EC: Israël veilig voor doorgifte  persoonsgegevens vanuit Europese Unie

EC: Israël veilig voor doorgifte persoonsgegevens vanuit Europese Unie

Op grond van Richtlijn 95/46/EG en het daaruit voortvloeiende artikel 76 WBP  mogen persoonsgegevens slechts doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Unie als dat land een passend beschermingsniveau kent met betrekking tot persoonsgegevensverwerkingen. ITenRecht.nl bericht dat op 31 januari 2011 heeft de Europese Commissie een besluit genomen op grond waarvan de ... Lees meer »

Knokken over performance: Bull tegen Audax

Knokken over performance: Bull tegen Audax

Onlangs werd op de website www.itenrecht.nl een aantal uitspraken gepubliceerd van het Gerechtshof Amsterdam in een IT-geschil tussen Bull Nederland N.V. en Audax A&I B.V. Hoewel het slechts om tussenarresten gaat en de procedure derhalve nog niet is afgerond, zijn de uitspraken naar mijn mening toch interessant om te bespreken. Lees meer »

De hogere wiskunde van de informatieplicht van algemene voorwaarden

De hogere wiskunde van de informatieplicht van algemene voorwaarden

Is verwijzen door een dienstverrichter naar zijn website een redelijke mogelijkheid tot kennisneming van algemene voorwaarden? Het antwoord was ja, toen (waarschijnlijk) nee, straks mogelijk weer ja en voor de tussentijd ja, mits u uitdrukkelijke instemming hebt van uw wederpartij. Volgt u het nog? De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ... Lees meer »

OPTA maakt focus 2011 bekend

OPTA maakt focus 2011 bekend

Eerder hebben wij u op dit blog bericht over een persbericht van de OPTA waarin zij haar focus voor 2011 bekend maakte. Naast het onderzoeken van de praktische invulling van de nieuwe cookiewetgeving krijgt de OPTA er nog een aantal andere taken bij, tenminste als het wetsvoorstel om de Telecommunicatiewet te wijzigingen ... Lees meer »

OPTA gaat praktische invulling nieuwe cookiewetgeving onderzoeken

OPTA gaat praktische invulling nieuwe cookiewetgeving onderzoeken

De OPTA heeft vandaag bekend gemaakt dat zij er in 2011 een aantal nieuwe taken bij krijgt, die het gevolg zijn van nieuwe regels naar aanleiding van wijzigingen in Europese regelgeving. Zo zal zij onder andere de praktische invulling onderzoeken van de invoering van nieuwe cookiewetgeving. Wat houdt deze nieuwe cookiewetgeving precies in? Lees meer »

Hoe ver strekt een licentie op foto’s?

Hoe ver strekt een licentie op foto’s?

Een (anonieme) fotograaf en lingerieproducent Saphh strijden in rechte over hoever de licentie strekt die de fotograaf aan Sapph heeft verleend. De fotograaf gaat uit van een beperkte licentie voor 2007, waarbij hij per foto aangaf voor welk doel er eenmalig gebruik mocht plaatsvinden. Sapph leest de tussen partijen gesloten ... Lees meer »

Naar boven scrollen