Home > Digitalisering (pagina 3)

Artikelen met thema: Digitalisering

Feed abonnement<
Toezicht op naleven regels door webwinkeliers

Toezicht op naleven regels door webwinkeliers

De Autoriteit Consument en Markt is een toezichthouder op bedrijven, waaronder webshop houders die de bevoegdheid heeft plaatsen te betreden, inlichtingen en inzage te vorderen, en om een last onder dwangsom en boetes op te leggen aan bedrijven, waaronder webshop houders, wanneer deze zich niet houden aan wet- en regelgeving. In ... Lees meer »

Cloud providers straks verplicht bij faillissement administratie klant te overhandigen; andere klanten betalen de rekening

Cloud providers straks verplicht bij faillissement administratie klant te overhandigen; andere klanten betalen de rekening

De regering heeft een wetsvoorstel voorgesteld op grond waarvan partijen die de administratie van een failliete partij onder zich houden, verplicht kunnen worden deze te verstrekken aan de curator. Dit is onder meer relevant voor aanbieders van clouddiensten. Betalen zij – en hun klanten – straks dubbel de rekening van ... Lees meer »

13-10-11 – Workshop digitalisering

13-10-11 – Workshop digitalisering

In vervolg op hoog gewaardeerde workshops digitalisering op , , en , organiseren wij op donderdag 13 oktober 2011 opnieuw een workshop digitalisering. Tijdens deze workshop behandelen wij de vragen vanuit zowel juridisch als organisatorisch perspectief en komen wij met concrete oplossingen. Medewerking zal opnieuw worden verleend door Jeroen Tegelaar ... Lees meer »

Digipoort open: e-facturatie met Rijksoverheid mogelijk vanaf 1 januari 2011

Digipoort open: e-facturatie met Rijksoverheid mogelijk vanaf 1 januari 2011

Sinds 1 januari 2011 is de gehele Rijksoverheid verplicht om elektronische facturen te ontvangen via één loket: Digipoort. Dit loket zorgt ervoor dat binnengekomen e-facturen op de juiste plek terecht komen. Digipoort is nu alleen geopend voor de verschillende organisaties die deel uitmaken van de Rijksoverheid. Minister Verhagen (Economische Zaken, ... Lees meer »

Naar boven scrollen