Home > Dossiers (achtergrondinformatie) > Juridische valkuilen bij het sluiten van IT-contracten > Application Service Providing (ASP), Software as a Service (SAAS) en Outsourcing

Application Service Providing (ASP), Software as a Service (SAAS) en Outsourcing

Deze pagina maakt onderdeel uit van het dossier “Juridische valkuilen bij het sluiten van IT-contracten“.

Application Service Providing (ASP) & Software as a Service (SAAS)

Steeds vaker wordt software niet langer als product aangeboden, maar als dienst. In plaats van het installeren van de software op eigen computers, kan in dat geval via een netwerk worden ingelogd op een server van de aanbieder om de software te gebruiken. Dit kan gebeuren via het Internet, maar evengoed is denkbaar dat via (huur)lijnen een verbinding wordt gelegd met de server waarop de software draait. Ook is denkbaar dat weliswaar er een (compacte versie van) software op de eigen computers wordt geïnstalleerd, maar dat deze software in feite leunt op capaciteit van servers van de leveranciers en/of op data die op die servers zijn opgeslagen.

Kenmerkend bij zowel ASP als SAAS is dat de leverancier zich in een sterk afhankelijke positie ten opzichte van de leverancier plaatst. Wanneer immers de server van de leverancier uitvalt, kan de dienst en/of de daarmee opgeslagen data niet meer gebruikt worden. Bij organisatiekritieke software is dit mogelijk een onacceptabel risico, terwijl voor andere software het vaak tot op zekere hoogte acceptabel is dat deze voor een bepaalde periode niet te gebruiken is. Het verdient aanbeveling dat leverancier en afnemer afspraken maken over deze afweging.

Outsourcing

Met IT outsourcing wordt bedoeld het uitbesteden van IT-processen aan een externe dienstverlener. Outsourcing kent verschillende verschijningsvormen, variërend van de overdracht van een gehele IT-afdeling met alle mensen en middelen tot het enkel laten verrichten van een bepaalde IT dienst die men vroeger in eigen beheer uitvoerde. Hierdoor is outsourcing ook juridisch gezien geen vastomlijnd begrip. Men zal steeds moeten onderzoeken wat er precies uitbesteed gaat worden en welke juridische aandachtspunten daarbij aan de orde zijn. Meestal zal een outsourcingsovereenkomst een gemengd karakter hebben.

Het gaat het bestek van deze pagina’s te buiten om een compleet overzicht te verstrekken van alle mogelijke juridische aandachtspunten die bij outsourcing een rol kunnen spelen. Zeker bij de wat grotere en complexere projecten zal vaak een multidisciplinair team nodig zijn om de outsourcing in goede banen te leiden. Als belangrijke punten van aandacht kunnen in elk geval worden genoemd:

  • intellectuele eigendom, overdracht licenties
  • wet overgang onderneming
  • geldige overdracht van goederen
  • overeenkomst van opdracht, SLA
  • bescherming van persoonsgegevens
  • mededingingsrecht
  • retrotransitie

Lees verder…

Het dossier “Juridische valkuilen bij het sluiten van IT-contracten” bestaat uit de volgende pagina’s:

Naar boven scrollen