Basisbeginselen van contracteren (IT-contracten)

Deze pagina maakt onderdeel uit van het dossier “Juridische valkuilen bij het sluiten van IT-contracten“.

Overeenkomsten vormvrij

Overeenkomsten zijn vormvrij, tenzij de wet anders bepaalt. Dit betekent dat een overeenkomst niet alleen schriftelijk, maar ook bijvoorbeeld mondeling of via internet kan worden gesloten. Een mondelinge overeenkomst is even rechtsgeldig als een schriftelijke overeenkomst. Partijen doen er echter goed aan om belangrijke afspraken op papier te zetten, zodat later zonodig kan worden bewezen wat er precies is afgesproken.

Totstandkoming van een overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door het doen van een aanbod en de aanvaarding daarvan. IT-overeenkomsten komen bijvoorbeeld vaak tot stand doordat een softwareleverancier een offerte uitbrengt aan een afnemer (het aanbod) en de afnemer deze offerte voor akkoord ondertekent en terugstuurt (de aanvaarding). In de praktijk zijn er echter nog allerlei andere varianten denkbaar en is de juridische situatie niet altijd even duidelijk. U dient zich in elk geval goed te realiseren dat de aanvaarding van een aanbod ook mondeling of in e-mailcorrespondentie kan plaatsvinden en soms zelfs impliciet kan geschieden, bijvoorbeeld door de leverancier toe te laten tot het pand en daar werkzaamheden te laten verrichten. Voor gebondenheid aan een contract is het dus niet altijd nodig om een document voor akkoord te ondertekenen.

Lees verder…

Het dossier “Juridische valkuilen bij het sluiten van IT-contracten” bestaat uit de volgende pagina’s:

Naar boven scrollen