Nieuwe regels distributie via Internet

Nieuwe regels distributie via Internet

Per 1 juni 2010 treden nieuwe regels in werking over distributie van producten via Internet, met de nodige gevolgen voor leveranciers en afnemers. Deze regels beperken de mogelijkheden om eisen te stellen aan internetverkoop, maar bieden tegelijkertijd ruimte om het distributiekanaal via Internet te kunnen controleren. Ondernemers doen er goed aan hun overeenkomsten ... Lees meer »

Beroep op kleurmerk Gouden Gids strandt

Beroep op kleurmerk Gouden Gids strandt

Gouden Gids is er niet in geslaagd met succes haar gele kleurmerk in te roepen jegens Media Nova. Media Nova gebruikte op een website een gele kleur, welke volgens Gouden Gids sterk lijkt op haar kleurmerk. De rechtbank oordeelt echter dat er in dit geval geen sprake is van inbreuk ... Lees meer »

‘Letterlijk en figuurlijk’ handelsnaaminbreuk

‘Letterlijk en figuurlijk’ handelsnaaminbreuk

Het (oudere) Haagse Italiaanse restaurant ‘A Roma’ treedt op tegen het (jongere) Haagse Italiaanse restaurant ‘Roma Palace’. Partijen zitten op 400 meter afstand van elkaar. Er heeft zich volgens eiser verschillende keren daadwerkelijk verwarring voorgedaan. De rechter te Den Haag oordeelt dat Roma Palace inbreuk maakt op de handelsnaam van A ... Lees meer »

Europese Hof van Justitie moet zich gaan uitspreken over bewaarplicht

Europese Hof van Justitie moet zich gaan uitspreken over bewaarplicht

Voor landen in de EU is in de richtlijn 2006/24/EG uitgemaakt dat gegevens over telecommunicatie en internetverkeer minimaal zes maanden moeten worden opgeslagen. Zie hiervoor ook een eerder bericht op deze blog. In Roemenië en Bulgarije is echter door rechtbanken al geoordeeld dat de implementatie van deze richtlijn in strijd is met het Europees Verdrag voor de ... Lees meer »

Ingebrekestelling vaak struikelblok in IT-geschillen

Ingebrekestelling vaak struikelblok in IT-geschillen

Voor afnemers van IT-systemen die niet aan de verwachtingen voldoen,  is het in het algemeen niet bepaald eenvoudig om de leverancier aansprakelijk te stellen wegens wanprestatie en de gesloten overeenkomst te ontbinden. Dit geldt zelfs indien de leverancier er duidelijk een potje van heeft gemaakt. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan ... Lees meer »

Chatbook niet auteursrechtelijk beschermd

Chatbook niet auteursrechtelijk beschermd

Op 31 maart 2010 heeft de rechter in Amsterdam een uitspraak gewezen inzake chat-websites voor homoseksuelen. Gaychat.nl stelt dat bullchat.nl inbreuk maakt op haar auteursrechten met betrekking tot de vormgeving van haar website. Gay Group, de exploiteerder van de website gaychat.nl, legt hieraan ten grondslag dat er sprake is van een ongeoorloofde openbaarmaking en verveelvoudiging, nu zij ... Lees meer »

Naar boven scrollen