Home > IT Recht (pagina 10)

Artikelen met thema: IT Recht

Feed abonnement<
Gezamenlijk gehouden auteursrechten; wat nu als de samenwerkingsovereenkomst eindigt?

Gezamenlijk gehouden auteursrechten; wat nu als de samenwerkingsovereenkomst eindigt?

Een rijschool sluit met een softwareleverancier een ontwikkel- en samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot een online planningsysteem voor rijscholen. Zoals wel vaker gebeurt was het kennelijk de bedoeling dat de rijschool zou meeprofiteren van de distributie en exploitatie van de software, waarvoor zij allerlei input heeft aangeleverd om er een goed ... Lees meer »

Hoge Raad: afgifte “vrijwillige” bankgarantie kan niet worden afgedwongen

Hoge Raad: afgifte “vrijwillige” bankgarantie kan niet worden afgedwongen

Op 18 januari 2011 heeft de Hoge Raad een voor de praktijk interessant arrest gewezen in een kwestie over het vroegtijdig uiteen vallen van een samenwerkingsovereenkomst over de ontwikkeling van specifieke software voor een e-business drukwerkconcept. Inzet van het geschil was onder meer een vordering tot het afgeven van een ... Lees meer »

Drie keer ingebrekestelling, nog geen verzuim

Drie keer ingebrekestelling, nog geen verzuim

Uit een vonnis van de Rechtbank Rotterdam in de zaak tussen Pink & Nelson B.V. en Outdare Internet Services B.V. van 9 februari 2011  blijkt hoe de praktijk blijft worstelen met de vereisten van verzuim en ingebrekestelling. Voor het ontbinden van een overeenkomst en voor het vorderen van schadevergoeding is ... Lees meer »

Googelen van algemene voorwaarden niet gelijk aan terhandstelling

Googelen van algemene voorwaarden niet gelijk aan terhandstelling

Door simpelweg te stellen dat de toepasselijke algemene (branche)voorwaarden eenvoudig via een zoekmachine op internet kunnen worden gevonden, kan niet gelijk worden gesteld aan het ter hand stellen daarvan en kan leiden tot vernietiging van de algemene voorwaarden, aldus de Hoge Raad in zijn arrest van 11 februari 2011. Lees meer »

Knokken over performance: Bull tegen Audax

Knokken over performance: Bull tegen Audax

Onlangs werd op de website www.itenrecht.nl een aantal uitspraken gepubliceerd van het Gerechtshof Amsterdam in een IT-geschil tussen Bull Nederland N.V. en Audax A&I B.V. Hoewel het slechts om tussenarresten gaat en de procedure derhalve nog niet is afgerond, zijn de uitspraken naar mijn mening toch interessant om te bespreken. Lees meer »

Naar boven scrollen