Home > Auteursrecht (pagina 20)

Artikelen met thema: Auteursrecht

Feed abonnement<
Column Joost Becker op PhotoQ.nl

Column Joost Becker op PhotoQ.nl

In de column: “Ongeoorloofd fotogebruik: 3x vangen?” op de fotowebsite PhotoQ.nl, gaat het over het bepalen van de hoogte van het schadevergoedingsbedrag bij ongeoorloofd fotogebruik. De column bespreekt de praktische mogelijkheden voor de fotograaf om zijn schade te begroten. Lees meer »

Bijdrage Dirkzwager aan auteurscontractenrecht

Bijdrage Dirkzwager aan auteurscontractenrecht

Enige tijd geleden het Ministerie van Justitie een internetconsultatie hield voor het auteurscontractenrecht. Naar aanleiding van de internetconsultatie heeft de Vereniging voor Auteursrecht een studiecommissie auteurscontractenrecht geformeerd. De commissie bestond uit 17 personen die allemaal in professionele zin met auteursrecht te maken hebben. Namens Dirkzwager nam Mark Jansen zitting in ... Lees meer »

Auteursrechten op software volledig uitgeput na eerste levering?

Auteursrechten op software volledig uitgeput na eerste levering?

De rechtbank Dordrecht heeft onlangs een interessante uitspraak gewezen over de vraag of op software volledig zijn “uitgeput” nadat deze software geleverd is. Of anders geformuleerd: kan een softwareproducent zich er tegen verzetten dat zijn software tweedehands wordt doorverkocht? En is de verkrijgende derde gebonden aan de licentievoorwaarden? Lees meer »

Wapperen met auteursrechten?

Wapperen met auteursrechten?

Is het sommeren met beweerdelijke auteursrechten (‘wapperen’) verboden indien later blijkt dat deze rechten niet houdbaar zijn? De Voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage oordeelt dat zulks in lijn met vaste rechtspraak niet het geval is. Slechts in geval van handhaving tegen beter (behoren te) weten in, is dat anders. Lees meer »

Meer duidelijkheid op komst over beschermingsomvang software

Meer duidelijkheid op komst over beschermingsomvang software

Het auteursrecht beschermt de concrete uitwerking van een idee, maar het abstracte (achterliggende) idee zelf blijft onbeschermd. Software – dat naar zijn aard mede uit abstracte ideëen bestaat – wordt in beginsel door het auteursrecht beschermd. Onlangs is de Engelse zaak SAS Institute v. World Programming gewezen die juist over dit onderscheid abstract/concreet ... Lees meer »

Geen inbreuk met doorplaatsen foto op forum

Geen inbreuk met doorplaatsen foto op forum

Een fotograaf heeft een foto gemaakt van een kind achter een computer. Deze heeft vervolgens aan de Telegraaf toestemming verleend om de foto te gebruiken in haar dagblad en op haar website als illustratie bij een artikel over een campagne tegen kinderlokken. Een deelnemer van het forum Maroc heeft het betreffende bericht mét foto ... Lees meer »

Schadevergoeding wegens ongeautoriseerd gebruik pasfoto

Schadevergoeding wegens ongeautoriseerd gebruik pasfoto

Portret- en reportagefotografen opgelet: een pasfoto is ook auteursrechtelijk beschermd! Dat heeft de kantonrechter te Haarlem recentelijk uitgemaakt. Verkooporganisatie voor fotoapparatuur Ringfoto had een pasfoto van onbekende Y op haar website geplaatst. Die pasfoto was gemaakt door Iimages frisse fotografie. Iimages vordert schadevergoeding wegens het gebruik van de pasfoto en ... Lees meer »

Naar boven scrollen