperking persexceptie: uitleg Hof Leeuwarden

Vergaande inperking persexceptie: uitleg Hof Leeuwarden

Op grond van artikel 15 lid 1 Auteurswet (‘Aw’) is het overnemen van berichten uit de pers door de pers zonder toestemming, de zogenaamde persexceptie, toegestaan, tenzij het auteursrecht op die artikelen is voorbehouden. Uit lid 2 volgt echter dat een dergelijk auteursrechtvoorbehoud niet geldt voor nieuws- en gemengde berichten. Deze berichten mogen dus altijd ... Lees verder »

Zwitsers (kussen)gevecht: merk- en handelsnaaminbreuk op Swiss Sense

Zwitsers (kussen)gevecht: merk- en handelsnaaminbreuk op Swiss Sense

Swiss Sense, handelaar in bedden, slaapkamermeubilair en slaapkamerartikelen, is een kort geding procedure gestart tegen De Ondernemer, handelaar in bedden, matrassen en aanverwante artikelen via internet onder de naam Swiss Comfort. De rechtbank in Alkmaar heeft zich over het geschil uitgelaten. De uitkomst van deze procedure had mijns inziens ook anders kunnen ... Lees verder »

Lingerie oorlog: Sapph maakt inbreuk op Marlies Dekkers

Lingerie oorlog: Sapph maakt inbreuk op Marlies Dekkers

Vorige week heeft de rechtbank in Utrecht vonnis gewezen in de roemruchte bh-bandjes oorlog tussen Marlies Dekkers en Sapph. De rechtbank oordeelt dat Sapph met vier bh’s en een slip inbreuk maakt op de auteursrechten van Marlies Dekkers. Een ruim verbod wordt uitgesproken richting Sapph en tevens moet Sapph schadevergoeding aan Marlies Dekkers betalen. Hoe ... Lees verder »

Wat moet in een advertentie over de kenmerken en de vanafprijs van het product worden vermeld?

Wat moet in een advertentie over de kenmerken en de vanafprijs van het product worden vermeld?

Daarover heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zich recentelijk uitgelaten. Op Europees niveau is er in 2005 een richtlijn aangenomen betreffende oneerlijke handelspraktijken, waaronder oneerlijke reclame, die de belangen van consumenten moet beschermen. In deze richtlijn is onder meer bepaald dat in het geval van een uitnodiging ... Lees verder »

29-09-11 – Wegens succes herhaald: Workshop E-commerce en Internetmarketing

29-09-11 – Wegens succes herhaald: Workshop E-commerce en Internetmarketing

E-commerce en Internetmarketing Wegens groot succes herhaald! De workshop ‘E-commerce en Internetmarketing’ is een geactualiseerde versie van de workshop ‘Webwinkels, booming business’ die de sectie IE/IT vorig jaar heeft gegeven. In de workshop ‘E-commerce en Internetmarketing’ wordt opnieuw aandacht besteed aan e-commerce en internetmarketing, toegespitst op recente rechtspraak en wetgeving. Aan ... Lees verder »

Dirkzwager beantwoordt al uw vragen over intellectuele eigendom op 26 april 2011!

Dirkzwager beantwoordt al uw vragen over intellectuele eigendom op 26 april 2011!

Dinsdag 26 april 2011 is het de Dag van de Intellectuele Eigendom. Auteursrechten, modellen, merken, handelsnamen, databanken en octrooien (IE-rechten) worden gevierd, omdat zij innovatie brengen. Dirkzwager viert mee. Daarom kunt u op dinsdag 26 tussen 09.00 uur en 17.00 uur met een gespecialiseerde advocaat van de Sectie Intellectuele Eigendom & IT ... Lees verder »

Rechter oordeelt in handelsnaamgeschil: ‘Uit een beeldscherm komt geen bier’

Rechter oordeelt in handelsnaamgeschil: ‘Uit een beeldscherm komt geen bier’

Handelsnaamgeschil tussen Minibar in Amsterdam en De Minibar in Eindhoven. Eiser stelt dat er sprake is van een handelsnaaminbreuk omdat beide ‘hippe bars’ zijn en beide bars actief zijn via sociale media. Via deze media hebben zij een ‘community’ opgebouwd van ‘vrienden’ en (potentiële) klanten, die ook van buiten de regio komen. De bars ... Lees verder »

OPTA maakt focus 2011 bekend

OPTA maakt focus 2011 bekend

Eerder hebben wij u op dit blog bericht over een persbericht van de OPTA waarin zij haar focus voor 2011 bekend maakte. Naast het onderzoeken van de praktische invulling van de nieuwe cookiewetgeving krijgt de OPTA er nog een aantal andere taken bij, tenminste als het wetsvoorstel om de Telecommunicatiewet te wijzigingen ... Lees verder »

OPTA gaat praktische invulling nieuwe cookiewetgeving onderzoeken

OPTA gaat praktische invulling nieuwe cookiewetgeving onderzoeken

De OPTA heeft vandaag bekend gemaakt dat zij er in 2011 een aantal nieuwe taken bij krijgt, die het gevolg zijn van nieuwe regels naar aanleiding van wijzigingen in Europese regelgeving. Zo zal zij onder andere de praktische invulling onderzoeken van de invoering van nieuwe cookiewetgeving. Wat houdt deze nieuwe cookiewetgeving precies in? Lees verder »

Geen Thuisbezorgd.nl feestje voor Just-Eat!

Geen Thuisbezorgd.nl feestje voor Just-Eat!

Het Hof Amsterdam is van oordeel dat Just-Eat onrechtmatig handelt door gebruik te maken van verschillende domeinnamen met daarin de bewoording thuisbezorgd.nl, zoals www.amsterdam-thuisbezorgd.nl en www.sushi-thuisbezorgd.nl. Deze domeinnamen linken door naar www.justeat.nl. Net als de rechtbank is het hof van oordeel dat hierdoor het publiek in verwarring kan worden gebracht. De indruk kan immers ontstaan ... Lees verder »

ZigZag trap maakt inbreuk op gebouwen stripstaal trap

ZigZag trap maakt inbreuk op gebouwen stripstaal trap

Op 20 oktober 2010 heeft de Rechtbank Breda een interessant vonnis gewezen in een geschil over een trap. Architect stelt auteursrechthebbende te zijn van een trap met “traptreden in een lint van ‘gevouwen’ stripstaal” (afbeelding links) en maakt bezwaar tegen de door gedaagde aangeboden ZigZag trap (afbeelding rechts). Centraal staat de vraag of de links afgebeelde trap voor ... Lees verder »

Bezetten domeinnaam in strijd met handelsnaamwet danwel onrechtmatig?

Bezetten domeinnaam in strijd met handelsnaamwet danwel onrechtmatig?

Het gerechtshof in Amsterdam heeft recent een uitspraak gewezen waarin geoordeeld is over het registreren van een domeinnaam en daaraan gerelateerd handelsnaam gebruik. In deze uitspraak oordeelt de rechter dat het onder omstandigheden onrechtmatig kan zijn om een domeinnaam registratie te verlengen indien je bekend bent met het belang van de andere partij ... Lees verder »

‘Edam Holland’ en ‘Gouda Holland’ beschermde geografische aanduiding

‘Edam Holland’ en ‘Gouda Holland’ beschermde geografische aanduiding

Goed nieuws voor Nederlandse kaasmakers! Een aanvraag van de Nederlandse zuivel organisatie (NZO) om Edammer en Goudse kaas als beschermde geografische aanduidingen te registreren wordt naar verwachting door Brussel goedgekeurd. De Nederlandse kazen ‘Gouda’ en ‘Edammer’ krijgen deze beschermde status met de aanduidingen ‘Edam Holland’ en ‘Gouda Holland’. Hierdoor weet de consument in ... Lees verder »

UPC en Ziggo winnen van Tele2 in gevecht om vergelijkende reclame

UPC en Ziggo winnen van Tele2 in gevecht om vergelijkende reclame

Vergelijkende reclame is geoorloofd indien wordt voldaan aan enkele voorwaarden. Zo dient de reclame niet misleidend te zijn en op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de desbetreffende goederen of diensten, zoals prijs en productsamenstelling, met elkaar te vergelijken. De rechtbank in Den Haag heeft ... Lees verder »

Geen inbreuk met doorplaatsen foto op forum

Geen inbreuk met doorplaatsen foto op forum

Een fotograaf heeft een foto gemaakt van een kind achter een computer. Deze heeft vervolgens aan de Telegraaf toestemming verleend om de foto te gebruiken in haar dagblad en op haar website als illustratie bij een artikel over een campagne tegen kinderlokken. Een deelnemer van het forum Maroc heeft het betreffende bericht mét foto ... Lees verder »

Ruim één miljoen boete voor het aanbieden van misleidende sms-diensten!

Ruim één miljoen boete voor het aanbieden van misleidende sms-diensten!

De Consumentenautoriteit heeft een boete opgelegd van ruim één miljoen euro voor het op grote schaal op een misleidende manier aanbieden van betaalde sms-diensten aan consumenten. Eveneens is een last onder dwangsom opgelegd, om ervoor te zorgen dat partijen zich in de toekomst wel aan de regels houden. De Consumentenautoriteit is een ... Lees verder »

Invoering wet dwingende bewijskracht elektronische akten een feit

Invoering wet dwingende bewijskracht elektronische akten een feit

Vorige week is bekend geworden dat de nieuwe wettekst inzake dwingende bewijskracht elektronische akten is ingevoerd. Zie over de inhoud van deze wetswijziging een eerder blogbericht hier. Invoering van deze wettekst heeft verstrekkende gevolgen. Invoering houdt namelijk in dat de onlangs in vervolg op de implementatie van de dienstenrichtlijn doorgevoerde wijzigingen ... Lees verder »

Ministerraad stemt in met voorstel tot wijziging Telecommunicatiewet

Ministerraad stemt in met voorstel tot wijziging Telecommunicatiewet

Verschillende media berichtten dit weekend over het akkoord van de ministerraad met een voorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet. Met de wijziging wordt beoogd veilige, open en toegankelijke telecomvoorzieningen voor de consument te realiseren. De wijziging heeft onder andere betrekking op het plaatsen van cookies, het beter beschermen van persoonsgegevens, de bevoegdheden van de OPTA ... Lees verder »

Rechter oordeelt: ook een leek moet zorgen voor verwijdering cache

Rechter oordeelt: ook een leek moet zorgen voor verwijdering cache

In een eerdere geanonimiseerde uitspraak in kort geding is eiser veroordeeld om bepaalde artikelen van Internet te verwijderen en verwijderd te houden, in zoverre dat deze artikelen op geen enkele wijze meer via welke zoekopdracht dan ook op het internet zijn terug te vinden. De belangrijkste vraag die in het tweede kort geding aan de orde komt is of deze veroordeling ... Lees verder »

‘Letterlijk en figuurlijk’ handelsnaaminbreuk

‘Letterlijk en figuurlijk’ handelsnaaminbreuk

Het (oudere) Haagse Italiaanse restaurant ‘A Roma’ treedt op tegen het (jongere) Haagse Italiaanse restaurant ‘Roma Palace’. Partijen zitten op 400 meter afstand van elkaar. Er heeft zich volgens eiser verschillende keren daadwerkelijk verwarring voorgedaan. De rechter te Den Haag oordeelt dat Roma Palace inbreuk maakt op de handelsnaam van A ... Lees verder »

Europese Hof van Justitie moet zich gaan uitspreken over bewaarplicht

Europese Hof van Justitie moet zich gaan uitspreken over bewaarplicht

Voor landen in de EU is in de richtlijn 2006/24/EG uitgemaakt dat gegevens over telecommunicatie en internetverkeer minimaal zes maanden moeten worden opgeslagen. Zie hiervoor ook een eerder bericht op deze blog. In Roemenië en Bulgarije is echter door rechtbanken al geoordeeld dat de implementatie van deze richtlijn in strijd is met het Europees Verdrag voor de ... Lees verder »

Chatbook niet auteursrechtelijk beschermd

Chatbook niet auteursrechtelijk beschermd

Op 31 maart 2010 heeft de rechter in Amsterdam een uitspraak gewezen inzake chat-websites voor homoseksuelen. Gaychat.nl stelt dat bullchat.nl inbreuk maakt op haar auteursrechten met betrekking tot de vormgeving van haar website. Gay Group, de exploiteerder van de website gaychat.nl, legt hieraan ten grondslag dat er sprake is van een ongeoorloofde openbaarmaking en verveelvoudiging, nu zij ... Lees verder »

Merkinbreuk door metatags

Merkinbreuk door metatags

Het gebruiken van andermans merk als metatag levert een merkinbreuk op. Dat heeft de rechtbank Den Haag vandaag bepaald. De vraag of zoekmachines tegenwoordig wel of geen gebruik meer maken van metatags, is daarbij niet van belang. Lees verder »

C&A botst met Cars Jeans

C&A botst met Cars Jeans

Cars Jeans maakt op grond van haar Benelux- en Gemeenschapsmerken CARS (voor kleding) bezwaar tegen gebruik door C&A. C&A gebruikte de aanduiding CARS in reclame met betrekking tot merchandisekleding van de Disneyfilm “CARS”. Leuke uitspraak van de voorzieningenrechter Den Haag. Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen