Home > Dossiers (achtergrondinformatie) > Juridische valkuilen bij het sluiten van IT-contracten > Inspannings- en resultaatverplichtingen (IT-contracten)

Inspannings- en resultaatverplichtingen (IT-contracten)

Deze pagina maakt onderdeel uit van het dossier “Juridische valkuilen bij het sluiten van IT-contracten“.

Inspannings- en resultaatverplichtingen

Let bij het opstellen van een IT-contract op het onderscheid tussen inspanningsverplichtingen en resultaatverplichtingen. Het belang van dit onderscheid laat zich het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld:

  1. “De leverancier streeft ernaar om de software werkend op te leveren op uiterlijk 1 juni 2008.”
  2. “De leverancier zal op uiterlijk 1 juni 2008 de software werkend opleveren.”

Bepaling 1 betreft een voorbeeld van een inspanningsverplichting, bepaling 2 van een resultaatverplichting.

Juridisch gezien is dit een belangrijk onderscheid. In geval van te late levering, is de leverancier in voorbeeld 2 namelijk direct na 1 juni 2008 in verzuim en zou de afnemer de overeenkomst in beginsel dan ook meteen kunnen ontbinden en direct schadevergoeding kunnen vorderen. In voorbeeld 1 kan dat echter nog niet, tenzij de afnemer kan aantonen dat de leverancier zich onvoldoende heeft ingespannen. Anders zal hij de leverancier eerst in gebreke moeten stellen en hem een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog zijn verplichtingen deugdelijk na te komen.

Het is voor beide partijen dus belangrijk om bij het toetsen van een contract na te gaan op welke wijze verplichtingen zijn geformuleerd. Verplichtingen die door de wederpartij per se tijdig moeten worden nagekomen, kan men het beste in de vorm van een resultaatsverplichting omschrijven.

Lees verder…

Het dossier “Juridische valkuilen bij het sluiten van IT-contracten” bestaat uit de volgende pagina’s:

Naar boven scrollen