Home > EPD / ECD

Category Archives: EPD / ECD

Feed Subscription<
Opstellen van IT-contracten: Risicoanalyse, hoe pak je dit aan?

Opstellen van IT-contracten: Risicoanalyse, hoe pak je dit aan?

Contracten maken is een ambacht. In eerder blogs heb ik geschreven over de kernvragen die je in elk IT-contract moet kunnen beantwoorden (de formule voor een goed (IT-)contract: W+W+W+H+K). Bij complexere opdrachten is echter minstens zo belangrijk dat je in kaart brengt welke risico’s er zijn en die mitigeert. Maar ... Read More »

Technology Partnerships in HealthTech: een verdere verkenning

Technology Partnerships in HealthTech: een verdere verkenning

De financiële druk op ziekenhuizen neemt toe. Zorgverzekeraars worden steeds kritischer over de uitgaven van ziekenhuizen en willen ook steeds meer te zeggen krijgen over de inhoud en kwaliteit van zorgverlening. Ziekenhuizen willen goede zorg blijven bieden en daarvoor hebben zij toegang nodig tot state of the art technologie, terwijl ... Read More »

Bewijskracht en digitale handtekening

Bewijskracht en digitale handtekening

Mochten twee partijen in geschil raken en er niet uitkomen, dan komt dat geschil in meerdere gevallen tot een rechtszaak. In dergelijke situaties geeft het bewijsrecht regels over onder andere de waardering van bewijs door de rechtbank. De waardering van en daarmee ook de regels rondom bewijs kunnen in een ... Read More »

NVZ komt met uitgangspuntendocument EPD

NVZ komt met uitgangspuntendocument EPD

Onlangs berichtte de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) dat zij een eerste versie van het Uitgangspuntendocument voor EPD systemen heeft ontwikkeld voor haar leden. Dit document bevat functionele en technische specificaties voor EPD systemen, onderverdeeld in knock-outcriteria, eisen en wensen die aan dergelijke systemen door ziekenhuizen worden gesteld. Read More »

Private doorstart EPD infrastructuur gaat niet door

Private doorstart EPD infrastructuur gaat niet door

Nadat op 5 april 2011 de Eerste Kamer het wetsvoorstel EPD had verworpen, is de centrale overheid gevraagd niet meer te investeren in de onderliggende  infrastructuur die het uitwisselen van gegevens in de zorg via het EPD mogelijk moet maken. Vervolgens heeft Nictiz (de beheerder van dat netwerk) samen met de koepels voor apothekers, ... Read More »

10-11-2010 Workshop ICT-contracten in de zorg

10-11-2010 Workshop ICT-contracten in de zorg

Ziekenhuizen en zorginstellingen zijn in steeds grotere mate afhankelijk van de goede werking van ICT-systemen. Denk daarbij niet alleen aan Ziekenhuis Informatie Systemen en het EPD/ECD, maar ook aan ERP en logistieke systemen, communicatienetwerken, opslagcapaciteit en medische apparatuur. Uit onderzoek is gebleken dat bij veel ICT-projecten ernstige problemen ontstaan, bijvoorbeeld ... Read More »

ARBIT voorwaarden gepubliceerd

ARBIT voorwaarden gepubliceerd

Op 19 juli 2010 zijn de nieuwe Algemene Rijksvoorwaarden Bij IT-overeenkomst (ARBIT 2010) in de Staatscourant gepubliceerd. De nieuwe ARBIT voorwaarden gelden als opvolger van de zogenoemde BiZa-voorwaarden uit 1996. De nieuwe ARBIT-2010 voorwaarden kunnen worden gezien als de tegenhanger van de vorige jaar verschenen ICT-Office voorwaarde (voorheen Fenit-voorwaarden).  Read More »

Eerste kamer remt ontwikkeling EPD af

Eerste kamer remt ontwikkeling EPD af

De Eerste Kamer heeft op 6 juli 2010 drie moties aangenomen en daarmee de verdere ontwikkeling van het landelijke elektronische patiëntendossier (EPD) voorlopig afgeremd. Van een volledige stand still lijkt geen sprake te zijn. De Eerste Kamer stel immers ook nieuwe randvoorwaarden bij die verdere ontwikkeling, zoals een goede bezwaarprocedure ... Read More »

Scroll To Top