Home > Dossiers (achtergrondinformatie) > Juridische valkuilen bij het sluiten van IT-contracten > Precontractuele fase & aanbesteding (IT-contracten)

Precontractuele fase & aanbesteding (IT-contracten)

Deze pagina maakt onderdeel uit van het dossier “Juridische valkuilen bij het sluiten van IT-contracten“.

Precontractuele fase

De precontractuele fase is de fase die voorafgaat aan het sluiten van een overeenkomst. Partijen treden in overleg en onderzoeken of ze het eens kunnen worden. Deze fase duurt soms heel kort, maar kan bij grote projecten ook vele maanden in beslag nemen. Met name in het laatste geval rijst soms de vraag tot welk moment partijen zich nog terug kunnen trekken uit de onderhandelingen. Mag een afnemer bijvoorbeeld na maandenlange onderhandelingen – waarbij de leverancier veel tijd en geld heeft gestoken in het afstemmen van het aanbod op zijn eisen en wensen – toch nog in zee gaan met een andere partij die plotseling met een veel gunstiger aanbod komt? In beginsel mag dat, want het uitgangspunt is dat afbreken van onderhandelingen te allen tijde is toegestaan. Dit is slechts anders als de afnemer bij de leverancier het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat er een overeenkomst tot stand zou komen. In dat geval kan er een verplichting ontstaan om verder te onderhandelen of om schadevergoeding te betalen.

Aanbesteding

Voor gemeenten of andere openbare lichamen kan er onder omstandigheden een verplichting tot aanbesteding bestaan. Dit zal met name gelden bij de wat grotere IT-projecten. Opdrachtgevers in deze sector doen er zeer verstandig aan om goed uit te zoeken of een bepaalde opdracht aanbestedingsplichtig is, omdat men anders gedwongen kan worden om de verleende opdracht te annuleren en om alsnog een aanbestedingsprocedure te volgen, hetgeen tot een forse vertraging en aanzienlijke extra kosten kan leiden. Indien er wel aanbesteed wordt, is het bovendien belangrijk om daarbij zorgvuldig te werk te gaan en om de selectie op transparante en eerlijke wijze te laten plaatsvinden, in overeenstemming met de regelgeving.  De laatste jaren hebben verschillende IT-leveranciers die bij de aanbesteding buiten de boot waren gevallen, door middel van een kort geding weten te bewerkstelligen dat de gunning aan een concurrent ongedaan moest worden gemaakt.

Overigens kiezen sommige ondernemingen ook wel eens voor het volgen van een (quasi) aanbestedingsprocedure bij het selecteren van een leverancier voor een IT-contract. Vaak gebeurt dit op basis van specifieke, door de afnemer opgestelde, voorschriften en kan niet altijd worden teruggevallen op de aanbestedingswetgeving of –jurisprudentie.

Lees verder…

Het dossier “Juridische valkuilen bij het sluiten van IT-contracten” bestaat uit de volgende pagina’s:

Naar boven scrollen