Soorten en inhoud van IT-contracten

Deze pagina maakt onderdeel uit van het dossier “Juridische valkuilen bij het sluiten van IT-contracten“.

Soorten IT-contracten

Hoewel we op deze pagina’s steeds in algemene zin spreken over IT-contracten, zijn er verschillende soorten IT-contracten te onderscheiden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Softwarelicenties
 • Ontwikkeling van maatwerksoftware
 • Koop of huur van hardware
 • Onderhoud/ Service Level Agreement (SLA)
 • Verrichten van diensten
  (advies of implementatie)
 • Outsourcing
 • Hosting van netwerken of websites
 • De dienstverlening van Application Service Providing (ASP) / Software as a Service (SAAS)

In de praktijk zijn IT-contracten vaak gemengd van karakter.

 

Inhoud van IT-contracten

In een IT-contract treft men vaak in elk geval de volgende bepalingen aan:

 • Definities
 • Onderwerp: wat wordt er geleverd?
 • Prijs en betaling
 • Garantie
 • Aansprakelijkheid
 • Intellectuele eigendom
 • Onderhoud / Service Levels
 • Geheimhouding
 • Beëindiging (en gevolgen van beëindiging)
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op een aantal van deze bepalingen zal in de hierna volgende pagina’s nader worden ingegaan.

Lees verder…

Het dossier “Juridische valkuilen bij het sluiten van IT-contracten” bestaat uit de volgende pagina’s:

Naar boven scrollen