Home > Artikelen van Ernst-Jan van de Pas (pagina 5)

Artikelen van Ernst-Jan van de Pas

T: +31 (0)26 353 83 23
E: vandepas@dirkzwager.nl


Ernst-Jan van de Pas beschouwt zichzelf als “technology-advocaat”. Hij richt zich concreet op IT-recht, Privacy en Intellectuele Eigendom. In zijn dagelijkse praktijk houdt hij zich bezig met het beoordelen en opstellen van complexe IT-contracten, zoals overeenkomsten met betrekking tot de aanschaf, installatie en implementatie van bedrijfskritische hardware en softwarepakketten (inclusief SaaS- en cloudcontracten), het optuigen en uitonderhandelen van samenwerkingsovereenkomsten (zoals technology partnerships en MES contracten), alsmede R&D overeenkomsten, licentiecontracten, exploitatieovereenkomsten en algemene voorwaarden.

Onderdeel van zijn praktijk is privacyrecht, waaronder (onder meer) wordt verstaan advisering over technologische ontwikkelingen (zoals SaaS, Cloud, Big Data, Internet of Things) in relatie tot IT-en privacyrecht.

Daarnaast heeft Ernst-Jan ruime ervaring met het adviseren in, oplossen van en procederen over geschillen met betrekking tot IT, Privacy en Intellectuele Eigendom.

Zijn cliënten bestaan uit ziekenhuizen en andere zorginstellingen, gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook grote en kleinere ondernemingen variërend van multinationals tot start-ups.
De SLA: een ondergeschoven kindje

De SLA: een ondergeschoven kindje

De Service Level Agreement (SLA) krijgt in de praktijk vaak opvallend weinig aandacht. Dit is opmerkelijk gelet op de toename van dienstverlening op afstand waarbij wezenlijke data of bedrijfskritische software op afstand wordt afgenomen (via bijvoorbeeld Cloud, SaaS constructies). Wat is de SLA eigenlijk voor document: is het een juridisch ... Lees meer »

Hoge Raad: wanprestatie bij IT-overeenkomst leidt ook tot ontbinding samenhangende financieringsovereenkomst

Hoge Raad: wanprestatie bij IT-overeenkomst leidt ook tot ontbinding samenhangende financieringsovereenkomst

Investeren in IT (software of hardware) kan een dure aangelegenheid zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ter financiering van dergelijke investeringen vaak financieringsovereenkomsten worden gesloten. Vaak worden die contracten gesloten met een aparte vennootschap (dochter-, of zustervennootschap) van de IT-dienstverlener. Wat nu als de dienstverlener zijn verplichtingen niet ... Lees meer »

20-06-2012 SLA-Lunch

20-06-2012 SLA-Lunch

Kwaliteit van dienstverlening, al dan niet op afstand, is voor steeds meer bedrijven en instellingen van cruciaal belang. Of het nu gaat om onderhoud van software, het beschikbaar blijven van een website of toegang houden tot je data (ASP, SaaS, Cloud), een goede SLA is onontbeerlijk. Hoe stel je echter een goede SLA op? Wat moet er absoluut in staan? En wat zijn bekende valkuilen? Lees meer »

Private doorstart EPD infrastructuur gaat niet door

Private doorstart EPD infrastructuur gaat niet door

Nadat op 5 april 2011 de Eerste Kamer het wetsvoorstel EPD had verworpen, is de centrale overheid gevraagd niet meer te investeren in de onderliggende  infrastructuur die het uitwisselen van gegevens in de zorg via het EPD mogelijk moet maken. Vervolgens heeft Nictiz (de beheerder van dat netwerk) samen met de koepels voor apothekers, ... Lees meer »

Storing in Tradeboxsysteem: het belang van de tekst achter het vinkje

Storing in Tradeboxsysteem: het belang van de tekst achter het vinkje

Een interessante uitspraak over de informatieplicht van algemene voorwaarden bij online gesloten overeenkomsten. De kwestie in de kern: Storing in Tradeboxsysteem ABN Amro, “Bloedbad op Damrak”, schade, aansprakelijkheid, ABN Amro beroept zich op exonoratiebeding uit algemene voorwaarden, gebruiker vernietigt exonoratiebeding, de tekst achter het vinkje. Lees meer »

Naar boven scrollen