Onderhoud / SLA

Deze pagina maakt onderdeel uit van het dossier “Juridische valkuilen bij het sluiten van IT-contracten“.

Onderhoud/SLA

Het goed onderhouden van software is vaak noodzakelijk voor het ongestoord blijven functioneren en het up to date houden ervan. Soms is een eenvoudige helpdeskondersteuning en het recht op nieuwe versies en releases voldoende. Dergelijke beperkte onderhoudsafspraken bieden voor de afnemer echter weinig waarborgen. Indien de continuïteit van de software voor de afnemer cruciaal is, dan doet hij er goed aan om duidelijke service levels met de leverancier overeen te komen. Dergelijke onderhoudsafspraken worden vastgelegd in een zogenoemde Service Level Agreement of kortweg SLA.

Ook hier zijn duidelijk geformuleerde verplichtingen van essentieel belang. De service levels en de randvoorwaarden moeten nauwkeurig omschreven worden. Om het daadwerkelijk halen van de service levels zoveel mogelijk te bevorderen, verdient het aanbeveling om te werken met een boetregeling of bonus/malus systeem. Ook moet er een goed meet- en rapportagesysteem worden uitgewerkt, zodat de naleving van de service levels goed gecontroleerd kan worden en er zonodig kan worden bijgestuurd.

Lees verder…

Het dossier “Juridische valkuilen bij het sluiten van IT-contracten” bestaat uit de volgende pagina’s:

Naar boven scrollen