Samenvatting en do’s & don’ts (IT-contracten)

Deze pagina maakt onderdeel uit van het dossier “Juridische valkuilen bij het sluiten van IT-contracten“.

Uit de pagina’s uit dit dossier blijkt dat een goed en duidelijk IT-contract veel problemen bij de uitvoering van IT-projecten kan voorkomen. Daarnaast kunt u zichzelf met een goed contract in een sterkere juridische positie plaatsen voor het geval het project onverhoopt toch niet goed loopt. Let in elk geval altijd op de volgende punten:

Do’s:

  • Maak duidelijke, concrete afspraken en leg deze schriftelijk vast in een contract
  • Besteed ruime aandacht aan het opstellen van duidelijke specificaties
  • Inventariseer de voor u belangrijkste risico’s en zorg dat deze in het contract zijn afgedekt
  • Stel duidelijk vast wie welke verantwoordelijkheid draagt
  • Doe aan tussentijdse verslaglegging (notulen of gespreksverslagen) en leg belangrijke wijzigingen in het project vast in een aanvullend contract
  • Sluit een escrowovereenkomst af indien de software van cruciaal belang is

Don’ts:

  • Ga niet zomaar met algemene voorwaarden akkoord zonder die voorwaarden te (laten) beoordelen (BIZA, FENIT of ICT~Office) en waar nodig aan te passen
  • Accepteer als afnemer geen open einden in kosten en termijnen
  • Begin niet met IT-project voordat het contract is getekend!

De specialisten van Dirkzwager

Uw zaken op het gebied van IT-recht, Intellectuele Eigendom en Internet zijn bij Dirkzwager in goede handen. De advocaten van de sectie IE/IT hebben een ruime ervaring in het opstellen en toetsen van allerhande IT-contracten en het begeleiden van contractsonderhandelingen. Wij zijn u hierbij dan ook graag van dienst. Ook treden wij regelmatig op in juridische geschillen over mislukte automatiseringen en adviseren wij ondernemers en organisaties over de juridische aspecten van internet. Tenslotte  en behandelen we alle zaken op het gebied van intellectuele eigendom.

Bekijk de overige pagina’s uit dit dossier…

Het dossier “Juridische valkuilen bij het sluiten van IT-contracten” bestaat uit de volgende pagina’s:

Naar boven scrollen