Google top-ads voldoende duidelijk herkenbaar

Google top-ads voldoende duidelijk herkenbaar

De Nederlandse Reclamecode schrijft voor dat reclame als zodanig duidelijk herkenbaar moet zijn voor het publiek. Onlangs besliste het College van Beroep dat de zogenoemde Google top-ads hieraan voldoen. Dit is een belangrijke uitspraak over de wijze waarop reclames duidelijk herkenbaar moet zijn in zoekmachines. Lees meer »

Serie IT-geschillen in de praktijk: leverancier in verzuim?

Serie IT-geschillen in de praktijk: leverancier in verzuim?

In deel vier wordt nader ingegaan op de juridische begrippen verzuim en schuldeisersverzuim. Verzuim is een belangrijk juridisch begrip dat aan de basis staat van een ontbindingsvordering of schadeclaim. Op enkele uitzonderingen na zal altijd een deugdelijke ingebrekestelling moeten worden verstuurd, voordat verzuim kan worden vastgesteld. Daar gaat het in ... Lees meer »

Rechter verbiedt hyperlink naar Playboy foto’s op grond van auteursrecht

Rechter verbiedt hyperlink naar Playboy foto’s op grond van auteursrecht

In oktober 2011 stond op Geenstijl.nl een bericht over het uitlekken van Playboy foto’s onder de kop “uitgelekt! Naaktfoto’s Britt Dekker”. De lezer werd door middel van een hyperlink doorgeleid naar een zip-bestand op een Australische website Filefactory.com dat zich bezighoudt met dataopslag en uitwisseling. In november werden opnieuw hyperlinks ... Lees meer »

VVV wint domeinnaamdispuut

VVV wint domeinnaamdispuut

VVV heeft met succes de overdracht bewerkstelligd van de domeinnaam <vvvsintanthonis.nl>, die door Balata.com Ltd. was geregistreerd. VVV heeft zich beroepen op meerdere merken, een handelsnaam en een aantal domeinnamen. De gewraakte domeinnaam verwees door naar een zogenoemde parking page. In de geschillenbeslechtingsprocedure die VVV aanhangig heeft gemaakt, is getoetst op ... Lees meer »

Consultatieronde nieuwe domeinnamen

Consultatieronde nieuwe domeinnamen

Het ministerie van EL&I (Economische zaken, Landbouw & Innovatie) nodigt bedrijven, organisaties en particulieren uit om voor 21 september 2012 te reageren op de voorgenomen uitbreiding van het internet met 1.930 nieuwe topleveldomeinen. Over de gevolgen van die domeinnamen voor merkhouders berichtten wij al eerder. Lees meer »

Vereisten voor overdracht handelsnaam

Vereisten voor overdracht handelsnaam

Een handelsnaam is de naam waaronder men zijn of haar ondernemingsactiviteiten uitvoert. Doorgaans gaat het om de bedrijfsnaam die bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister is geregistreerd, echter feitelijk gebruik van de handelsnaam door de onderneming bepaalt of sprake is van een geldige handelsnaam. Er zijn gevallen denkbaar ... Lees meer »

Minister kritisch over voorgestelde privacyverordening

Minister kritisch over voorgestelde privacyverordening

Het Nederlands Parlement heeft besloten om het voorstel voor een nieuwe Europese privacyverordening intern te bespreken. In dat kader hebben onlangs de vaste commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad en voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer in een schriftelijk overleg diverse vragen gesteld aan de Minister van Veiligheid en ... Lees meer »

Bescherming van slagzinnen, pay-offs en taglines als merk

Bescherming van slagzinnen, pay-offs en taglines als merk

Begin 2010 berichtten wij u dat slogans volgens het hoogste Europese rechtscollege, het Europees Hof, als merk kunnen worden geregistreerd. Het ging toen om de Audi-slogan: ‘Vorsprung durch Technik’. Kort gezegd oordeelde het Europese Hof dat voor slogans als merk geen speciale vereisten gelden. Hetzelfde is te zeggen over slagzinnnen, pay-offs en ... Lees meer »

Naar boven scrollen