Home > Copyrightcheck > Copyrightcheck: stap 1 (“concrete uitwerking”)

Copyrightcheck: stap 1 (“concrete uitwerking”)

Is hetgeen waarvoor bescherming wordt gezocht concreet uitgewerkt?

Toelichting

Het auteursrecht biedt bescherming aan allerlei soorten werken. In artikel 10 Auteurswet (Aw) staat een lijst van voorbeelden genoemd. Deze lijst luidt als volgt:

 • boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere geschriften;
 • tooneelwerken en dramatisch-muzikale werken;
 • mondelinge voordrachten;
 • choreografische werken en pantomimes;
 • muziekwerken met of zonder woorden;
 • teeken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken;
 • aardrijkskundige kaarten;
 • ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de aardrijkskunde, de plaatsbeschrijving of andere wetenschappen;
 • fotografische werken;
 • filmwerken;
 • werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid;
 • computerprogramma’s en het voorbereidend materiaal;

Deze lijst is echter niet uitputtend, ook andere werken kunnen door het auteursrecht worden beschermd.

Het auteursrecht beschermt echter alleen concreet uitgewerkte werken. Abstracte ideeën of slechts globale uitwerkingen worden niet door het auteursrecht beschermd.  Vandaar de vraag of het werk waarvoor u bescherming zoekt concreet is uitgewerkt.

Naar boven scrollen